Arrogante og gammeldagse helsevurderinger om SAMLOK?

23 mars 2010 flyttet AMK/113 sammen med 110 sentralen til brannvesenet og 112-operasjonsentralen  sammen i SAMLOK i Drammen. Norges første samlokaliserte nødsentraler.

Lysbilde18

Rød er tidsbruk før, blå etter samlokalisering

Evalueringer av driften i 2012, samt oppsummeringer av statistikk på tilbudet til innbyggere i nød, viser at tilbudet er bedre enn det var da sentralene var adskilt.

Ansattes erfaring med samarbeidet har vist at det er godt mulig å jobbe samlokalisert innen gjeldene lovverk. Også når det gjelder taushetsplikten.

I løpet av 8 år har de ansatte utviklet en samarbeidskultur som enda er enestående for nødetatene i Norge.

SAMLOK har vist seg å være et helsefaglig bedre tilbud til innbyggeren som har behov for akutthjelp. Fra brann og redningsetaten på 110-sentralen sier de det samme om det arbeidet de utfører. Politiet på SAMLOK er entydig i den positive effekten samarbeidet har hatt på deres arbeid.

I 2018 legges SAMLOK ned og 113 sentralen skilles fra 110 og 112.

Jeg har vanskelig for å forstå at gammeldagse og, etter min mening, faglig arrogante helseledere kan få lov til å nekte og flytte sammen med 110 og 112 ved flytting til Tønsberg.

Det har vært mye diskutert rundt flyttingen av politiledelsen, 112 og 110 sentralene til Tønsberg, men den virkelig store saken er at toppledelsen innen politi (Politidirektoratet), brann og redning (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Helse og Omsorgsdepartementet splitter et SAMLOK som har bevist for oss som bor her at de yter bedre hjelp til de som virkelig trenger livsnødvendig hjelp enn når de er lokalisert hver for seg.

I det daglige samarbeidet mellom nødetatene er det AMK 110-sentralen samarbeider mest med. De skal nå skilles.

Du kan kanskje synes at det er lite at ambulansen sparer ett minutt og 10 sekunder ved at nødetatene er samlokalisert? Det kan være forskjellen på en alvorlig hjerneskade og å bli frisk. At brannbilene rekker fram 54 sekunder før kan bety at en person slipper å måtte leve med alvorlige brannskader resten av livet. Når politiet kan rekke fram tre minutter og 34 sekunder tidligere kan de redde liv.

Sju års erfaring i SAMLOK har gjort alle motforestillingene til steile fagfolk innen helse til skamme. Tvert imot har ansatte i SAMLOK bevist at det er til innbyggernes beste å samlokalisere AMK med brann og politi. Det er vanskelig å skjønne hvorfor det er bedre å plassere den nye nødsentralen i Tønsberg enn i Drammen, men det er uforståelig at AMK ikke lenger skal samlokaliseres med de to andre etatene.

Som samfunnsmedisiner mener jeg de tre øverste eierne av nødetatene må ha spesielt gode argumenter for at innbyggerne skal være med på å betale en svært dyr flytting av nødetatene som fører til et dårligere tilbud til de som trenger hjelp for å spare liv. Hvert sekund teller når det brenner, når en person ligger druknet i vannet eller når mennesker sitter inneklemt i en bil i en trafikkulykke!

Jeg ønsker at vi som jobber ute i kommunene, og som daglig må forholde oss til bruk av nødetatene, kan få vite hvorfor det kan tillates at helse ikke er en del av oppbyggingen av ny nødsentral i Tønsberg? Hvorfor skal befolkningen finne seg i at det bygges opp en helt ny og flott sentral  som vil yte et dårligere tilbud til de som trenger akutt nødhjelp?