Motvind på Nrk, om trakassering i arbeidslivet.

 

Dokumentaren Motvind på Nrk tar opp et aktuelt tema med en sak om trakassering i arbeidslivet. Se hele tv-programmet her (så lenge det ligger ute på nrk.no)

mobbingDet gjør inntrykk å høre historien til Natalia Olsen om varsling, represalier, trakassering, beskyldninger, isolasjon og utfrysing. De personlige konsekvensene dette har hatt for henne er ikke til å fatte hvis man ikke har vært i samme situasjon selv. Hun tålte ikke urett selv om den rammet andre og hun snakket på fellesskapets vegne. Det resulterte i at hun gikk fra å ha et problem til å bli et problem. Slik jobber en destruktiv ledelse.

En destruktiv ledelse er helsefarlig og kan ha mange ansikter.

 • Ledere som styrer ved hjelp av provokasjoner, trusler eller skremsler
 • Ledere som er utydelige eller uklare
 • Ledere som løper fra sitt ansvar
 • Ledere som unngår å håndtere konflikter
 • Ledere som lar varsling om kritikkverdige forhold bli møtt med hevnaksjoner
 • Ledere som misbruker makt

Mennesker som er utsatt for trakassering fra destruktive ledere opplever en av de alvorligste stressbelastninger man kan utsettes for. Det ødelegger livskvalitet og helse, mange settes ut av arbeidslivet og noen tar sitt eget liv. Studier viser at svært mange lider av senskader som ved posttraumatisk stress-syndrom(PTSD) som betegner senskader etter svært traumatiske opplevelser som krigsskader og overgrep.

Belastningen kan være tyngre å håndtere enn ulykker og sykdom fordi den er menneskeskapt og villet av andre.

Opplevelser som dette rokker selve grunnen du står på og verdiene en bygger livet sitt på. Likeverd, respekt, ærlighet og rettferdighet. Hvor langt kommer man med det i møte med mennesker som ikke skiller mellom løgn og sannhet, rett og galt? Mennesker som ikke søker sannheten, men som kamuflerer ønske om å kvitte seg med en ansatt bak beskyldninger mot person og arbeidsutførelse. Verdiene kommer til nytte når man kan se seg i speilet og vite at man ville tatt de samme valgene en gang til, fordi det er dette man kan stå for.

For destruktive ledere med mangel på moral og empati vil den mest passende straff være en plutselig selvinnsikt i egne handlinger, en samvittighet og et langt liv. Uten en slik innsikt vil en passende straff være å se enkeltmennesker som har vært utsatt for deres handlinger leve sine liv med ryggen rak og hodet høyt hevet. Skyld og skam hører ikke hjemme hos de som blir utsatt for slike handlinger, men hos de som utøver dem.

Nrk- dokumentaren viser at saker som dette fortsatt sjelden vinner fram i rettsapparatet. For den enkelte som rammes er behovet for å bli trodd, behovet for rettferdighet og behovet for oppreisning enormt. Dessverre er det forskjell på å ha rett og å få rett. Vi bør ikke slå oss til ro med at arbeidsliv og rettssystem ikke klarer å håndtere saker som dette og plassere ansvaret for trakasseringen der det i hver enkelt sak hører hjemme. Motvind er en viktig dokumentar som viser en sterk stemme som snakker på manges vegne. Hun er hørt, hun er trodd og hun har rett.

Ei kommunelegeuke.Oppgaver og fagområder.

