Hospitering 2; Trippelvarsling og kultur

Lysbilde13

Politi, brann og helse samkjører

Jeg har fått opplæring i bruk av «Felles utspørrings og handlingsverktøy for nødetatene» som er utarbeidet på Samlok. Jeg fikk vite at dette også er blitt grunnlag for et nasjonalt arbeid for å sprede dette verktøyet til alle 112, 110 og 113 sentraler i landet. Et godt eksempel på hva Samlok har ført til!

 

I Helse, AMK/113, har vi brukt et utspørrings og handlingsverktøy med rådgivning til innringer i mange år: Medisinsk indeks. Samlok har laget en mal hvor alle tre etatene er enige om hvilke spørsmål som skal gjennomgås når en hendelse er så alvorlig at de må rykke ut samlet.  Det betyr ta de andre etatene ikke trenger spørre opp igjen. Det sparer tid på Lysbilde18felles utrykninger. Faktisk sparer politiet over 3 minutter på sine utrykninger ved trippelvarslinger. Også Brann og Ambulanse sparer tid. Det er i disse hendelsene hvert sekund kan være livreddende.

Prosessen fram til slike felles verktøy har ikke vært rett fram og enkel. Noe av det viktigste som er gjort i SAMLOK er ikke bare at de er lokalisert på samme sted, men at alle tre etatene har egne fagutviklere som diskuterer sammen og stadig er ute etter å forbedre tjenestene hver for seg og sammen. Når jeg møter dem skjønner jeg fort at de representerer tennpluggene i nødetatenes hovedmotor. Makan til engasjement og solid fagkunnskap!

Det dreier seg like mye om kultur som om fagutvikling. Kulturen kan ikke utvikles av Lysbilde04hverken fagutviklere eller ledere aleine. Den oppstår i miljøet operatørene arbeider i. Det dreier seg om opplevelser i felles aksjoner, daglige møter, pølsebestillinger til lunsjen på fredagene, diskusjoner rundt aktuelle emner og læring av hverandres systemer. Det er ikke tvil om at felles kultur og felles forståelse av utfordringene nødetatene står overfor er viktig på alle nivåer fra planlegging til etterarbeid etter aksjoner. SAMLOK har utviklet en kultur for samarbeid som ivaretar taushetsplikt, fagområdene og håndtering av utfordringene som man ikke vil kunne få til hvis man ikke er fysisk på samme sted.

Jeg er sitter som hospitant og «utenforstående» og tenker for meg sjøl at det er jo en selvfølgelighet vi kjenner alle steder; Hvis man møtes ofte og er fysisk til stede i samarbeidet løses oppgaver og problemer mer effektivt, og bedre, for de vi yter tjenester til.

Lysbilde11

Eksempel på trippelvarsling når det er en brann i bygning. Tilsvarende finnes også i de andre områdene som er nevnt til høyre.