Det er ditt ansvar!

telephone-operatorVi får svært mange henvendelser til Samfunnshelse fra våre medlemskommuner. De kommer fra barnehager og skoler, idrettsforeninger og bedrifter, ansatte i helsevesenet og teknisk etat, men ikke minst fra enkelt-innbyggere. To av våre medarbeidere svarer på spørsmål og søknader sammen med oss tre kommuneoverlegene hele dagen. Spørsmålene spenner fra bryillupsarrangement til rengjøring av kontorlokaler og alt der i mellom. Vi svarer så godt vi kan, og i bunnen er det jo en bekymring for smitte med SARS-cov-2 som er årsak til spørsmålene. Det er kanskje naturlig og for eksempel spørre oss om man kan slippe karantene hvis man vil dra fra utlandet til vår kommune. De fleste spørsmålene dreier seg om fortolkninger av Covid-19 forskriften og alle veilederne som er gitt ut fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og bransjene sjøl. Jeg sliter bare med å finne ut hvor alle veilederne kan hentes og hvilke som er ferdiglaget.

smittekjedenDet er slett ikke alltid logisk å bruke kun smittevernfaglige vurderinger på hva som kan tillates eller ikke. Det er ikke logisk at hvem som helst skal kunne gå inn i butikker eller sitte på serveringssteder mens offentlige kontorer er stengt. Det er mange andre vurderinger som legges inn enn de smittevernfaglige, men det er bare disse vi er fagkompetente på. Så prøver vi å tolke regelverk og veiledere så godt vi kan. Vår fordel er at vi kan samkjøre vurderingene i våre fem medlemskommuner. Samtidig følger vi med på egne diskusjonsgrupper for oss fagfolk som samler kommuneleger fra hele landet.

…. men er det vi som har ansvaret for å sikre at ikke koronaepidemien blusser opp igjen i våre kommuner?

Det er regjeringen med Helsedirektoratet som har valgt de restriksjonene som ble vedtatt fra 12. mars. Ikke alle tiltak var like godt fundert i kunnskap som allerede fantes om utbredelse av epidemier. Folkehelseinstituttet beskriver en nedgang i smitteevnen i epidemien (fallende R-tall) allerede i begynnelsen av mars. Tiltakene som var anbefalt allerede tidlig i spredningen av pandemien var de enkle generelle tiltakene alle innbyggere kan gjennomføre. God håndhygiene, god hostehygiene og å holde avstand.  Vi har fått kontroll over pandemiens utvikling i Norge. Det har kostet, og koster, svært mye både i penger og ikke minst i menneskelige kostnader, men det fikk folk til å være veldig flinke med egenhygiene. Nå står vi foran en kjempeutfordring hvor staten trekker tilbake de kostbare og inngripende restriksjonene. Vi kommer til å stå igjen med den enkeltes vilje og evne til å opprettholde de enkle, men effektive, smittevernreglene:

  1. Hold deg hjemme når du blir syk
  2. God hoste- og håndhygiene
  3. Hold avstand til de som ikke står deg nærmest

Det er ditt ansvar å hindre at vi får en ny alvorlig bølge med smitte som kan være farlig for de sårbare gruppene i samfunnet. Det er bare hvis vi alle sammen er like flinke at vi unngår denne nye bølgen. Undersøkelser viser at det kun er under ca 2% av befolkningen i Oslo som er blitt immune mot SARS-cov-2. Det er helt sikkert enda mindre i resten av landet. Vi kan ikke ha stengte skoler og barnehager, bedrifter som ikke kan være virksomme og ensomme mennesker innestengt i sine boliger i flere måneder (-år?) framover til vi får vaksine som kan beskytte oss.

Det er klart vi fagfolk fortsatt skal hjelpe til med å tolke regler og veiledere rundt koronapandemien, men det er du som har ansvaret for å overholde de enkle forholdsreglene. Det må nok føre til at du må tenke litt annerledes i livet ditt og driften din. Gjør du ikke det blusser smitten opp igjen.

Jeg ønsker ikke være «smittepoliti» ute blant folk. Det ansvaret må alle ta. Først og fremst ved å følge reglene, dernest ved å reagere overfor de som ikke gjør det, på en saklig måte. Vi gjøre ikke dette for oss sjøl, men for hverandre. Omsorg og hensyn til våre medmennesker bør være grunnlag for at vi klarer å gjennomføre dette på samme måte som hele Norge reagerte etter de forferdelige hendelsene i Stortingskvartalet og Utøya i 2011.

Det er hverken regjeringen, helsedirektoratet eller kommuneleger landet over som har ansvaret for at vi takler denne pandemien. Det er ditt ansvar.

be-responsibel