Koronakommuneoverlege

Det er spennende, utfordrende, frustrerende, mange ganger hyggelig, noen ganger trist, slitsomt, inspirerende og tilstede hele tida: Arbeidet med å følge opp SARS-cov-2s sniking rundt i landet vårt med akutte lokale herjinger. Jeg har en veldig spennende og givende jobb for tida! Korona spiser seg inn i nesten hele arbeidstida mi, dukker opp lørdagskvelder, kupper søndagsmiddagen, dytter vekk glade barnebarnlyder og forstyrrer meg ved kaffebålet ute i skauen. Dette er ikke en dugnad for oss kommuneoverleger! Det er en omfattende jobb som vi setter æra vår i å gjøre til det beste for de sårbare i samfunnet vårt. For tida går det langt ut over arbeidstid og langt inn i familie og fritid. Over hele landet, i hver kommune, er det kommuneoverleger som jobber svært mye mer enn den kommunale stillingen tilsier.

Jeg er stolt av å representere ei yrkesgruppe som for tida betyr mye for innbyggerne våre. Ute i de fleste kommuner er kommuneoverlegene også smittevernleger. Vi følger opp faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Der vi kan bidrar vi til gjennomføring av tiltak. Sjøl om det er linjeledelsen i kommunene som har ansvar for gjennomføringen har koronapandemien vist hvor viktig det er at kommunene har tilgang til solid medisinsk-faglig kompetanse når det skal gjøres vurderinger og valg. Dette er en del av vårt fagområde og en av hovedgrunnene til at alle kommuner er pålagt ved lov å ha en kommunelege.

Jeg opplever daglig at vår styrke er at vi kjenner kommuneorganisasjonen så godt. Vi kjenner folka ute i tjenestene og de veit hvem vi er. Det er ingen kommuneoverlege som kan gjennomføre alle oppgaver som ligger til kommunelegefunksjonen aleine. Vi er nødt til å samarbeide med alle de andre ansatte i tjenestene. Det nytter lite å planlegge en luftveisklinikk eller være med på å legge til rette for test-enheter hvis det ikke er motiverte folk som kan utsette seg for innbyggere med koronasmitte og kle seg i smitteverntøy som er ubehagelig, varmt og slitsomt å jobbe i dag ut og dag inn. Det er jo slett ikke bare i helse og omsorg disse folka finnes. Jeg møter dem daglig i alle tjenester, fra vann og avløp til skole og barnehage. De er der fra kommunedirektør og nedover. Jeg er slett ikke sikker på om innbyggerne kjenner den arbeidsinnsatsen som blir gjort for å få hjulene til å gå rundt til tross for alle hindringene korona legger for oss!

Alt det arbeidet er ikke dugnadsarbeid. Det er seriøst faglig arbeid utført av folk som er glade i jobben sin og med ambisjoner om å opprettholde tjenestekvaliteten til innbyggerne til tross for koronarestriksjoner. De gjør en stor jobbinnsats.

Dugnadsarbeidet er det innbyggerne som gjør ved å vise solidaritet for de sårbare menneskene blant oss som kan bli alvorlig sjuke hvis de blir smittet. Som i alt dugnadsarbeid er det noen som er flinke og andre som gir blaffen. Sånn er vi mennesker. Vi står oss sjøl nærmest og tar liten notis av at et gammelt skrøpelig menneske dør av pustestans inne på et sjukehjem til tross for stor arbeidsinnsats fra slitne helsearbeidere. Det er ikke mye omtanke som skal til for å begrense smittespredning. Noen ganger, når jeg er sliten av å jobbe med covid19- problematikk, blir jeg oppgitt av å høre om de som «gir blaffen» i de enkle forholdsreglene vi blir oppfordret å følge. Så dukker fagmannen opp i meg og ber meg roe meg ned. Det er sånn vi mennesker er. Ikke noe å forundre, eller frustrere, seg over. Det er en del av årsaken til smittespredningen. Jobb videre Einar!

Jeg er heldig som jobber i team med fem andre personer. Heldig fordi vi kan diskutere og dele, men også heldig fordi vi kan avlaste hverandre og hjelpe hverandre. Etableringen av Samfunnshelse; interkommunal samfunnsmedisins enhet for Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kom akkurat da vi trengte den mest og har vist seg å fungere. Mye av årsaken til suksessen er nok fem kommuner med vilje, motivasjon og interesse for å få til samarbeidet om kommunelegefunksjonen.

Jeg gleder meg over å jobbe i en stilling det er så behov for. Visst er det slitsomt men også svært motiverende og spennende. For meg er kanskje det mest motiverende å jobbe i samarbeid med alle de flinke fagfolka som er nødvendige for å få kommunale tjenester til å fungere overfor innbyggerne. Jeg ønsker at de skal få den respekt og forståelse for hvor viktig det er at de står i belastningene koronapandemien skaper. Det er mange som er slitne men som allikevel står på!