Lykkelig som liten eller stor og glad?

Hvordan organiseres kommunelegefunksjonen i kommunen? I mange år har jeg jobbet i to kommuner som både har interesse og vilje til å bruke den kompetansen vi kommuneleger har. Vi har erfaring for hvor godt vår løsning fungerer både i et interkommunalt samarbeid og i forhold til organisasjonsmessig plassering.

Vårt team består av fire personer:

 • To fulltids kommuneoverleger
 • En fulltids rådgiver innen miljørettet helsevern
 • og en fulltids saksbehandler

Vi er organisert i en vertskommunemodell hvor Nedre Eiker kommune kjøper tjenestene av Øvre Eiker kommune.

I Øvre Eiker kommune er vi organisert i Seksjons for Samfunnsutvikling, mens vi i Nedre Eiker kommune er organisert i Helsetjenesten som ligger i Helse- og Velferdsetaten. For oss i kommunelegeteamet merker vi lite til forskjellen i organisasjonsplasseringen. I begge kommuner har vi fri tilgang til alle tjenester og brukes like mye i resten av kommunen.

Etter snart ti års erfaring med samarbeidsmodellen er konklusjonen enkel. Det fungerer godt. Så godt at vi ikke rekker dekke alle de behov vi blir presentert for. Et luksusproblem som allikevel krever at vi må prioritere våre tjenester. I begge kommuner bruker vi mye tid i andre etater enn helse og omsorgsrelaterte tjenester. Mange tror nok at kommunelegefunksjonen er til for helse, omsorgs eller velferdstjenestene i kommunen, men vi bruker mye tid innen oppvekst, teknisk og i forhold til eksterne tjenester som helseforetak, fylkesmann og fylkeskommune.

Det har vært et vedvarende og sterkt ønske at vi skal ha kontordager i begge kommuner. Jeg opplever sjøl hvor viktig det er for vår funksjon å være tilstede i den kommune vi gir tjenester til. Derfor har vi kontor i begge kommuner som vi er alt for lite på i begge kommunene fordi vi som oftest er opptatt med møter ute i tjenestene.

Vi er heldige i kommunelegeteamet i Eiker. Vi opplever at det ikke betyr noe hvor vi er organisert. Det er interessen for vår kompetanse som styrer hvor vi jobber. Det er mye avhengig av hvor aktive vi er inn mot tjenestene. Der vi byr oss fram blir vi tatt så godt i mot! I to kommuner som har tøffe tider med trang økonomi må også vi vise at vi er verdt prisen ved å ha ansatte med høy og dyr kompetanse.

Vi er en lovpålagt tjeneste, men det hjelper oss lite hvis vi ikke kan vise til resultater og at tjenestene har nytte av å bruke oss. Det gjelder alle fire i vårt team som alle må svette for å holde tritt med etterspørselen.

Det viktige er altså å bli anerkjent i organisasjonen. For å bli det trenger vi å løse oppgaver, drive prosjekter eller bidra positivt med å løse problemer kommuneorganisasjonen sliter med. For oss betyr dette at vi hver eneste uke jobber sammen med andre deler av kommunen for å bidra til løsninger. Denne uka var det bla:

 • oppfølging av MRSA smittet ansatt sammen med fastlege
 • veiledning av ansattgruppe innen sjukehjemmet og
 • en annen veiledningsgruppe i hjemmetjenesten
 • bestilt tilsyn på en skole
 • samarbeid med helsesøster om oppfølging av en tuberkulosesmittet
 • samarbeid med spesialisthelsetjenesten i psykiatri
 • avtaleavklaring av avtaleforhold med sjukehuset i samarbeid med annen kommune
 • samarbeid mellom helsetjenesten og oppvekst rundt helsestasjonsarbeid

Det er helt naturlig for oss både at vi blir spurt og å bidra i disse prosessene. Vi jobber på høygir for å dekke forespørslene.

Jeg mener det er viktig å være nær på alle organisasjonsnivåene i kommunene. Det er like naturlig at jeg stopper opp for en prat med rådmannen som en ansatt i barnehagen. Vi har oppgaver vi jobber med for begge.

flyvende-pengvinKommunelegeteamet for Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner står foran store utfordringer når Nedre Eiker kommune har bestemt seg for å gå sammen i en storkommune rundt Drammen samtidig med at Øvre Eiker, foreløpig, vil være for seg sjøl. Skal teamet deles opp, skal vi flytte over til den nye kommunen eller noe her og noe der? Vi har allerede startet diskusjonene internt og med samarbeidsparter i Drammen. Sjøl slites jeg litt mellom mine egne positive erfaringer med å være kommunelege i bare Øvre Eiker og å kunne bli del av et større fagmiljø i en storkommune. Vil vil få like gode faglige forhold og samarbeidskontakter i en storkommune som det vi har i begge kommunene i dag? Vi går en spennende tid i møte.

Jeg er helt sikker på at det kommer til å å bli god bruk for kommunelegefunksjonen uansett hvilken løsning det blir og vi skal bidra å få fram spennende ideer og gode løsninger!