kriseledelse

Ei litt uvanlig kommunelegeuke. I Øvre Eiker hadde fylkesmannen varslet en øvelse hvor kommunens kriseledelse skulle håndtere dårlig vær med mye snø og strømutfall i hele regionen i 4 dager. Helt uten strøm i stømnettet skaper fort store problemer fra bensinpumper som ikke virker til telefoner som er døde. Ut over uka fikk vi spilt inn fra fylkesmannen situasjoner som oppstår når strømmen blir helt bort. Hvor har vi nødaggregat, hvem har det, hvilke tjenester og hvilke innbyggere blir strømbortfall fort kritisk for. I en øvelsessituasjon kan man ikke bare avlyse alle møter så det ble hektisk fram mot selve øvelsesdagen på torsdag.

IMG_0305Det mest spennende ble øvelsesdagen med hele kriseledelsen samlet i formannskapssalen. Sjøl om jeg har vært med på mange øvelser og faktiske situasjoner ble det skikkelig lærerikt, fra bruk av kommunenes beredskaps loggføringsprogram, Dsb-cim, til samarbeid mellom resten av kriseledelsen om vurderinger, prioriteringer og valg. Sjøl om stresset ikke var så mye tilstede i hendelsen ble jeg svett av at det var mange observatører som alle er veldig flinke innen sitt område! Vi famlet litt i begynnelsen men tok oss fint inn utover dagen.

Jeg er ansvarlig for å ha en helseberedskapsplan på plass ,og det har vi, men den er fra 2003, oppdatert i 2009 og trenger fornyelse. Allikevel opplevde jeg at den hadde det jeg trengte inn mot denne krisen. Strømutfall var beskrevet, men ikke detaljene som jo kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Når vi reviderer den skal jeg passe meg for å gå ned i detaljene, men ei prioriteringslista av hvem som må få hjelp til strøm først må vi ha! Må innrømme at jeg var sliten i hodet når dagen var slutt!

Fredag ringte beredskapskoordinator og fortalte at hele Krokstadelva, 2500 abonnenter, var uten strøm. Var det en øvelse igjen? Nedre Eiker skal ikke ha den øvelsen før i februar? Det var ingen øvelse. Det er mange viktige funksjoner i Krokstadelva fra barnehager, omsorgsboliger, tekniske installasjoner, legekontor og annet. Flere steder hadde de ikke vann. Min første tanke var selvfølgelig at her måtte kriseledelsen samles så jeg ringte rådmannen. De var alt i gang, jobbet med alle fagområdene fra teknisk til omsorg, og hadde etablert en hendelse i loggførings systemet vårt hvor jeg kunne følge utviklingen hjemmefra. De trengte ikke meg (skuffa!?), men jeg ringte allikevel Eiker legekontor for å sjekke. De hadde alt fått tilbake strøm. Derfra kunne jeg følge med utviklingen i Dsb-cim og hvordan strømnettutfallet bedret seg på EB-nett sine nettsider.

Ei litt annerledes uke. Kom ikke å si at det er kjedelig å være kommunelege!

En hel dag sammen med nødetatene i Lokal RedningsSentral, men vi blir sjelden brukt i virkelige situasjoner…

Jeg sitter i LRS som representant fra helsevesenet. LRS er et ressursteam for politimesteren hvor han kan får råd og anbefalinger i spesielle situasjoner. Det er fylkesmannen som utnevner representantene fra helse og jeg har sittet der i mange år men har aldri opplevd at vi er kalt inn til en virkelig hendelse. Det sitter folk fra brann, forsvar, sivilforsvar, kirken, Telenor, havnevesenet, frivillige organisasjoner (FORF), meg fra helse sammen med en fra AMK og flere fra politiet, selvfølgelig.  Det er virkelig et tverrfaglig forum med masse kompetanse!

Jeg mener det er spesielt viktig at det er en fra kommunehelsetjenesten der. Vi kjenner kommunene godt med ressurser og lokale forhold. Allikevel føler jeg meg svett ved å tenke på at jeg også representerer spesialisthelsetjenesten. Derfor tok jeg dette opp med fylkesmannen som utnevnte en vara for meg fra helseforetaket. Men helseforetaket er komplisert og sammensatt. Denne gangen tok jeg opp at vi bør få laget kontakter inn mot ledelsen i helseforetaket som kan ha fullmakter til å frigi de ressurser vi i LRS mener må til. Jeg håper vi får til noen slike møter.

På møtet kritiserte jeg politiet for at de har alt for høy terskel for å kalle inn oss ressurspersonene i LRS. Vi skal kunne hjelpe politiet i virkelig store og vanskelig situasjoner men kjenner nesten ikke til hvordan de jobber til daglig! Jeg mener den beste treningen er å kunne være til stede i aktuelle hendelser for å lære hvordan politiorganisasjonen fungerer under en aksjon. Jeg fikk positive tilbakemeldinger på dette og håper at det kan bli gjennomført i virkeligheten også.

Til høsten skal staben til politimesteren sammen med oss i LRS på et kurs i nettopp håndtering av katastrofesituasjoner. Det gleder jeg meg til. Både til å få økt kompetanse innen området, men også til å få prøvd i øvelse.

Og jammen skal det ikke være en realistisk øvelse i Hallingdal på forsommeren som jeg håper jeg kan være observatør på også.

Jeg mener dette er en viktig og god opplæring i beredskapsarbeid og utøvelse ved aksjoner. Politiet er kjempeprofesjonelle i slikt arbeid. Det er virkelig spennende og lærerikt å delta på disse møtene. Det er ikke mange i kommunen som får denne kompetansen og jeg mener også vi kommuneleger må bli flinkere til å vise fram at vi har denne kompetansen som for eksempel er viktig i kommunens kriseledelse.

Det skjer når du er på ferie….nesten alltid har jeg inntrykk av. Denne gangen lå jeg i seng på hytta da det kimte i mobilen. Legevakta i Øvre Eiker hadde fått telefon fra politiets kommandosentral om at nå måtte hun kalle inn kriseledelsen. Det kom som en overaskelse på sjukepleier på legevakta. Hun hadde da ikke fått vite noe om kriseledelsen, hvem som sitter der og hvordan hun kunne få tak i den!? .. Men sjukepleiere på legevakta er sindige mennesker med mye vilje til å ordne opp så hun ringte rett til meg på ferie. Jeg kjenner kriseledelsesplanen i kommunene våres godt og kunne fortelle hvem hun skulle ringe og jeg ringte kommunalsjefen vår fordi jeg også visste at han både var hjemme og sjelden slår av telefonen. Så da var vi i gang og et spennende kappløp mot flommen startet. Etter å ha gitt tilbakemelding til legevakta kunne jeg bare snu meg rundt å sove videre vel vitende om at vi både hadde planverket og folka på plass. En erfaring rikere for vi hadde ikke regnet med at politiet ville bruke legevakta til å få tak i kriseledelsen. Det har vi rettet på så nå har legevakta kriseledelsesplanen og vi endrer litt i teksten.

Det hjelper lite å ha gode planer hvis ikke de som kan bli trukket inn i en krise kjenner til planverket! Kommunelegen er ( etter min mening) alltid aktuell når en kommune blir utsatt for en krise. Vi må kunne planverket, lage eller revidere helsedelen av krise/beredskapsplanen og kunne varsle ordfører og rådmann som ledere av kriseledelsen, eller deres stedfortredere.

Dette er vårt fagområde….Vi må være aktive sjøl om vi ikke alltid er tilstede… Og det er godt å vite at ansatte i kommunen bare gjør jobben… Trygt når du sover på hytta langt vekk fra flom og oversvømmelse…