Andre innlegg

behaviorchangeDet dreier seg om å endre adferd. Skal vi få bedre helse må vi gjøre noe for at det skal bli bedre. Gjør noe. Endre noe. Jeg er kommunelege og jeg er folkehelsekoordinator i to kommuner. Jeg ønsker så veldig at du som ønsker det skal få til å bedre den helsa du har eller forebygge at du får problemer med helsa seinere. Da må du gjøre noe og du må fortsette å gjøre det over lang tid.

Staten bruker masse penger på det. Kommunene bruker masse penger på det. Næringslivet satser penger og frivillige jobber gratis for å lage tilbud som du kan bruke for å bedre helsa di eller forebygge at du får helseproblemer.

Det er bare du sjøl som kan gjøre noe med det.

Nå på nyåret i nyttårsforsettenes tid blir vi overøst med tilbud og om hva vi må gjøre fra alle kanter. Det er jo så uoverstigelig vanskelig! Så stort og uoppnåelig å få til den gode, sunne og riktige adferden man ønsker å oppnå.

Jeg har alltid ment at man skal gjøre små endringer hvis man skal endre seg. Endre seg på en måte det er store sjanser for at man kan lykkes med!

Se på denne videoen du kan nå fra denne linken. Kanskje den kan være en inspirasjon?
Grunnlaget finner du i denne artikkelen.

Hvis du ser en likhet mellom personen som snakker og meg så har du så rett! Jeg er stolt over hva min sønn Simen Strøm Braaten får til!  Lurer du på hva sønnen driver med kan du kikke på nettsidene hans.

folkehelse2013-A4[11]Jeg har fått en telefon og epost fra Dagens Medisin som jeg synes du skal ta en kikk på. De inviterer deg til å komme med prosjekter, tiltak eller planer som har med folkehelse å gjøre. Kikk på denne plakaten i stor størrelse:  folkehelse2013-A4

Jeg synes det er kjempeflott at Dagens Medisin vil presentere tiltak innen folkehelsearbeidet. Jeg håper de blir overlesset med gode forslag som de kan presentere i avisa og på en konferanse de skal holde 23 mai i Oslo. Les litt mer om det her: http://www.dagensmedisin.no/folkehelse-2013/

Vi skal selvfølgelig sende inn..

Du sender forslagene dine til : ln@dagensmedisin.no

 

Ferietid og en liten refleksjon over tilgjengelighet til kommunelegefunksjonene…..

Jeg har nå jobbet tilsammen i ca 23 år som kommunelege og har i alle årene vært tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Mange vil nok mene jeg har en gammeldags holdning til dette med tilgjengelighet, men det har fungert godt for meg og jeg har stort sett deltatt i de situasjoner som har oppstått i de kommunene jeg har jobbet. Det har heller ikke vært noen stor belastning, sjøl om det på en måte er blitt en livsstil å kunne svare på telefonen også når jeg har ferie. Slike situasjoner har en bemerkelsesverdig evne til å oppstå utenfor kontortid og min holdninger er at vi kommuneoverleger innehar en kompetanse som er spesielt viktig når det skjer alvorlige hendelser som går ut over mennesker i vår kommune.

Når en akutt situasjon oppstår som krever kommuneoverlegens kompetanse stiller vi selvfølgelig opp. Helsepersonell flest stiller opp når det gjelder i en akutt situasjon..

Det er jo et stort tankekors at det forventes av oss som yrkesgruppe at vi er tilgjengelige for lovpålagte oppgaver døgnet rundt hele året… for det gjør det; både i lovverk (Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om psykisk helsevern, Smittevernloven, Folkehelseloven, helseberedskapsloven) og fra administrasjon kreves det at kommunelegefunksjonen dekkes døgnet rundt. Svært få kommuner har vaktordninger for sine kommuneoverleger…

Sjøl har jeg alltid vært tilfreds med å kunne være tilgjengelig hele tida og kunne ha oversikt over alle de situasjoner som oppstår i kommunene jeg har jobbet i og med de praktiske ordninger vi har kommet fram til, men jeg innser at dette er en overleving fra gamle dager med en holdning til legearbeidet vi ikke lenger ser så ofte hverken blant legene eller arbeidsgiverne.

