Pandemien stopper ikke etter kontortid

«Det er fra mikrobiologen. Vi har en som har testet positiv på koronatesten til deg». «Hei jeg ringer fra smittesporingsteamet i Ullern bydel i Oslo og har en nærkontakt til deg». «Jeg ringer fra Laagendalsposten. Jeg har hørt at det er en ny smittet i kommunen?» «Hei! jeg er nærkontakt til den som er koronasmittet. Nå lurer jeg på om mine barn kan gå i barnehagen i morra?» «Jeg er rektor på skolen hvor det er registrert en smittet lærer. Jeg må gi beskjed til alle foreldrene før i morgen tidlig. Skal vi stenge skolen?» » jeg leder et regiment med HV soldater på øvelse hvor en har fått symptomer på covid19. Hvordan skal jeg gå fram her i deres kommune?»

Det er spennende og utfordrende å være kommuneoverlege for tida. Det er jo slike situasjoner vi kommuneoverleger både er utdannet til å håndtere og noe av det vi er mest motivert til å arbeide med. Det siste halvåret har mesteparten av jobben handlet om koronapandemien. Vi har den kunnskapen og lovmessige myndigheten kommunene trenger for å bekjempe pandemien ute i hver kommune.

Spørsmålene i henvendelsene i innledningen kommer svært ofte etter at vi er gått hjem fra kontoret. Som noen få kommunearbeidere kan vi ikke legge fra oss telefonen på kontoret men er i beredskap hvert døgn hele året. En beredskap som ikke har vært belastende i det hele tatt… før nå. Det er jo mange i kommunen som går i vakt-turnus, og mange som har vakter for å dekke hendelser som skjer utenfor kommunal kontortid. Det er få kommuneleger som har det. Det er ingenting i min arbeidsavtale med kommunen som tilsier at jeg skal være tilgjengelig for smittearbeidet med korona utenfor kontortid. Allikevel forutsetter regjering, Helsedirektorat, sykehus, laboratorier, bedrifter, tjenester, ansatte, publikum og medier at kommunelegen er tilgjengelige døgnet rundt når det gjelder koronapandemien. Og vi er det.

Vi er heldige i Samfunnshelse som er tre kommuneleger som dekker kravene i Folkehelseloven, Helse og omsorgstjenesteloven, Smittevernloven til enhver tid. I de fleste kommuner er kommunelegefunksjonen dekket av en kommuneoverlege som stiller opp og gjør så godt hun, eller han, kan når det dukker opp nye henvendelser som beskrevet i innledningen her. Noen kommuner har etablert egne smittesporingsteam, egne smittesporingstelefoner og vaktordninger for kommunelege / smittevernlegefunksjon. De fleste kommuner har imidlertid ikke avklart hvordan de skal dekke kommunelegefunksjonen utenfor kontortid. Vi har egentlig kun standard kommunale arbeidsavtaler og kan legge fra oss telefonen på kontoret kl 1530 og gå hjem.

Pandemien setter kommunelegefunksjonen på prøve. Den har vart, og kommer til å vare, lenger enn noen beredskapshendelse vi har hatt etter krigen. Lovverket tar ikke hensyn til arbeidstid, sentrale avtaler tar ikke hensyn til arbeidsbelastning utenfor kontortid, departement, helsedirektorat eller helseforetak tar ikke hensyn til hvordan kommunelegefunksjonen dekkes. Den blir jo dekket! Vi kommuneoverleger får ros for jobben vi gjør. Det blir sagt at vi er en viktig del av dugnaden samfunnet gjør for å bekjempe pandemien, men for helsearbeidere er dette ikke en dugnad. Vi gjør jobben vår så godt vi kan for å hindre at innbyggere blir alvorlig syke eller dør. Det er klart at jeg tar telefonen fra laboratoriet på lørdag kveld for å hindre at andre kan bli smittet av en potensielt farlig sykdom…..

Jeg har begynt å tenke på hvor lenge vi kan holde ut å jobbe slik. Som leder i Samfunnshelse er det klart jeg må jobbe for at tida som går bort av fritid, familietid og ferietid i det minste skal kompenseres som andre beredskapstjenester. Samtidig arbeider jeg for at vi skal få til interkommunale ordninger som kan lette arbeidsbelastningen med smittevernarbeidet og sikre en faglig god tjeneste for innbyggerne når den trengs i kampen mot SARS-cov-2 viruset. Det er et dilemma egentlig, at man må sitte utenfor kontortida å jobbe med slike ting da det ikke er nok tid innenfor kontortida fordi den fylles med koronasaker.

Denne helga har min kollega påtatt seg å ha «pandemitelefonvakt». Hun avsluttet kontordagen på fredag med å ta imot en ny smittet i en av våre kommuner. Jeg håper det blir en stille helg.