Tettpakket kommunelegeuke. Denne uka har det ikke vært mye tid til grublerier. Herkommer et lite innblikk i ei travel uke. Denne gangen har jeg koblet den konkrete oppgava opp mot hvilket fagområde innen samfunnsmedisin jeg mener den hører til:
(Link til artikkel om fagområdet)

 

Oppgave Fagområde
Teammøte Ledelse – administrasjon
Ledermøte i Seksjon for Samfunnsutvikling Ledelse – administrasjon
Møte om kvalitetssikringsprosjket Ledelse – administrasjon
Statusmøte om KAD plasser Ledelse – administrasjon men også

samhandling

Medarbeidersamtale Ledelse – administrasjon
Revisjon av fastlegeavtale og ny fastlegeavtale Ledelse – administrasjon
Strålevernseminar Medisinskfaglig rådgivning og

Helseberedskap

Møte om gjennomføring av HPV vaksinasjon Smittevern og

Ledelse – administrasjon

Møte med sykehjemslegene Ledelse – administrasjon

 

Sak i Formannskapsmøtet Ledelse – administrasjon
Gjennomgang av brukerhåndtering i Dsb-cim Helseberedskap
Forhandlinger om legevaktsamarbeid med Legevakta i Drammensregionen IKS Ledelse – administrasjon

 

Fastlegekontorsamtale (kvalitets sikring fastlegekontor) Ledelse – administrasjon
Planlegging av tilsyn på skoler Miljørettet helsevern
Hjemmebesøk til innbygger Medisinskfaglig rådgivning
Åpning av Eikertun sykehjem Kos og hygge!
Møte med ansatt Ledelse – administrasjon

 

Interkommunalt nettverk for kriseteam Samhandling og

Medisinskfaglig rådgivning

Intervjuer ed søkere til kommunepsykolog Ledelse – administrasjon
Møte med psykisk helsetjeneste Medisinsk faglig rådgivning
Møte i kontaktutvalget for Legevakta Ledelse – administrasjon og

Medisinsk faglig rådgivning

Samarbeidsmøte med nabokommuner og DPS Medisinskfaglig rådgivning
Møte I Hovedutvalg for helse og sosial Medisinskfaglig rådgivning
Møter om drifta på legevakta Ledelse – administrasjon
Møte med lensmannen Medisinskfaglig rådgivning
 

Det første som slår meg når jeg ser oversikten er hvor mye av vårt arbeid som kan karakteriseres som ledelse og administrasjon. Det er vanskelig å skille medisinskfaglig rådgivning fra ledelse og administrasjon i vårt arbeid. Det er innvevd i hverandre, men det er faktisk ledelse vi som oftest utøver sjøl når fagområdet inneholder mye medisinskfaglige vurderinger.

Dette er ei uke hentet fra kalendrene til min kollega og jeg. Det kommer ikke fram av kalenderen alt vi gjør innimellom møtene. Telefoner, sms og epost får vi hele tiden. Det er en stor utfordring å rekke over alt dette. Ikke minst å dokumetere og diskutere oss i mellom. Dessuten er dette kun to av oss i kommunelegekontoret i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Med arbeidet vår rådgiver i miljørettet helsevern og saksbehandler/merkantil gjør på kontoret er det spennende, morsomt og godt se hvor mye vi når over i løpet av ei uke. Jeg er ganske stolt av at vår organisering er så effektiv. Det er kort avstand fra vi får en henvendelse til vil svarer ut saken. Allikevel når vi ikke over alle oppgavene så raskt som vi ønsker. Et evigvarende dilemma er prioriteringene vi må gjøre hver dag.

Ukas koseligste oppgave var den offisielle åpningen av Eikertun helsehus hvor også vår nye legevakt er plassert. Vi er heldige som får være med på dette!

 

Vil jeg angre når jeg skal dø?

 1. Jeg skulle levd slik jeg ville, ikke slik andre ønsket

 2. Jeg skulle ikke jobbet så mye

 3. Jeg skulle ønske jeg turte å si hva jeg følte

 4. Jeg skulle ønske jeg fant meningen med livet mitt tidligere

 5. Jeg skulle tatt flere sjanser

 6. Jeg skulle ønske jeg tok bedre vare på meg selv

 7. Jeg skulle ønske jeg lot barna mine vokse opp til å bli den de ønsket

 8. Jeg skulle ønske jeg levde mer i nuet

Åtte felles ting døende mennesker angret på i sitt liv. Flere har intervjuet mennesker som har fått vite at de skal dø. Hva kunne de ønske de hadde gjort bedre i sitt liv. Jeg tror alle mennesker bør se på sitt eget liv med erfaringen de som står foran døden har gjort seg.

