Smittevernlege og kommunelege

I de fleste kommuner er kommuneoverlegen både smittevernlege og kommunelege. I to måneder har jeg nesten bare jobbet som smittevernlege sammen med de andre i Samfunnshelse. Å være smittevernlege dreier seg først og fremst om å vite hvordan smittsomme sykdommer oppfører seg. Hvordan vi avdekker, behandler og forebygger.  Det er i stor grad et teknisk fag hvor fokuset er å finne årsaken til smitte og bekjempe den.

smitteustyrSmittevernfaget har fått en bratt læringskurve med SARS-cov-2 viruset. Spesielt fordi vi ikke har god forskning og kunnskap om viruset. Det er mye forskning på vei som spriker i mange retninger, spesielt fordi covid-19 sjukdommen arter seg forskjellig i forskjellige land. De voldsomme bildene fra de landene hvor viruset har herjet verst skremmer alle. I Samfunnshelse enheten har vi gjort et tydelig faglig valg om å følge Folkehelseinstituttets vurderinger med råd og anbefalinger. Til tross for mange andre fagfolks synspunkter og holdninger mener jeg det er de beste fagfolkene og vurderingene vi har i Norge. Jeg er imponert over stødigheten folkene i Folkehelseinstituttet har hatt gjennom utviklingen av sjukdommen fram mot dagens kunnskap om smitte med SARS-cov-2. Jeg ser det som min rolle som smittevernlege i våre kommuner at mine smittevernfaglige vurderinger følger Folkehelseinstituttets. Vi har heldigvis også god kontakt inn mot dem når vi står fast eller lurer på faglige utfordringer.

TISK er Folkehelseinstituttets strategi framover. Det er blitt forkortelsen vi må gjennomføre så godt vi kan ute i kommunene hvor folk bor: Test – Isolasjon – Smitteoppsporing – Karantene

Smittevernlegens fokus er å avdekke hvem som kan bringe smitten videre. Vi må teste så mange vi kan med symptomer. Vi må isolere dem fra de sårbare gruppene vi kjenner. Spesielt våre gamle. 90% av de som dør er over 70 år. Dernest de som har underliggende sjukdommer som gjør covid-19 farlig for dem. For alle oss andre er smitten lite farlig. For hver person vi finner med smitte må vi sjekke etter nærkontakter som kan ha fått smitten. Smitteoppsporing er en stor oppgave for smittevernlegen. For å forhindre at smitten kan spre seg må vi sette nærkontaktene i karantene.

Fokus for smittevernlegen er å bekjempe den smittsomme sykdommen.

Som kommunelege må jeg se videre ut over den tekniske kunnskapen om å bekjempe et virus. Kommunelegen er samfunnsmedisiner og skal se på hva som er bra eller negativt for innbyggernes helse. Det er da bekjempelsen av koronaviruset blir vanskelig. Jeg er opptatt av om tiltakene for å hindre smittespredningen blir så inngripende at de kan påføre folk andre helseutfordringer. Vi kjenner fra mye forskning at det å miste jobb, konkurser og økonomisk uføre kan føre til psykisk sykdom, rusproblemer, til og med selvmord. Vi vet hvor mye barnehage og skole betyr for å hjelpe barn som har vanskelige familieforhold eller har spesielle behov. Å bli stengt borte fra barnehage og skole og kun være avhengig av hvor godt familien fungerer går alltid ut over de som allerede har psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer. Jeg er glad skolene og barnehagene er i drift igjen og håper det normaliseres raskt.

Som kommunelege mener jeg det er viktig å ha et solid verdigrunnlag å jobbe ut fra. Jeg har tenker mye på det og er glad for at jeg føler meg trygg på mine egne holdninger. Det er i tider hvor samfunnet blir utfordret sånn vi ser nå at de grunnleggende verdiene blir viktige. Jeg har skrevet om det flere ganger tidligere i bloggen fordi jeg er så opptatt av verdigrunnlaget som grunnmur for daglige vurderinger og avgjørelser som kommunelege (fra en påskehilsen tre år tilbake)

Når vi snakker om sårbare grupper i forhold til å bekjempe koronaviruset må vi ta med både de som er sårbare for å bli alvorlig sjuke og dø og de som kan få alvorlige reaksjoner og sjukdommer pga tiltakene vi setter i gang for å bekjempe pandemien. Konsekvensene av tiltakene vi setter i gang kan komme etter lang tid.  Det gjør det vanskelig å vurdere effekten på koronasmitten opp mot konsekvensene i samfunnet lenge etter at covid-19 sjukdommen er under kontroll.

Vi er heldigvis på vei tilbake til et samfunn hvor vi igjen kan være sammen sosialt og få tilbake viktige samfunnsfunksjoner. Dessverre er allerede skade påført både bedrifter, organisasjoner og kulturtiltak. Nå står vi over for utfordringen med å kunne skjerme de sårbare i samfunnet ved å opprettholde de enkleste smitteverntiltakene:

  1. hold deg hjemme når du blir syk med luftveissymptomer
  2. håndhygiene og hostehygiene
  3. begrens antall personer du har nærkontakt med, avstand 1 m

I kommunene kommer vi til å drive mye med TISK framover:

Test – Isolasjon – Smitteoppsporing – Karantene