Og det var det idag

En ganske begivenhetsrik uke! Spenner fra bekymringer fra folk som opplever hendelsen på Ringerike med en psykisk syk gutt som drepte faren sin skummel fordi de kjenner saker som kan ligne på denne. Fok forventer ofte at vi skal bryte inn og "gjøre noe" for å hindre det vi engster oss aller mest for skal skje. Når jeg får slike bekymringer om enkeltpersoner tar jeg kontakt med fastlegen, sjekker hvilke deler av helsevesent som er inne i situasjone og ber dem sjekke ut og vurdere bekymringen. Oftest er det fastlegen som har oppfølgingsansvaret. Ofte har denne henvist til psykiater som skal følge opp, men vi opplever desverre for ofte at pasienter glipper ut av oppfølgingen pga for lite dialog mellom tjenestene som er inne i bildet. Derfor er det viktig med en gjennomgang når vi får slike bekymringer. ALdri vil vi kunne forutse eller hindre at tragedier kan skje, sjøl om vi innimellom finner situasjonen så alvorlig at vi kan bruke tvangsbehandling. Jeg tror ikke folk er klar over hvor streng slike lover er før vi kan bruke tvang mot folk….heldigvis..

Idag har jeg vært i 60 års dag! Lunsj hos kontorfullmektigen som jeg jobber sammen med! Hele avdelingen var med og det var kjempekoselig.

Denne uka fikk vi vaksinene til tida…dvs vi vaksinerer ikke denne uka så nå er vi sikret til neste uke! Og i dag var jeg på vaksinasjonsdag i Nedre Eiker.Det var et jevnt sig av folk, men klart mye mindre enn det har vært de andre dagene. Det er tydelig mindre interesse for vaksineringen. Det er rart å tenke på den lange køen av folk det var for bare 3 uker siden…. Jeg håper folk skjønner at vi nå egentlig er veldig heldig hvor denne bølgen av influensa er på vei tilbake så vi kan få vaksinert så mange som mulig før vi får neste bølge…?

Sjefen holdt tale for vår kontorfullmektig da hun fikk klokke for å ha vært i kommunen i 25 år. Han sa at hun nok ikke bare var min høyre hånd…men snarere også min høyre hjernehalvdel! Noen ganger synes jeg det passer godt, f.eks når jeg glemte å betale fullt ut på avgiftsparkeringen utenfor et møte forleden…700 kr i parkeringsbot!!! Støøønnnn, bare min hueløse feil! Det er moro å jobbe med effektive folk som får gjort unna ting. Sånn er 60 åringen vår… takk og pris…

og det var det idag…