Det er en verdi i seg sjøl å bruke litt tid på å se inn i seg sjøl. Kommer jeg til å angre på det samme? Vil jeg tørre å bruke disse erfaringene til å endre meg sjøl? Hmm, kanskje jeg er ganske tilfreds med sånn jeg har det og det jeg gjør? Vel, jeg kan vel si at jeg ikke er det, helt. Men jeg synes ikke det er lett å bare endre meg for å gjøre slik de åtte punktene sier.

Jeg bør ikke jobbe så mye som jeg gjør. Det har flere negative sider, ikke bare for meg sjøl. Allikevel vil jeg gjøre så godt jeg kan i jobben min fordi jeg synes det er en viktig mening med mitt liv. Jeg føler jeg kan bidra og det er uansett en hovedgrunn til at jeg kan gjøre slik jeg vil sammen med familien min.

Det viktigste i livet er familien.

Derfor kan jeg ikke alltid leve slik jeg vil heller. Tilpasningen i livet mitt må jeg gjøre sammen med den jeg lever sammen med og familien min. Jeg skal bruke litt mer tid på å tenke gjennom hvorfor jeg gjør som jeg gjør på jobb og i andre sosiale situasjoner. Lever jeg slik jeg vil? Hva vil jeg egentlig? Det endrer seg litt både med situasjonen og tida. Jeg er heldig som har en jobb som gir meg mye frihet og tillit til å utføre den slik jeg sjøl føler for.  Allikevel balanserer jeg opp mot hva andre ønsker av meg.  Jeg må bruke litt mer tid sammen med kaffeLars ved bålet å gruble på det.

«Nuet» går så fort!

I dag har jeg vært på tur på Holtefjell sammen med to kamerater. Tungt å gå i ulendt og bratt terreng, snø i lufta og bakken. Jeg storkoste meg! Plutselig var jeg hjemme igjen?  En lang telefonsamtale med sønnen i Trondheim varte bare noen sekunder så var den over? Jeg må bli flinkere til å ikke tenke på alt annet når jeg skal være tilstede her jeg er. Jeg jobber med det! Det er ikke enkelt. Ikke minst på jobben hvor det er flere baller i lufta på en gang. Jeg prøver være i «nuet». Jeg tror jeg hadde sluppet blodtrykksmedisinen hvis jeg hadde klart det.

Jeg er sikker på at jeg har støttet barna mine i det de har ønsket. Bare de kan svare på om de er enige, men barna er det viktigste i livet også når de ikke er barn lenger. Jeg er kjempestolt av dem og de er meningen med mitt liv. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke kommer til å angre.

Det er ikke så vanskelig å tørre å si hva jeg føler. Jeg må bare se an når og hvor jeg sier det. Lurer på om det er noen som tør si til meg om jeg er passe flink til det eller om jeg må bli flinkere? Følelsene mine må jeg vurdere grundig hvem jeg deler med. Jeg har aldri angret når jeg har gjort det, men har kanskje tenkt jeg burde gjort det når jeg ikke har delt. Det er vanskelig å vurdere.

Det er vel ganske rart å gjøre en sånn vurdering i en blogg? Men så er det jo akkurat det jeg kanskje skulle tørre? (se punkt 3!) Grunnen til at jeg skriver det her er jo faktisk fordi jeg mener det også er viktig i en kommunelegefunksjon at jeg som person har tenkt gjennom disse tingene. De er grunnleggende for hvordan jeg utfører jobben min sammen med verdigrunnlaget mitt som jeg har skrevet om før.

Jeg håper det blir lenge til jeg skal gjøre opp min mening om jeg angrer eller ikke.

