Hospitering 4: Nå veit jeg hva ABA står for!

IMG_1649Første dag på 110 sentralen i Drammen. Jeg har ikke forventet annet enn å få lov til å være tilstede på nødetatenes sentraler i SAMLOK. Første dag hos brannfolka på 110 sentralen ble allikevel stappet med informasjon, forklaringer og inkludering. Det betyr at jeg får med meg mye mer enn bare å følge operatørenes arbeid. Fagansvarlig for 110 sentralen tok en gjennomgang med brannvesenets arbeidsoppgaver, organisering, utstyr og kommandolinjer. Jeg er imponert over arbeidet fagansvarlig gjør og satt som en skoleelev ved gjennomgangen. En av de mest spennende og gode erfaringene jeg har fått med meg er bruken av fagutviklere som samarbeider om fagutvikling i SAMLOK!

Som de andre sentralene har også 110 sentralen gått gjennom en kraftig utvikling i alt fra plassering av møbler/arbeidsstasjoner til kultur for samarbeid med de to andre sentralene. Jeg merker meg at de nå sitter med ansiktet mot hverandre, men klarer ikke med en gang å fange opp hvor godt de samarbeider bak skjermene sine. En finger opp, ett nikk og ofte en kort setning som tegn på samarbeid om oppgaver fungerer effektivt for de som er innarbeidet på vaktlaget. Jeg rekker nesten ikke oppfattet det før oppgavene er fordelt og oppdraget utført.

Automatisk Brann Alarm = ABA! Jeg har lest 110 sentralens twittermeldinger lenge, men ikke skjønt hva ABA betyr. Jeg lærer fort at det er en av de hyppigste meldingene de håndterer og at det som oftest er testing av de automatiske brannalarmene ute i forskjellige bygninger i kommunene. Jeg får høre om nye automatiske brannalarmer som er koblet til trygghetsalarmene hjemme hos innbyggere med behov for hjelp fra helse og omsorg. Genialt!

Allerede nå kan jeg, som ufaglært i nødetatsoperatørfaget, se at kartverket til 110 er mye bedre enn politiets. Spesielt imponerende er det å se hvordan ressurser smetter på plass i kartet på vei til der hvor innringer er blitt markert når hendelsen er koblet og loggført. Vi kan til og med få opp et Google-bilde av adressen og vi kan se hvor lang tid brannbilene vil bruke ut til stedet. Det er mange kartfunksjoner for forskjellige ressurser som raskt kan finnes fram i kartet. Vi blir raskt enig om at det ville vært en stor forbedring om de andre etatenes ressurser kunne sees på kartet når det er felles aksjoner. Det må da være mulig å kunne tilpasse så det tilfredsstiller de juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene til fordel for oss innbyggere?

Første dagen min går mot slutten da vi får inn en melding fra 113 om assistanse til en akutt syk pasient hvor ambulansen er litt for langt unna. Brannvesenet i kommunen sendes ut med sin «first responder» bil. Dvs at brannmennene har med hjertestarter og kan hjerte- lungeredning som de kan bruke mens de venter på ambulansen.  Operatøren fra 113 lukker opp døra inn til oss og gir noen korte informasjoner. Det tok 8 minutter fra meldingen kom til brannbilen var hos pasienten. Ambulanse og helikopter kom litt seinere til dekket bord og klargjort landingsplass.

Full av inntrykk sitter jeg på toget hjemover etter endt arbeidstid. Jeg gleder meg allerede til resten av uka! Oppsummeringen fra 110 kommer til helga.