Jeg har i 3/4 år opplevd å jobbe sammen med en yngre kollega. Pål er en motivert, engasjert moderne lege med pågangsmot. (og ja…jeg han er klar over at jeg mener det om han!) Vi ser nok litt forskjellig på flere områder i kommunelegefunksjonen, bla tilgjengeligheten… I sommer har jeg opplevd hvor mye bedre det kan fungere med en kommuneoverlege i jobb, mens jeg har ferie. Det er ikke mye i tvil om at det, er en mye bedre løsning for innbyggerne at en kommuneoverlege er på jobb mens den andre har ferie. Handlekraft, reaksjonstid, vilje til å trå til ut over arbeidstida (Krisene skjer jo nesten alltid uteom arbeidstid..!?) er helt annerledes enn når en må håndtere en hendelse på telefon, vurdere om ferie skal avbrytes eller sette i gang aksjoner gjennom andre… Det er en stor lettelse å kunne lene seg til rorkulten på sjekta å vite at kollegaen tar seg av de praktiske tingene på jobb som ikke kan vente! Diskutere hva som skal/må gjøres på telefon og avtale tiltak, men overlate gjennomføring til kollegaen.

Men…. jeg er fremdeles usikker på om vi kommuneoverleger skal gå vakter i en form for vaktturnus…..

Prosjekt Lokalmedisinske tjenester i  Øvre Eiker og Nedre Eiker er ferdig. Jeg har skrevet ferdig sluttrapporten og laget en sak til politisk i begge kommunene. Det var en takknemlig å jobb å skrive rapporten. Tre arbeidsgrupper hadde gjort et grundig og engasjert arbeid og lagt fram sine rapporter med meninger om hvordan vi skal utvikle arbeidet med Lindrende behandling, rehabilitering og akuttplasser (Øyeblikkelig hjelpplasser) på sykehjem. Min oppgave ble å trekke ut de viktige konklusjonene og sette dem sammen i et litt mer lettleselig dokument. …. ferdiiiiig! Vi fikk full støtte til konklusjonene i Øvre Eiker, men saken om akuttplasser er litt mer komplisert i Nedre Eiker hvor politikerne også må ta stilling til at Drammensregionens interkommunale legevakt har kommet med tilbud om akuttplasser lagt dit for sine medlemskommuner. Jeg ble vel nærmest lettet over at skal utsette det litt i Nedre Eiker så vi slipper å kjøre to paralelle prosesser i begge kommunene (Okay da.. det er egoistisk tenkt… men kanskje også lurt for kommunen)

I Øvre Eiker er vi allerede i kontakt med sykehuset/Vestre Viken HF om å lage en prosess for å utvikle detaljene rundt to akuttrom på Eikertun. Det blir selvfølgelig best når vi får bygget ut sykehjemmet slik planene er, men vi kan godt klare det i eksisterende bygg. Dette er spennende, fordi det er nytt, konkrete og spennende tilbud fra ambulansetjenesten, motiverte medarbeidere og å se hvordan vi får denne prosessen til å gå, lage en samarbeidsavtale med sykehuset og få dette i drift i løpet av året!

Mandagen hadde vi et møte om våre kurs i legemiddellære for helsefagarbeidere og assistenter/ufaglærte i Omsorgstjenestene. Tilsynsfarmasøytene møter sammen med ledere fra institusjonstjenesten og hjemmebasert omsorg fra de to kommunene. Vi har ikke vært helt fornøyd med at vi ikke har kapasietet til å kjøre kursene ofte nok og mange nyansatte må vente en stund før de kan få bemyndigelse til å levere ut medisiner til pasienten. Som flere andre kommuner har vi kikket på flere internettbaserte systemer og nå funnet ett vi synes er bra. Men det skaper nye utfordringer å bruke et slikt system så vi må jobbe videre med å legge til rette rundt disse opplæringssystemene. En raskt regneøvelse viste at vi kan spare mye penger på å gjennomføre det samtidig med at det kan skje oftere med mindre belastning på personalet….

Dagene har gått raskt! Utfordringen min nå er at jeg ikke får tid til å sitte foran pc og gjøre saksbehandling. Det hoper seg opp så jeg må ta rev i seila å planlegge dagene mine bedre (igjen…) Det ble slett ikke enklere etter i dag hvor vi har hatt intervjuer av ny fysioterapeut til Aktiv Eiker hele dagen. Men duuu så spennende å intervjue motiverte, forskjellige og spennende personer. Dette blir et vanskelig valg!

God påske… !

