Etablering av interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

Denne siden er under arbeid

Samarbeidet mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker avsluttes 31/12-2019 fordi Nedre Eiker går inn i Nye Drammen 1/1-2020. Denne siden inneholder utviklingen av en ny interkommunal samfunnsmedisinsk enhet sett fra mitt ståsted. Derfor kan det være at andre opplever enkelthendelser annerledes, men jeg tar også med mine egne tanker og vurderinger på veien til oppstart av enheten.