Kommunelegesommerferie på jobb

Ferie-1Det er ferieavvikling rundt meg men jeg er på jobb. Jeg liker å jobbe når det er ferieavvikling. Da kan det være mulig å få ro til å gjøre kontorarbeid som har blitt liggende å ulme. Men ikke denne uka. Den ble mer en slags sprudlende champagne med bobler av hendelser som sprutet opp hele tida.

Møte med lensmannen er alltid spennende. Hun presenterer bekymringer for innbyggere de er i kontakt med. Jeg får med meg lista med personer som jeg tar videre med fastlegen til personene som er nevnt og sjekker hvilke kommunale tjenester de før. Denne gangen brukte vi mye tid på samarbeidet mellom fastlege, kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og politiet. Utfordringen er jo at samarbeidet slett ikke alltid fungerer. Politiet blir for ofte brukt i forhold til enkeltpasienter av helsevesenet uten at de faktisk blir en del av samarbeidet. I Nedre Eiker har vi erfaring for at vi kan få hjulpet pasienter ved å samarbeide godt med politiet. Det skal ikke mer enn en godkjennelse fra pasienten så kan vi samhandle direkte. Det er viktig at vi er tydelige på hvilke roller vi har, men når vi kan samarbeide og forebygge hendelser blir totalarbeidet og slitasjen på pasient, tjenester og pårørende/naboer så mye mindre. Det krever et politi som tenker helhet i lokalsamfunnet og ikke kun er spisset til skarpt politiarbeid.

kontorarbeid-pcInnimellom møtene og hendelsene er det kontorarbeidet som gjelder! Saksbehandling, epost, brev, lese uttallige dokumenter og svare på spørsmål må jeg gjøre når det er litt «rolig».

Infeksjonskontrollprogram for helseinstitusjonene i kommunene våre har vi hentet opp igjen for å oppdatere. Det går for lenge mellom hver gang. I Nedre Eiker har en fagsjukepleier og en av sjukehjemslegene gjort en kjempejobb jeg er stolt av. Nå skal vi overføre det til Øvre Eiker og vi forsøker utnytte datasystemene til å koble nettressurser og lokale retningslinjer i vårt kvalitetssikringsprogram Qm+. Spennende avklaring i begynnelsen av uka som jeg skal jobbe videre med hvis jeg får litt ro.

Møte med hjemmesjukepleien om en vanskelig situasjon. Helsejuss. Kommunikasjon. Vi diskuterer fram og tilbake. Det er ofte et  spenn mellom hva lovverket tillater oss å gjøre og hva omsorgsfulle fagfolk ønsker å få gjort. En samvittighetsfull og grundig fastlege avklarer situasjonen. Allikevel blir det en stor utfordring å følge opp pasienten videre. Atter en gang er jeg imponert over solide fagfolk som jobber i hjemmet til syke mennesker hvor de må strekke seg langt for å yte bistand på beste måte for den som trenger hjelp.

cross-traffic-alert-quick-guide-lgJeg er glad jeg har handsfree mobil i bilen som fungerer fint. Allikevel får jeg en støkk da bilen plutselig bremser av seg sjøl, blinker rødt opp i frontruta og piper illevarslende. Jeg ble distrahert av praten med en innringer og oppdaget litt seint at bilkøen foran meg plutselig bremset opp. Flink bil! Ikke fullt så flink kommunelegesjåfør.

Onsdag ble en avveksling. Sammen med seksjonssjefen for Seksjon for SamfunnsUtvikling, skogbrukssjefen og leder for kommuneskogen dro vi på befaring til IMG_1451et hogstområde mellom Hokksund og Kongsberg. Rusle rundt i skauen, se på stier, vurdere hogstområder og tilgjengelighet kan også være folkehelsearbeid! Kaffe og lunsj ute i skauen med fagprat jeg er ganske uvant med. Jeg lytter ivrig og nyter stillheten og roen i skauen i godt selskap og kaffe fra noen andres KaffeLars. En av de hyggeligere sider av kommunelegejobben!

Det er forbausende mye tid som går med til datatekniske problemer som jeg må jobbe med. Jeg har et godt samarbeid med vår IT avdeling, men mye av problemene oppstår i skjæringspunktet mellom brukerhåndtering av et program og brannmurer, tilganger og riktig oppsett på servere. Jeg har alltid interessert meg for datateknologi, men er jo nærmest på nybegynnernivå sammenlignet med datafolka. Allikevel må jeg altså jobbe i tomrommet mellom supportavdelingene for programvare og support på vår IT avdeling for å få datafunksjonene til å funke som det skal. Dette er vel ikke min jobb, men siden jeg ofte får fikset problemene raskere for de som bruker det gjør jeg det. Jeg har liksom blitt sittende med det av praktiske årsaker, men er det lurt?

Jeg avslutter uka med et raskt svarbrev til en som har klaget på en av tjenestene. Klager ønsket innsyn i et dokument i en sak som jeg avviste. Klager var ikke enig. Jeg måtte lese saken grundigere gjennom og skjønte at jeg hadde gjort en feilvurdering i første omgang. Jeg må gi klager rett og sende over dokumentet som ble etterlyst.  Føltes egentlig godt å ta helga etter å ha sendt brevet.