Hvis du ikke har lest kommunelegehilsene fra meg før så er det altså sånn at hvis du har litt dårlig tid eller ikke er så interessert i å bruke tid på å lese en halvgammal kommuneoverlegens hobbygrublerier så kan du bare ta med deg en velment påskehilsen og slutte her.

For deg som kan tenke å følge med nedover sida her så må du nok beregne deg litt tid og konsentrasjon for å kunne følge refleksjoner og tanker som stort sett skal ha et helse eller folkehelseperspektiv. Her finnes ikke et eneste bilde for å lette lesingen. Jeg håper allikevel du får mange bilder oppe i hue som farger teksten. så…

Ok her er vi i gang

Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i to helt forskjellige mennsker som begge egentlig snakker om helse sett i en sosial sammenheng og med fokus på barn. Per Fugelli og Anni Lennox….(!?)

For å sette deg litt på prøve her i starten går jeg i gang med noe som ligner matematikk: h=bxkxp2

Du kjenner sikkert til Per Fugelli, kjent fra bøker, tv, de fleste media og professor på Universitet i Oslo. Hvis du har lest litt av han kjenner du igjen ligningen. Les mer om Per Fugelli på nettet hvis du vil. Jeg tenkte at jeg skulle bruke denne ligningen på deg som leser, eller meg.. javisst! men den dreier seg om oss alle sammen og er jo laget for det emnet jeg skriver om!

h=bxkxp2 beskriver at helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk i andre potens= Pers ligning.

For å avklare det siste først (for det skal jeg ikke bruke mye tid på her) så betyr ditt engasjement i samfunnet gjennom alle politiske prosesser ekstra mye for helsa til oss alle sammen. Som samfunnsmedisiner kan jeg ikke komme utenom at folkehelsa er sterkt påvirket av politiske retninger i samfunnet. Rett ut: hvordan vi innrettet vårt samfunn får svært mye å si for din og min helse. Derfor er det så viktig at folk engasjerer seg; stemmer ved valg og også lar seg velge til politiske verv. Politikken vi fører viser seg ugjenkallelig i vår opplevelse av helse.

Nok om det…. hva med deg da (eller meg…) Denne b´n til Fugelli dreier seg altså om alt det biologiske, dvs vår genetiske arv som vi jo ikke kan gjøre så mye med. Det er noen som er heldig og er født med god helse, andre ikke. Medisinen idag har, imidlertid, kommet veldig langt. Vi kan i den ene enden utrette fantastiske ting med ny teknologi,  transplanter inn nye organer, helbrede alvorlig sykdom. I den andre enden kan vi endre kroppen din hvis du ikke er fornøyd med den. Bare legg kroner i kassa så fikser vi i helsevesenet på det meste av utseende ditt du ikke er fornøyd med. Vi kan lett forandre deg…. utvendig… men er det bra for deg innvendig? Har samfunnet godt av at vi bruker høyt utdannet helsepersonell på slik «luksus»? Samtidig dreier b´n seg om hva du kan gjøre sjøl for helsa di. Vi kan gjøre ganske mye med våre biologiske forhold ved å legge til rette for at kroppen skal ha det best mulig. Dette har jeg snakket mye om tidligere. Jeg mener kroppen er lagt for bevegelse derfor trenger vi å bevege oss for at vi skal trives godt… men så enkelt er det ikke. Det kan virke sånn i media for tida.. Den ene treningsguruen, coach eller trener reklamerer at de raskt kan få alle til å bli slankere.. Gid det var så enkelt… alle som har slanket seg med effekt veit hvor vanskelig det er å forbli der nede på ønskevekta…. Det er noe mer en biologi, fysikk eller kroppsfunksjoner som må til for å få/ha god helse… Vi som jobber med mennesker må aldri glemme det.. Javisst veit vi at fysisk aktivitet gir overskudd, virker positivt på det meste og fremmer helsa, men det er mange andre ting som virker inn.

Det er her Per Fugelli kommer med k´n sin… kulturen.. den sosiale sammenhengen vi lever i. Vår historie, holdninger, interesser, sjeleliv og relasjoner til andre mennesker.  Jeg husker en situasjon fra da jeg var turnuslege på et sykehus på Sunnmøre; Vi fikk inn en pasient med hjertflimmer og brystsmerter. Han var i topp fysisk form og trente massevis løping. Til meg som uerfaren turnuslege med litt ekstra tid i mottagelsen fortalte han etterhvert at han egentlig løp i fra alle problemene sine. Samlivet, familielivet og sosialt sleit han skikkelig. Han var i toppform, men hadde elendig sjelstilstand. Ikke fant vi noe på prøvene som passet med hjerteinfarkt eller hjertekrampe…. han ble liggende noen dager for sikkerhets skyld før han dro hjem til løpeturene sine. Kanskje han bare hadde hjertesorg…?

