Kommunelege – kommuneoverlege

kommunelege-helsefordelingHva er jeg? En kommunelege eller en kommuneoverlege? Jeg opplever at det er mange som ikke skjønner forskjellen og det kan jeg godt forstå. Jeg er opptatt av dette og mener det er en grunnleggende funksjon i norsk samfunnsmedisin som det er viktig at vi fagfolk, kommuneadministrasjoner og innbyggere skjønner.

Jeg har skrevet om det før, men tar det opp igjen for å understreke for deg som kikker innom i kommunelegebloggen.

Kommunelege er en funksjon bestemt i lovverket:
I Folkehelselovens § 27 og i Helse og omsorgstjenestelovens § 5-5

Det er ikke mange stillinger som er lovpålagt i Norge, men en kommunelege skal alle norske kommuner ha.

Kommuneoverlege er en tittel bestem i overenskomst mellom KS og Legeforeningen: SFS 2305 § 13 og det er «medisinsk faglig rådgiver» i kommunen som skal ha denne benevnelsen.

Jeg er altså kommunelege og personlig ønsker jeg at det også skal være tittelen min. Etter min mening bør det bare være en kommunelege i hver kommune. Noen kommuner har valgt å spre funksjonen ut på flere kommuneleger. Det er flere oppgaver som er tillagt kommunelegefunksjonen. I større kommuner kan det være fornuftig å dele oppgavene ut på flere leger. Enkelte små kommuner gjør det samme og legger småstillinger som bistilling til fastleger. En dårlig ordning, synes jeg.

Før definerte man en kommunelege I og andre leger som jobbet for kommunen for kommunelege II. Det har vi heldigvis forlatt. Jeg mener det er mest riktig med en kommunelege og at andre leger som ansettes for å gjøre legejobber for kommunen har tittel ut fra sin funksjon: sykehjemslege, fengselslege, skolelege, helsestasjonslege, smittevernlege.

Overlegetittelen hører hjemme i organisasjoner hvor en lege leder andre leger. Det er tullete at en kommune med en ansatte kommunelege skal titulere denne kommuneoverlege. La den ansatte legen som skal fylle den lovpålagte kommunelegefunksjonen ha tittel: Kommunelege