Doping skjer ikke bare i toppidretten!

Fysisk aktivitet er grunnleggende viktig for at vi skal få et godt liv og mestre utfordringene vi vil komme til å møte i livet. Det dreier seg om å forebygge sykdommer men aller mest om mestring og ha det godt med kroppen. Den er bygget for bevegelse og aktivitet.

Desverre er motsatsen til det sunne livet i bevegelse et usunt og helsefarlig fokus på en perfekt kropp definert av reklameindustrien. Vi helsearbeidere bidrar også med et ivrig fokus på farene ved å ha en for høy BMI. Overvekt skal bekjempes og de som er overvektige må «behandles». Presset er aller størst på barn og ungdom.

Som overalt ellers i samfunnet er det noen som vil tjene penger på å tilby oss lette og raske måter å oppnå reklameidealet. Det selges slankemidler og dopingmidler som raskt kan gi deg den kroppen du må slite så for å få.

Dopingmarkedet er et kynisk marked hvor rask inntekt uten tanke for skadevirkningene for brukerne er målet. Som samfunnsmedisiner er det trist å se hvordan pengegriskheten ødelegger toppidrettsutøvere, men det er katastrofalt når det rammer ungdom i oppveksten. «Medisinmannen» i meg kjenner skadevirkningene av dopingstoffene på kroppen din. «Samfunnsmannen» i meg ser hvor skadelig dette også er for ungdomsmiljøer og lokalsamfunn.

Lensmannen tok opp dopingproblemene i et av de regelmesssige møtene vi har for å diskutere felles utfordringer. Vi fant raskt ut av at vi var like engasjert i problematikken. Vi er begge opptatt av å forebygge, dvs forhindre at ungdom tar i bruk stoffene og få dem til å holde seg vekk fra stedene hvor det selges og ta avstand fra bruken. Foreldrene er nøkkelen her som det meste ellers i oppveksten. Det er så mange foreldre som er naive i forhold til kroppspress og tilbud av illegale stoffer til sine barn!

Doping-2Det er spennende å høre hvordan etterforskningen avdekket et nettverk for salg av dopingmidler og at det var omfattende i vår egen kommune. Vår diskusjon gikk også på hvordan vi kan samarbeide for å få foreldre og ungdommer til å forstå hvor skadelig doping er. Vi vil forebygge at ungdom starter med dette og at de melder i fra om steder hvor man kan kjøpe dop for å få folk til å holde seg unna.

Lensmannskontoret i Øvre Eiker har gjort en kjempejobb for å bidra til å oppklare denne dopingskandalen. Salg av disse medikamentene er like kynisk som salg av narkotiske midler, kanskje enda verre fordi de ofte henvender seg til helt unge mennesker hvor skadevirkningene både kan være mer ødeleggende og ikke minst vare lengre. I Eiker kommunen ønsker vi minst mulig av miljøer som bidrar til bruk av dopingmidler. Vi arbeider mye med å øke innbyggernes fysisk aktivitet, komme i bedre form og leve sunnere. Doping er det stikk motsatte.
På antidoping.no kan du lese dopinglista. Der ser du at det er veldig forskjellig stoffer som kan brukes. De som vi snakker mest om og som ofte blir sett på som de verste er anabole steroider. De har mange bivirkninger. De mest omtalte er at de hemmer lengdeveksten, brystutvikling hos menn og testiklene deres blir mindre. Noen ganger fører det til impotens. Hos jenter gir det menstruasjonsforstyrrelser, økt kroppsbehåring og skjeggvekst. Det reduserer også evnen til å bli gravid.
renidrettJeg mener det er svært viktig at idretts- og treningsmiljøer tar sterk avstand fra doping og reagerer sterkt på den enkelte som bruker det. Toppidrettsutøvere som bruker doping og blir tatt burde bli utestengt fra idretten for alltid. De er store forbilder for barn og ungdom og farlige fordi de gir signaler til befolkningen om at det ikke er så farlig å bruke slike stoffer.
Foreldre er nok desverre alt for naive i forhold til hvor stort kroppspresset kan være på sine ungdommer. Det kan være alt for lett å få tak i dopingmilder. Derfor må foreldre være ekstra observante og ikke være redde for å ta opp denne problematikken med sine ungdommer. Jeg mener det er best å være direkte og åpen rundt dette og benytte sjansen til å diskutere dette når politiet gjør slike store dopingbeslag og påviser at salg av doping og bruk av det finnes de aller fleste lokalsamfunn. Ikke vær blåøyet og tro at dette ikke skjer i vårt lokalmiljø!
Dette er et viktig område både for samfunnsmedisinere generelt og for kommuneleger spesielt. Vi vil ikke ha slikt i vår kommune og må engasjere oss for å forebygge at dette skjer på like måte som andre helsefarer i lokalsamfunnet!