Tenker du sånn noen ganger: At det er kombinasjonen av b + k som gjør at man trives? En ny formel: t= b+k..? Det er nemlig ganske pussig at folk som sitter i rullestol ofte kan mene at de har god helse….! Altså at å venne seg til å ha en funksjonsnedsettelse og dermed finne ut at man kan trives allikevel gir en opplevelse av å ha god helse. Det fine med trivsel (eller tragiske for noen…) er at den ikke kan kjøpes for penger. Trivselen ligger i hva du gjør med deg selv sammen med andre mennesker og du har det godt med deg sjøl og de du lever sammen med…

Kikk på siste setningen en gang til og tenk på deg sjøl nå i påsken (eller rett etter da….). Kombinasjonen av å være litt aktiv innen for din kapasitet (Ja du kan godt presse deg litt da!) med det du kan gjøre for å trives. Det er helsefremmede!

Et annet viktig poeng med k´n til Fugelli er at den peker på hvor viktig vår sosiale sammenheng er for helsa vår. Det er ikke så enkelt at vi bare «må ta ansvar for vår egen helse»! Helsa vår er direkte avhengig av vår oppvekst, kulturen vi har vokst opp i, sosialt miljø osv… Atså har vi andre også et ansvar for de av oss som har dårlig helse.. Du tåler et litt forenklet tanke eksperiment?: Vi har nettopp fått vite av helsedirektør Bjørn Inge Larsen at ved å være aktiv(= gå) i 15 min pr dag vil kunne føre til bedre helse tilsvarende mange milliarder kroner i Norge. Altså hvis alle parkerte litt lenger vekk fra jobb/skole/barnehage (eller lot bilen stå) og gikk de 15 min ville de som trenger det mest få mest effekt av det…!

Det er altså sånn at hvis du også er med på å endre holdningene litt til bilbruk, fysisk aktivitet, røyking, alkoholbruk så virker det også inn på de som trenger det mest..

D´ække så enkelt detta her…..ser du?.. for at vi skal fortsatt ha god helse. Helsefreakene som spretter rundt på treningssentrene er altså ikke svaret på å få bedre helse eller stoppe overvektsepidemien. Det svaret er det du som sitter på med små tilpasninger med fokus på trivsel, bruke de mulighetene som er i din omgangskrets, sosiale sammeheng og din kultur..

Kors jeg mener du leser på dette enda jeg! Som du skjønner er dette ikke bare mine egne tanker, men bygger mest på Per Fugellis meninger. Mine meninger og min fagbakgrunn bygger på holdninger jeg lett kjenner igjen hos Fugelli. Så både du og han får unnskylde dette sammensuriumet…

Som du kanskje veit er jeg glad i musikk med gode tekster=> lyrikk. Anni Lennox er verdensberømt dame med et sterkt sosialt engasjement. Hun synger en sang som heter «Universal Child»:

How many mountains must you face before you learn to climb.

I’m gonna give you what it takes, my universal child.

I’m gonna try to find a way to keep you safe from harm.

I’m gonna be a special place, a shelter from the storm.

And I can see you, your everywhere, your portrait fills the sky.

I’m gonna wrap my arms around you, my universal child.

And when I look into your eyes, so innocent and pure.

I see the shadow of the things that you’ve had to endure.

I see the tracks of every tear that ran ran down your face.

I see the hurt, I see the pain, I see the human race.

I can feel you, your everywhere, shining like the sun.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

How many tumbles must it take before you learn to fly.

I’m going to help you spread your wings, my universal child.

I can feel you everywhere shining like the sun.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

Er det ikke nydelig. Sunget av Annie Lennox blir det helt flott.. Jeg tenkte at du kunne ta med deg den bekymringen og omsorgen vi trenger gi våre barn… om det er de vi har gitt liv sjøl eller de som bor i andre land og har det mye verre enn oss. Noen av dere som har orket å lese helt ned hit jobber med barn og veit hvor utfordrende det kan være hvor vanskelig det kan være å få det til på en god måte som fører til at barna får en god oppvekst…

For det er det som er så fantastisk og så viktig.. det er jo de som skal bygge vårt land og andre land i neste omgang. Derfor begynner jo alt som skal endres med dem… eller at vi forholder oss slik at de kan klare å endre seg…! Det gjelder overvektsepidemien i vårt superrike samfunn, men like mye i land som har et helt annet styre og stell med fattigdom og uhelse. Det blir faktisk ikke bedre i de landene heller hvis ikke vi kan gi barna bedre oppvekstvilkår….

