folkehelseplan

Vi kommuneoverleger er ofte på mange konferanser. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne være oppdatert på de områdene vi jobber mest.. Denne uka kom de litt tett….

Jeg hadde meldt meg på Ks konferanse om bruk av styringsdata, to dager som du kanskje synes høres kjedelige ut, men det blir det sjelden med KS statistiker Geir Halstensen. Så jeg var klar….Men så ringte de fra fylkesmannen i Buskerud og ville ha meg til å komme med «refleksjoner og tanker» rundt hvordan vi håndterte Frida-flommen i begge Eikerkommunene. Det var det for fristende å si ja til… Lettere skremt oppdaget jeg at jeg skulle stå der med denne litt frie overskriften å snakke etter profesjonelle folk fra Helsedirektoratet og fylkesmannen med sjefen og mange andre kjente i salen…! Kanskje mer betenkt over å komme med mine refleksjoner om hvordan vår kriseledelse arbeidet under herjingene til Frida-uværet. ….og det er poenget. Som kommuneoverlege mener jeg vi skal komme med vår oppfattelse av situasjoner, med våre meninger der vi har en fagkompetanse..Sjøl om det kan oppfattes negativt eller som kritikk… Så mener jeg helt bestemt at dette må sees på som en meningsytring som skal vurderes sammen med andre ytringer og brukes hvis det kan føre til forbedringer… Kanskje er oppfattelsen feil eller ikke gir noen nye bidrag… da har vi ihvertfall taklet innspillene og vist at vi i organisasjonen er villig, og åpne, til ta imot ytringer for å forbedre oss….»Lærende organisasjon».

At vi har mye lavere terskel for å innkalle kriseledelsen ved faktiske hendelser var ett av mine hovedpoeng: Faktiske hendelser er beste måten å øve på!

Neste dag var jeg tidlig oppe for å skli på glatta fra Kongsberg ned til Sandefjord…. Trøøøttt, glatt… og ganske spennende tur for å komme ned til kolleger i full diskusjon rundt hvordan vi kan bruke styringsdata i våre planverk og prosjekter. Gjennomgang av Folkehelseplan som jeg satte stor pris på!.. for det gav meg mange innspill til det arbeidet jeg skal lede for å utarbeide sånne planer både for Nedre Eiker og Øvre Eiker… Tydelige mål, målbare indikatorer, tydelig prioriteringer, mot til å foreslå og bruke forebyggingspotensialet i tjenestene til å spare penger og gi bedre tilbud til brukerne. Tallknuseren fra KS viste tydelig hvor effektivt forebygging kan være for å dempe belastningen på pleie, omsorgs og behandlingstjenestene i kommunen… Kors!! Det er ikke ofte vi får så tydelige tall på at forebygging lønner seg!

På begge konferansene bidra salen aktivt. Det er noe av det viktigste ved å være med. Det sitter alltid mye kompetanse i salen på konferanser og de som arrangerer gjør lurt i å slippe til deltakerne… KS var flinke til det og fikk fram masse gode eksempler og diskusjoner…så jeg gleder meg enda mer til å gå løs på oppgaven med å lage Folkehelseplanen…. og hvis du tror at det blir «mitt arbeid» tar du feil..!! Dette MÅ bli et medvirkningsarbeid hvor bidragene fra mange forskjellige både gir grunnlaget for status, forslag til tiltak og prioriteringer…..

 

Plutselig var det to uker inn i det nye året..! De sier at kulde bremser de fleste prosesser, men neimen om  minus 20 utendørs bremser tida nei….

2013 startet med to spennende uker. Som kommuneoverlege er vi faglige rådgiver for virksomhetslederne som har ansvaret for håndtering av legemidler i helse og omsorgstjenestene. Vi har en arbeidsgruppe som jobber med dette og nå har vi fått gehør av ledelsen i de to kommunene å legge om undervisningen av helsefagarbeidere og ufaglærte assistenter fra klasseromsundervisning til e-læring. Dvs at de skal gå gjennom undervisninga i et kurs på internett. I Øvre Eiker har vi hatt dette ute på anbud og fått inn tre firmaer som har gitt oss tilbud. Vi må vurdere pris og faglig innhold. Det er ikke lett! Vi tar kursene selv og får god hjelp av tilsynsfarmasøytene som også tar kursene og gir oss tilbakemelding.. Når vi legger om undervisninga må vi også legge om rutiner og retningslinjer. Mer jobb… men vi er igang..

Møte med sykehjemsoverlegene i begge kommuner. I Øvre Eiker har vi nå 3 fulltidsansatte. De er blitt et faglig sterkt team som går på oppgavene og allerede er i gang med videre planlegging, nye måter å jobbe på. Bla med å se på hvordan vi kan bruke denne kompetansen både for å forebygge innleggelser og ta de bedre imot.

Vi er ikke kommet like langt i Nedre Eiker enda, men det er ikke mye tvil om at kompetansen allerede gjør mye både for den enkelte pasient og  for organisasjonen! Det er spennende å være med i faglige diskusjoner, avklare uenigheter og høre om hvilke faglige utfordringer de takler!

En samtale med helsestasjonslegen viser akkurat samme utfordringer for henne som for sykehjemsoverlegene. Å være en engasjert, faglig dyktig og ambisiøs lege stiller krav til organisasjonen , helsesøstrene og den enkelte lege. Det må tilpasninger til….

Jeg tenker mye på hvordan denne økningen av legekompetansen i kommunene virker inn på organisasjonen. Og hvordan dette virker inn på hvordan vi forholder oss til de formelle strukturene, saksbehandling og avgjørelser.. Litt grovkornet mener jeg vi kan si at vi holder på å bevege oss fra vedtaksstyrt, sykepleierledede tjenester mot diagnosestyrte, legedominerte tiltak (som i sykehus). Jeg er opptatt av at vi må finne vår plass et sted i mellom. Det kan nok være at legene må ha siste ord på et sykehus, men ute i kommuner betyr pleie, omsorg og sosiale forhold nesten like mye. Det betyr videreutvikling av våre tjenester….. og holdningen til våre ansatte….. spennende!

Hvis du ikke har skjønt det tidligere i bloggen her… Dette er kjerneområder for en samfunnsmedisiner. Dette er fagutvikling, tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Kjempespennende!!

Og jeg jobber med folkehelseplan.. er på vei å lage egne nettsider på hjemmesidene til Øvre Eiker. Forbereder første møte med styringsgruppa som er den samme som rådmannens ledergruppe. Gleder meg til en første diskusjon. Vil de skjønne hvordan jeg tenker? Vil de ta til seg lovkravene om at de er like ansvarlige for jeg for det folkehelsearbeidet de kan/skal/vil gjøre..? Vil jeg klare å sette sammen arbeidet med å utarbeide en folkehelseplan slik at de enkelte tjenester, frivillige og private vil se sitt eget viktige arbeid…? Jeg lurer på om boblingen inni kroppener magekataren som kommer tilbake eller gledefølelse over å komme i gang…? Moro-skummelt følelse….

Siden det siste var om folkehelse…uka avsluttet jeg ved å hutre meg ut i -19 grader til bilen i garasjen til en fantastisk fjelltur på Ble i -8-10 grader.. Sammen med kaffeLars satt jeg i vindstille januarsol med utsikt over snaufjellet og tenkte at livet knapt kan bli bedre…