 

Kommunelegen må ha Gehør for Ledelse

Du kan ikke være samfunnsmedisiner og kommunelege uten å interessere deg for ledelse! Det dreier seg om alle sider av samfunnsmedisinen vi jobber med daglig. Leder av Norsk Samfunnsmedisinsk forening (NORSAM), Henning Mørland skriver dette i tidsskriftet Michael 2/2016 :
«Ledelse har en sentral plass blant samfunnsmedisinerens oppgaver. Hun kan være linjeleder i virksomheten, men hun vil også uten formelt lederansvar gjerne inneha en faglig lederrolle. God faglig ledelse forutsetter faglig kompetanse og personlige egenskaper. Heller ikke for samfunnsmedisinere er dette noe som kommer av seg selv, men som kan utvikles og øves gjennom erfaring og videreutdanning.»

Som samfunnsmedisinere trenger vi utdanne oss innen ledelse. Dette er ikke en naturlig del av legeutdannelsen, men det er en viktig del i spesialitetsutdanningen i samfunnsmedisin. Jeg mener det er viktig at vi leger også tar lederstillinger i samfunnet. Uansett om vi innehar slike stillinger eller jobber som rådgivere må vi kunne ledelsesfaget for å utøve jobben vår på best måte i organisasjonen vi arbeider. Kombinasjonen av lederutdanning, legeutdanningen og spesialiseringen mener jeg er et godt grunnlag for å ta lederstillinger innen helsevesenet på alle nivåer.

einar-oyeJeg har prøvd både å jobbe i lederstillinger og jobbe som medisinskfaglig rådgiver. Erfaringene bruker jeg daglig i kommunelegejobben jeg har i dag. Erfaringene har jeg måtte utfylle med kunnskap om ledelse. Som faget samfunnsmedisin er ledelsesfaget i stadig endring. Forskningen bidrar med ny kunnskap. Retninger innen ledelse skifter med tiden. Allikevel er det prinsipper som er forbausende stabile helt tilbake til Cæsar i Romerrikets tid! Som kommunelege mener jeg det viktigste er at jeg er godt kjent med de ledelsesprinsipper og retninger som brukes i den kommunen jeg jobber i. Derfor er det viktig at kommunelegen deltar i ledelses utviklingsprogrammer selv om han/hun ikke er direkte linjeleder.

I Øvre Eiker har de utviklet sitt eget lederutviklingsprogram: «Gehør for ledelse». Alle linjelederne må gå på denne obligatoriske lederopplæringen sammen med tillitsvalgte. Av alle de lederkurs jeg har gått på er dette noe av det beste jeg har vært med på! Ikke bare fordi de har vært flinke til å velge gode forelesere, men aller mest fordi alle lederne stiller likt, jobber i grupper og fordi det er en felles holdning og retning i utdanningen. For meg som kommuneoverlege er deltakelsen spesielt viktig. Jeg blir kjent med, samkjørt med og lærer de samme tingene som alle de andre linjelederne i kommunen. Og så er det morsomt! Jeg har ikke spesielt høy tanker om meg sjøl som leder så jeg trenger helt sikkert denne oppjusteringen i ledelse, men det viktige er at vi alle trenger oppdatering og utvikling innen dette fagområdet. Jeg mener at dette er spesielt viktig for kommuneleger. Vi skal følge utviklingen i samfunnet og spesielt den organisasjonen vi arbeider i. Dette bør være en del av en resertifisering av spesialiteten samfunnsmedisin.

En anne side av «Gehør for ledelse» programmet er at det er satt sammen og utviklet i vår egen kommune. Alle kommuner innehar mye kompetanse i egen organisasjon. Hver kommune er spesiell med særegenheter som ikke bør overses når man skal utvikle lederkompetansen i organisasjonen. Slike utviklingsprogrammer bør kjøres i enhver kommune regelmessig! Som kommunelege mener jeg det er naturlig å bidra i utviklingen av slike programmer. Det viktigste uansett er at vi deltar i gjennomføringen.

Ledelse er noe annet enn administrasjon. Den personlige utførelsen av ledelsen er ganske lik de krav og ønsker jeg mener må stilles til hvordan en kommunelege utøver sitt arbeide. Se lederplakaten for Øvre Eiker:ovreeiker_lederplakat_2016_

Det er hverken mer eller mindre det jeg mener en kommunelege må stå for i sitt virke.

