Hospitering

De siste månedene har jeg fått oppleve på kroppen hvor viktig kommunelegefunksjonen er ute i kommunene. Det er kommet overveldende mange råd, veiledninger, forskrifter og lovendringer fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen. Her ute i verden, hvor du og jeg bor, sliter veldig mange med å tolke dette inn i sin egen hverdag. Kommuneoverlegene i alle landets kommuner jobber på spreng for å tolke og tilpasse de sentrale vedtakene. Tom B. Sundar, kommuneoverlege i Nannestad og leder i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) og Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo og styremedlem i Norsam har skrevet om oss i Dagens Medisin. Jeg opplever daglig hvor viktig kompetanse vi kommuneoverleger har ute i kommunene. Kombinasjonen av lokalkunnskap og samfunnsmedisin er avgjørende viktig for hvordan vi har håndtert og skal håndtere epidemier og pandemier som koronapandemien.

Jeg mener det ikke er mulig å gjøre en god jobb i kommunelegefunksjonen hvis jeg ikke også kjenner godt til hvor og hvordan de jobber som utfører tiltakene og handlingene vi gi råd og veiledninger til. Hvis du har lest i bloggen tidligere har du sett at jeg er veldig opptatt av å få oppleve på kroppen hvordan ansatte som dekker noen av de viktige funksjonene i kommunen har det. Jeg vil så gjerne få oppleve litt av hverdagen til ansatte som vi er helt avhengige av for at kommunen skal fungere, men som vi ofte tar som en selvfølge. De råd og fortolkninger jeg kommer med får direkte innvirkning på deres hverdag.

Bent Inge Rabben tar ut vannprøve på Fagerfjell vannverk

Jeg har jo ikke kapasitet eller mulighet til å være med alle steder, men jeg har invitert meg inn til de som kan tenke seg å ta imot en «hjelpegutt» i sin hverdag innimellom. Det gir meg verdifull informasjon og kunnskap om hverdagen i funksjoner vi er helt avhengig av i kommunen. For å bli litt bedre kjent både med folk, arbeid og geografi har jeg bla. fått lov å ha en arbeidsdag sammen med ansatte ved drikkevannsforsyningen i to av kommunene jeg jobber i. Det er forbausende mye informasjon jeg får i løpet av en dag sammen med folk som jobber med oppgaver som er helt nødvendige for at kommunen skal fungere! Drikkevann kan vi ikke klare oss uten og jeg er sikker på at du ikke vet hvor komplisert og mye arbeid det er for å sikre at du har god og trygt drikkevann i springen? Alt vannet skal helst også ut av huset ditt til et renseanlegg så du ikke forurenser.

Violeta gir har funnet fram smittevernutstyr og må sikre at jeg ta det på riktig.

Med pandemien under utvikling fikk jeg også invitasjon til å være med en dag på Bergtun omsorgssenter på Rødberg.

Jeg har vært opptatt av hvordan vi skjermer våre mest sårbare innbyggere for smittet med SARS-cov-2 men samtidig klarer å tilpasse hverdagen deres så de ikke blir helt isolert. Det har vært en svært vanskelig balansegang for ledelsen på alle sjukehjem! Siden vi er i en litt roligere fase av smittespredningen fikk jeg lov å hospitere en dag sammen med sjukepleier på institusjonen. Ikke for å være lege, men «pleiemedhjelper» og håndlanger for henne. På Bergtun har de hatt en syk med covid-19. De klarte både å følge opp pasienten og gi et godt opphold fram til frisk igjen uten spredning av smitten. Jeg er imponert over innsatsen, den faglige gjennomføringen og at de klarer opprettholde rutiner og tiltak i hverdagen jeg fikk lov til å oppleve. Det var bare å skifte til arbeidsuniform og småløpe etter en travel sjukepleier. Jeg fikk noen gode opplevelser fra å måtte kle meg i fullt smitteutstyr til bestilling av nye medisiner via internett. I hyggelige samtaler fikk jeg god forståelse både av jobben de gjør og hvordan sjukehjemmet er organisert. Etter min mening grunnleggende viktig for forståelsen av min egen funksjon som kommunelege.

På vei hjem fra jobb fikk jeg se en kø foran bygningen som huser Vinmonopolet. Jeg ble bare nødt til å ta et bilde av dette som så tydelig viser nødvendigheten av at noen må tolke sentrale retningslinjer inn i den kommunale virkeligheten. i samme bygning gikk kunder inn og ut til matbutikken på andre siden av gangen, mens polkundene pent måtte stå i kø ut på torget. Det gav meg noe å tenke på mens jeg ruslet hjem til en smitterolig pinsehelg. Trygg på at dyktige ansatte i kommunen sikrer helsa både til oss alle, men også spesielt for de som er aller mest utsatt for alvorlig sykdom pga pandemien som fremdeles er rundt oss.