Jeg må innrømme at jeg tenker mest på vår eget lille land og egen kommune. Hva vi kan gjøre for at barna skal vokse opp bedre rustet til de utfordringene vi står overfor. Kan vi klare å snu overvektsepidemien.. skape tryggere forhold for barn som lider, ta bedre vare på de som trenger det, være tidlig nok ute med å sikre barn som blir truet, skape trygge voksne av barn som starter med dårlig utgangspunkt? Jeg ønsker meg det, jeg…

Jeg tror bare å tenke litt på det er å jobbe i rette retningen… og klarte du å scrolle deg nedover helt hit har du jo allerede tenkt massevis!! God påske!

En helt vanlig dag på jobben. Startet med å våkne til klokka en time før tida… Jeg må jo ha vært trøtt i gårkveld da jeg stilte den. Oppdaget det da jeg satt dusjfrisk å spiste… bikkja gikk å la seg igjen så jeg datt ned på sofaen og sov i 45 min til… godt sovehjerte… Etter en varm tekopp på kontoret over avisene sammen med de andre på kontoret kjørte rådgiveren i miljørettet helsevern (= Marianne)  og jeg ut til Vestfossen for å ha tilsyn med kulturskolen som ligger i bygningene ved Vestfossen Arena. Du kan kikke på hjemmesidene til kulturskolen her. Marianne holder på å gå gjennom alle skolene i Nedre Eiker og Øvre Eiker. De skal godkjennes igjen etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Vi har fått brev fra Helsedirektoratet om hvordan vi skal forholde oss til feil, mangler og avvik ved skolene. Alt skal være forskriftsmessig for at skolen skal godkjennes. Det skal ikke gjøres delvis godkjenninger eller midlertidige godkjenninger.  Det betyr jo helt sikkert at det er skoler som ikke vil bli godkjent. Vår store utfordring, som helsedirektoratet ikke skriver om i brevt, er hva vi gjør med skoler som fortsatt drives uten at de er godkjent. Andre bedrifter får krav om retting og deretter sanksjoner som dagbøter eller enkeltmulkt…. Vi regner med at det gjelder skoler også…

Vi fikk en god samtale og gjennomgang av kulturskolen med positive og negative sider. Det blir en utfordring å lage en god rapport som peker på de riktige tingene å gjøre et vedtak. Det er faktisk en utfordring å gjøre vedtak overfor skoler. Det er jo til vår egen arbeidsgiver vi stiler vedtakene og de kan koste ganske mye penger noen ganger. Derfor er det blitt diskutert hos sentrale myndigheter om dette tilsynsansvaret skulle flyttes vekk fra kommuneoverlegene. Det kan jeg godt skjønne…. Vi er jo på en måte inhabile og det riktige ville kanskje vært at det var et autorisert tilsynsfirma som gjorde slike tilsynsgjennomganger.. evt et statlig tilsynsorgan. (Som Helsetilsynet det er overfor helsetjenesten)

Vi dro rett fra kultur og musikk til befaring til et område hvor naboer har klaget på beboere som mater og trekker til seg mange katter. Jeg har vært innom der før og gjort vedtak. Det var ikke populært at jeg dukket opp igjen. Det er ikke lett når de er så glade i katter, syns synd på dem som går ute og virker sultne så de mater dem, med det resultatet at det kommer flere til… selvfølgelig.. Men er det et helseproblem for naboene..? Vanligvis er det ikke så store konsentrasjoner. Plagsomt kanskje, men en helsefare som gjør at vi bør bruke helselovgivningen (Folkehelseloven). Jeg er i tvil, men tror jeg tar en prat med dyrebeskyttelsen allikevel. De hjalp til god sist gang…

Lunsj er en gledelig halvtime midt på dagen… Vi koser oss på avdelingen med mat og kaffe(=> te til meg da..) og går gjennom dagens Quiz. Latter, historier…veldig hyggelig…

Resten av dagen gikk med til å jobbe med samlerapporten for samhandlingsprosjektet.. jeg er godt i gang og ser slutten!