Hvis vi ikke klarer å gi våre samarbeidsparter mestringsfølelse vil de heller ikke kunne gjennomføre sitt arbeid i tråd med de medisinskfaglige råd og veiledninger vi bidrar med.

Jeg mener enhver kommunelege må ta eget initiativ til å utdanne seg innen ledelse. Dette er en viktig del av samfunnsmedisinsk kunnskap! Aller viktigst er det å delta i og bidra aktivt inn mot kommunens egne initiativ i ledelsesutviklingen.

And a little of that human touch

bruce_springsteen_-_roskilde_festival_2012Bruce Springsteen ble 67 på fredag. Jeg sitter og hører gjennom hans nye plate; «Chapter and verse». Jeg så på Skavlan hvor han fortalte at han i lange perioder sliter med depresjon og at det er mye psykisk sykdom i familien hans. På skjermen kunne vi se hvordan øynene hans glimtet til når han snakket om å holde konserter og gleden når han fortalte om gode konserter i Norge og Sverige.

Tenk at The Boss også er deprimert! Til tross for depresjoner har han spilt konserter og spilt inn kjempegode plater. Han viser rett og slett at det er normal å slite med psykiske plager og at det å stå i jobb og fokusere på de positive sidene av jobben kan få en til å holde ut! Jobb og familie forhindrer at han får så mye trøbbel med seg sjøl og at han klarer holde seg innafor og ikke bli sjuk.

. og så beklaget han at de hadde presidentkandidater som Donald Trump i USA. Takk!

utenforskap«Utenforskap» er blitt et begrep som vi er spesielt opptatt av ute i kommunene. (Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Se hva Ks skriver om det her. ) I Øvre Eiker er vi aller mest opptatt av å forebygge Utenforskap. Rådmannen kaller det «Helt innafor».  Alt vi gjør for å forebygge at ansatte og innbyggere skal få sosiale, psykiske eller fysiske problemer. Det høres jo helt ut som «folkehelsearbeid»? Med de definisjonene vi har om helsefremmende arbeid, forebyggende helse og folkehelsearbeid er det helt klart samme innhold. Disse begrepene er bare så vanskelige å skille fra hverandre og ikke lett for folk å skjønne så vi jobber for å holde folk «helt innafor». Det betyr at det er like mye «innafor» å jobbe med fotball tilbudet til unger, Aktiv Eikers frisklivstilbud, planavdelingens planlegging av grøntanlegg og aktivitetsområder i boligområdene til Helse- og Omsorgs tidlig innsats for å rehabilitere eldre hjemmeboende med funksjonsfall. I kommunen har vi utallige tiltak som bidrar til å å forebygge at folk får problemer i samfunnet. Jeg mener vi må gjøre disse tiltakene mer synlig og tydeliggjøre vår satsing. Akkurat sånn vi har gjort i arbeidet med Folkehelsemeldingen; «Helt Innafor».

Vi har hatt ledersamling  denne uka. Gode forelesere, veldig hyggelig samvær med andre ledere i kommunen. Lederprogrammet, «Gehør for ledelse», er satt sammen i vår egen kommune. Jeg lærer nytt men får også bekreftet noe av det jeg har lært før og erfart i jobben. Fellesopplevelsen og  felles faglig lederkunnskap mener jeg er veldig viktig i en sammensatt organisasjon som en kommune!

Midt under lederopplæringen tikker det inn en melding fra fylkesmannen på beredskaps-eposten. (At fylkesmannen ikke kan bruke sms når de skal varsle!) Vi var alle oppfordret til å holde oss unna «dippeduttene» under forelesningene, men jeg var litt ulydig og sjekket eposten. Fare for at strømstreik blant ansatte i E-verks firmaene kan gå ut over sårbare innbyggere, tjenester og institusjoner. Vi må melde fra raskt til fylkesmannen hvordan vi håndterer trusselen. Stor fordel at alle lederne i kommunen var samlet. Kjapt kunne vi hente opp http://www.dsb-cim.no, føre logg og sende rapport til fylkesmannen.

