Kollektiv redningsledelse og kriseteam

Møte i Kollektiv redningsledelse på fredag. Jeg representerer helsevesenet i politimesterens Lokal redningsledelse. Det er spennende! Det er en stor forsamling med representanter for politi, brann, ambulanse, Telenor, havnevesenet, sivilforsvaret og heimvernet.. Det er spennende å høre hvordan de er organisert, jobber og diskutere og samarbeide. Vi skal bidra til å hjelpe politiet i sitt redningsarbeid i store ulykker, katastrofer osv. Vi møttes på toppen av politihuset som er nybygget for å romme redningsledelsen, AMK, 110 sentralen og politiets alarmsentral (112).Det er nye flotte lokaler. Viktigere synes jeg det er at det er en god tone og ryddig ledelse av gruppa. Vi har aldri vært samlet alle sammen…heldigvis.. for det hadde betydd en stor katastrofe eller ulykke. Men vi har hatt en øvelse og det var spennende nok og nå planlegges det en ny…
 
Og idag hadde vi møte i kommunens kriseteam. Presentasjon av sivilforsvaret som jeg nok kjenner ganske godt, men ikke alle i teamet. Det er viktig at vi møtes sjøl om det har vært gaanske rolig i det siste. Vi trenger å møtes for å får felles informasjon og diskutere. Denne gangen møttes vi med kriseteamet fra Nedre Eiker. Hyggelig!
 
Budsjetter for neste år har vært gjennom formannskapet og det kan se ut til at vi får noe penger til økning av sjukehjemsstillingene. Det håper jeg veldig på! Men det er noen store utfordringer vi står foran og det kreves ganske mye planlegging.. som jeg må finne tid til da… i disse vaksinasjonstider…
 
Avsluttet dagen med en blid turnuslege som jeg viste rundt på legevakta. Hyggelig med blide folk!Smilefjes med åpen munn