Puuh… anpusten etter mange dager med høyt tempo. Beklager, men jeg har ikke fått til å skrive  i bloggen. Merkelig nok er det ikke lett å huske hva hver enkelt dag har bestått av? Må kikke i kalenderen for å huske.. Jeg klarer ikke helt å få kontroll over kalendertida mi… Alle kan kikke i den og invitere til møte. Når jeg ser at det er tett framover er det vanskelig å avvise folk… Det de fleste ikke tenker på er jo at jeg har mye annet å gjøre enn å gå i møter. Sjøl om jeg skriver inn egne avtaler med «saksbehandling» er det jo det som forsvinner først når det er lita tid. Min skyld…! Det betyr at jeg da ikke får tid til saksbehandling innenfor kontortida..  Det er liksom den tida som står som «tom eller blank» jeg skal åpne brev, kikke i saksbehandlingssystemet og gjøre alt kontorarbeidet.. Dette dreier seg jo om hvordan jeg sjøl disponerer tida…sjøldisiplin.. men det er ikke lett når det er mange ønsker om møter! Jeg må vel rett og slett si at jeg ikke er flink nok til dette sjøl om det jo er veldig viktig for hvordan mine hverdager blir.. Jeg er nødt til å forbedre meg betraktelig her.. men hvordan jeg skal få det til er jeg ikke klar over enda.. Jeg er nok ikke flink nok til å si «nei».. men det er ikke greit og jeg har ikke lyst til å avvise folk heller… Jeg grubler masse over hvordan jeg skal prioritere…

Et godt eksempel på hvordan det går når jeg ikke er så flink til å holde på prioriteringa er møte med en fra hjemmesjukepleien her om dagen. Jeg møtte henne i gangen på vei til et annet møte. «Du svarer jo ikke på epost du!» sa hun. Åååå??? jeg som trodde jeg var ganske flink til det….ååååå (igjen!) det var den eposten som jeg ubevisst ikke hadde fått tid til å kikke på så var den kommet langt ned i innbokskøen min.. Så tar vi den samtalen når du er ferdig med det møtet, var mitt svar. Der gikk lunsjen… men jeg fikk presentert en spennende og vanskelig problemstilling som vi fikk en god diskusjon rundt. Jeg må noen ganger svare todelt.. en ting er formelle regler/lover og hvilket ansvar jeg som kommuneoverlege mener de har. Noe annet er hvordan de løser det praktisk. Jeg er kjempeimponert over hvordan hjemmesjukepleien takler alle de utfordringene de står overfor. Det er klinikkens tilpasning til regelverket som er så spennende! Jeg skulle sjekka den eposten før …sorrrryyyy det VAR en glipp! men det var enda bedre at vi fikk diskutert den øye til øye for det var en vanskelig problemstilling som det nok ikke hadde vært så greit å ta i en epost uansett. Øye til øye prat og diskusjon er veldig ofte (=> oftest) det aller beste..

I den andre enden av denne uka var et møte på Gardemoen hvor jeg møtte sammen med ei gruppe som skal revidere veilederen for Frisklivssentraler. Diskusjon..!! Her var det mye å ta fatt i, sjøl om vi er ganske enig i at den er god så har det jo skjedd mye siden den ble laget ferdig. Jeg var med på det og… dvs jeg var vel mer en «innspiller» til arbeidsgruppa som gjorde en kjempejobb. Med nytt lovverket fra nyttår (Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven) så er det en del å oppdatere samtidig som vi henter opp igjen mange av de diskusjonen vi har hatt om hva som kan legges til frisklivssentralene. For eksempel er jeg opptatt av at veilederen blir så vid at de kommunene som ønsker det kan slå den sammen med kommunale Lærings og Mestrings Sentra (LMS) som jeg håper vi også kan få utvikles i kommunene i samhandlingsreformens regi..

og.. vi hadde nest siste styringsgruppemøte i samhandlingsprosjektet Lokalmedisiske tjenester i Øvre og Nedre Eiker kommune. 3 arbeidsgrupper la fram sine forslag som ble tatt godt i mot.. Jeg skal lage en samlerapport som skal legges fram rett over påske.. se rapportene her. klikk deg inn på arbeidsgruppene i venstre meny. Det aller mest spennende nå er jo hvordan dette blir tatt imot når vi skal legge det fram for administrasjonen og politikerne for å få lagt det inni drifta i kommunene og sykehusene!