Parallelt med at jeg er mye borte fra jobben denne uka jobbes det med den ene utfordringen etter den andre i kommunelegeteamet. Jeg nyter effektiviteten i å være et lite team som både jobber inn mot enkeltoppgaver ,som å ta imot influensavaksiner som skal distribueres til fastlegekontorene, til mer kompliserte situasjoner. Vi sliter med driften av legevakta for tida. Årsaken er sammensatt, men dreier seg i hovedsak om at vi har en liten legevakt med en sykepleier og en lege på vakt. Sykefravær rammer hardt og legevakta må stenges i noen perioder. Vi får hjelp fra legevakta i Drammen så det går ikke ut over helsa til de som søker legevakta. Min kollega jobber på spreng for å løse de akutte problemene sammen med sykepleierne på legevakta mens jeg er bortreist. Samtidig har vi fått oppdrag fra kommunestyret om å utarbeide en mulig samarbeidsavtale med Legevakta i Drammensregionen IKS. Vi er godt i gang med forhandlingene og ser klart hvor mye mer robust legevakta vil bli i et tett samarbeid med en stor legevakt som dem.

Fastlegene var samlet til «Legeråd» (AllmennLege Utvalg) i Øvre Eiker denne uka. En av hovedsakene var HPV vaksinasjon av kvinner født etter 1991. Vaksinen beskytter kvinner mot livmorhalskreft og er til nå gitt som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Fordi den har vist seg så effektivt er vaksinasjonen utvidet ikke bare til barna men kvinner opp til 26 år. Det vaksinasjonbetyr at det kan være mange kvinner som ønsker vaksinasjon. Hvordan skal vi organisere en slik massevaksinasjon? Vi har erfaring fra tidligere med to instanser som kan fikse dette på en enkel måte; Helsestasjon og fastlegene. I våre to kommuner var alle fastlegene raskt ute med å svare JA på at de ville vaksinere kvinnene på sine fastlegelister som ønsker få HPV vaksinen. I samarbeid med helsestasjon dekker vi alle. Enkelt og greit. Løsningen viser hvor viktig det er med en godt fungerende fastlegeordning og et godt samarbeidsmiljø mellom kommunale tjenester og legene!

 

Jeg er stolt av jobben jeg har og folka jeg jobber sammen med. Hver uke utfordres vi med vanskelige oppgaver. Veldig ofte overfor medmennesker som sliter med sine problemer. Som oftest står vi ikke sjøl overfor den det gjelder, men vi gir råd til de som har ansvaret og må ta jobben med å følge opp den enkelte. Derfor passer det godt denne uka å avslutte med litt tekst fra The Boss:

You might need somethin’ to hold on to 
When all the answers they don’t amount to much 
Somebody that you can just talk to 
And a little of that human touch 

 

 

Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv

Jeg skal holde et foredrag med denne tittelen. Det er reine Kinderegget å få lov til å utfolde mine tanker overfor ei gruppe fastleger som skal spesialisere seg i allmennmedisin; Det er spennende, utfordrende og morsomt!

Enten du tror det eller ikke. Fastlegen er den viktigste helsetjenesten vi har i Norge. De sitter med en kunnskap og med et oppdrag som er livsnødvendig både for oss når vi blir syke og for å kunne sikre at helsetjenesten ikke overbelastes av uvesentligheter. Uten denne portvakten inn i spesialisthelsetjenesten ville den bukke under for alle helseplagene og kravene vi innbyggere mener helsevesenet skal ta seg av. Spesialistene ville heller aldri klare oppgavene å sile hva som er viktig. Til det er de alt for spesialiserte og smalsporede i sin utredning av hva det feiler pasienten. Allmennlegens store utfordring er å kjenne litt til alt som påvirker helsa vår så en pasient med diffuse symptomer kan henvises til riktig spesialist. For ikke å snakke om alle tilstander og plager de behandler så superspesialistene på sykehuset slipper å bruke tida si på dem.

