Når nød ikke teller

samlok«Senest i dag, sørget vi som jobber på SAMLOK i Drammen for at vi begrenset skade og smerte på en MC fører som var uheldig og kjørte av veien på E134 på Meheia.Det var ingen som bevitnet uhellet, kun MC føreren selv som evnet å melde i fra på mobil om at han hadde kjørt av veien og at han lå fastklemt under motorsykkelen. Han kunne ikke si eksakt hvor. Takket være felles forståelse av praktisering av Nødnett, felles trening og muligheten til å raskt å kommunisere oss nødmeldesentralene i mellom ved å åpne skyvedører, lokaliserte vi raskt den ulykksalige MC føreren. Rett og slett SAMLOK på sitt beste! Og dette skal vi legge ned…»

Samlok i Drammen er det eneste stedet i Norge hvor nødsentralene for brann, politi og helse har lokalisert seg på samme sted og fått erfare hvor effektivt og positivt det kan være for innbyggere som trenger akutt hjelp. Jeg har skrevet om dette før og du kan lese det her. I det siste har VG gravd i hvorfor Politidirektoratet gjorde et valg hvor egne interne ønsker gikk foran innbyggernes helse og trygghet.

At en så godt fungerende samlokalisert sentral legges ned er trist. Verre er det at prinsippet ikke tas med og brukes når det bygges opp ny(e) sentral(er).  Sterke fagkrefter ønsker ikke bruke erfaringen fra Samlok i Drammen. Spesielt innen helse! Det er velkjent at det tar mange år før nye effektive tiltak tas i bruk innen helse. Det tar tid å innarbeide nye prosedyrer sjøl om forskning viser hvor viktig det er å endre. Derfor kan man ikke alltid overlate til helsefagfolk å bestemme. Et helseforetak som ikke ønsker å ta i bruk livsviktige forbedringer av en tjeneste som Samlok representerer burde få en reaksjon. Først og fremst fra befolkningen fordi det er en arrogant brukerfientlig holdning, men også av Helse og Omsorgsdepartementet og Stortinget fordi helsefagfolkene nekter å ta i bruk moderne og effektive tiltak til det beste for innbyggerne!

Samfunnsmedisin er sjelden i nærheten av akuttmedisin, men i denne saken er det enkelt samfunnsmedisinsk logikk at Samlok systemet tjener innbyggerne best og at det er naturlig å bruke styringslinjene fra Stortinget gjennom departement til direktorat og helseforetak: «Rett opp til beste for innbyggerne!»

Tidligere denne uka møtte jeg i Kollektiv redningsledelse for Søndre Buskerud. Det ble et informasjonsmøte om at det må opprettes en ny kollektiv redningsledelse i det nye politidistriktet/regionen men også om en hendelse som både kunne blitt en situasjon hvor vi måtte i aksjon og hvor Samlok systemet ble viktig.

ryk_aassbryggero

Foto: Drammen Live24/drm24.no

En eksplosjon inne på Aass Bryggeri i Drammen skapte et gass utslipp. Dette var Brannvesenets oppdrag hvor man fort trang bistand av helse og politi og hvor felles kunnskap om hva som skjedde, årsak, tiltak og oppfølging ble ekstra viktig. Samlok håndterte situasjonen på beste måte og en alvorlig hendelse med fare for store skader ble avverget. Det er spennende å sitte sammen med alle de andre etatene i Kollektiv redningsledelse å diskutere og få beskrivelse av hendelsesforløpet. Det er trist å tenke på at kommunikasjon mellom helsepersonell ute ved ulykkesstedet og AMK som ikke skal samlokaliseres med politi og brann i Tønsberg kan skape fare både for innsatspersonellet og ikke minst befolkningen!

Teller ikke befolkningens trygghet og helse i nødsituasjoner i politidirektorat og helseforetak?