Som kommuneoverlege og samfunnsmedisiner mener jeg allmennmedisinen er vår viktigste kommunale helsetjeneste.

Allikevel mener jeg at allmennmedisinen må utvikle seg sammen med resten av samfunnet.

Det er en forgubbing av fastlegekorpset, desverre. For få yngre leger, for få kvinner og de blir kortere i privatpraksisen ut over landet.  Jeg tror noe av årsakene er:

 • Fastlegene jobber i høyt tempo og alt for mye aleine med pasientproblemene.
 • Inntjeningskravet i praksis er høyt. Fastlegene sjøl definerer at de skal ha en høy inntekt på toppen av inndekking av utgifter i egen bedrift. Dvs et høyt arbeidspress og lange arbeidsdager. Du bør ikke bli sjuk som fastlege!
 • Det virker som det er en tendens til yngre leger har større krav til egen fritid. Dvs at de bla. ikke ønsker legevakter på toppen av lange kontordager.
 • Fokus blir mer og mer på effektivitet, produksjon, høy inntjening
 • Mye negativt byråkrati; skjemaer, legeerklæringer, kontroller og mye arbeid som ikke er pasientkontakt.

Fastlegene er en av hjørnesteinene i kommunehelsetjenesten. Og må utvikle det videre!

lysbilde1

 • Fastlegearbeidet må være primærhelsetjeneste
 • Fastlegen skal ha lav terskel for sine pasienter
 • Vi trenger portvakten inn mot spesialistene
 • Koordinering av medisinske tilbud er nødvendig
 • Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for framtida
 • Fastlegene må sjøl føle seg som en del av kommunal helsetjeneste
 • Vi må få flere kommunalt ansatte fastleger
 • Fastlegene må få bedre kapasitet. Dvs færre pasienter på listene, mer tid til tverrfaglig samarbeid.
 • Kommunale tjenester må sikre at fastlegene
  • alltid vet hvilke tilbud en pasient får
  • alltid vet hvilke tilbud som finnes
  • får informasjon som er faglig tilpasset og kvalitetssikret
  • tidlig trekkes inn når pasientforløp planlegges.

Finnes det bedre måter å organisere fastlegene på?

Noen har foreslått å legge fastlegene inn under helseforetakene, andre at de skal ha en enda mer sjølstendig plassering mellom kommunene og staten. Jeg er ganske så overbevist om at fastlegene må tilhøre kommunehelsetjenesten i framtida også, men vi må beholde de beste faktorene fra dagens ordning og videreutvikle dem sammen med en utvikling av kommunale tjenester og byråkratiet av kontroll, skjemaer og møter.

 • Allmennlegespesialiseringen og kravene til resertifisering er viktigste kvalitetssikring av fastlegenes virke.
 • Stykkpris ordningen er en viktig årsak til  effektivitet og tempo,
  men den kan endres til å bli en del av inntekten sammen med en kommunal grunnlønn. F.eks. ved at alle fastleger betales en dag i uka for å dekke kommunale oppgaver og / eller samarbeidsoppgaver. Noen fastleger bør være helt kommunale med delvis stykkpris inntekt.
 • Autonomien til fastlegene er en viktig motivasjon til fastlegevirket. Den bør opprettholdes og verdsettes, men blandes med mer tid til tverrfaglig samarbeid.
 • Samlokalisering av kommunale tjenester og fastlegekontor bør kunne utvikles slik at man får tid og mulighet til å få til et tettere samarbeid.
 • Driften av fastlegekontor bør brukerstyres i langt større grad enn i dag.

Jeg mener mye av forbedringspotensialet i allmennlegetjenesten ligger i tilpasninger i de kommunale tjenestene samtidig med at fastlegene gis kapasitet til mer samarbeid. Primærhelsemeldingen foreslår etablering av primærhelseteam. Det vil bare fungere godt hvis fastlegene blir trukket aktivt inn i samarbeidet rundt hver pasient.

Fastlegeordningen trenger å bli oppgradert. Rettere sagt bør den opprinnelige tanken om flere fastleger med lavere lister gjennomføres samtidig med at alle kommunale helsetjenester må ha med fastlegen både i utviklingen og gjennomføringen av tjenestetilbudene.

Samfunnsmedisinen i forhold til fastlegeordningen

Fastlegene sitter på data, informasjon og fagkunnskap som vi samfunnsmedisinere så gjerne vil få tak på og utnytte! Heldigvis får vi nå etterhvert tilgang på mer og mer at diagnostiske data gjennom sentral oppbygging av databank, men jeg er like opptatt av hva vi kunne få til sammen ved å bruke fastlegenes kunnskap om sine pasienter for å forebygge sykdom, eller forebygge forverrelse av sykdom. Vi får til noe i samarbeidet rundt frisklivssentralene, men kan gjøre mye mer hvis de hadde tid!

Minst like viktig er fastlegenes stemme ut i lokalmiljøene. Idag opplever jeg de fleste fastleger som lite aktive ut i offentlige diskusjoner. Enda de ser alle bivirkningene og virkningene av hva som skjer i samfunnet jobber de nesten bare inne på sitt kontor med pasientene. Bare tenkt på hva de kjenner til av problemene som oppstår rundt alkoholbruk. Eller når helseforetak gjennomfører organisasjonsendringer, eller hvordan endringer i kommunale tjenester påvirker innbyggerne. Vi hører nesten aldri at fastlegene uttaler seg om det som skjer i samfunnet rundt seg.

Fastlegene er en premissleverandør i lokalsamfunnet som sjelden høres og som vi i kommunen bør lytte mer til.

Men bare hvis han danser sammen med oss andre i kommunen:

lysbilde1

 

 

En blid, folkelig, tilgjengelig kommunelege?

IMG_0626Jeg vil at en kommuneoverlege skal være lett tilgjengelig, snakke folkelig norsk og være blid. Det er ikke så lett! For tida har jeg nesten all min tid opptatt av møter, jeg er akademisk høyt utdannet og jobber ofte med noe av det tristeste vi har ute i kommuner.

Det vanskeligste er å være blid. Med «blid» mener jeg høflig, imøtekommende, lyttende og  med et smil så ofte det passer seg. Ofte glemmer jeg det i travelheten eller fordi det jeg jobber med egentlig er trist og ganske vondt å jobbe med. Da må jeg konsentrere meg om å være lyttende, høflig og imøtekommende uten et smil. Andre ganger er jeg slett ikke imøtekommende men stille krav om at forhold skal rettes og lover følges. Allikevel kan jeg lytte og være høflig. Jammen kan et smil være ganske avvæpnende og lette situasjonen også! Dessuten krever jeg av de jeg jobber sammen med at de SKAL rope blidt «go´morgen» når de kommer inn kontordøra. Det funker!

Tilgjengelighet er også vanskelig. Hverdagen styres av Outlook kalenderen:

kalender-uke7
En tilfeldig valgt kommunelegeuke

Når skal jeg svare på telefoner? Når ukene ser sånn ut når skal jeg få til det møtet den ansatte ønsket for å snakke om noe som var viktig for henne?  Jeg har lagt meg til en vane at jeg ikke tar telefoner når jeg er i møter. Kommunens sentralbord sender meg en epost når de ser at jeg er i møter. jeg ringer alltid tilbake når jeg har pause eller litt tid mellom møtene. Alle jeg snakker med forstår den måten å gjøre det på og jeg setter æra mi i å ringe tilbake!

Jeg er fra Kongsberg. Der snakker vi litt breit og jeg er opptatt av å beholde det som er igjen av dialekt. Dialekt er så fint! Som akademisk utdannet er det så lett å bruke fagspråk og byråkratiske vendinger. Jeg setter æra mi på spill der også. Jeg vil snakke et folkelig språk!

Ikke tro at dette bare kommer av seg sjøl. Det krever faktisk at jeg tenker gjennom det og prøver hver time på dagen til det blir min vane!