MRSA, ESBL men også EPS og PKT!

Folkehelseinstituttets smitteverndager har nettopp gått av stabelen denne uka. To tettpakkede dager med forskning, praktisk info og diskusjoner. Proppfull konferansesal med mange kjentfolk. Dette er et av årets høydepunkt for oss kommuneleger som ofte også er smittevernleger i kommunene. Jeg har stor nytte av denne måten å få presentert oppdatert kunnskap om smittsomme sykdommer om fra spesialistene og forskerne fra Folkehelseinstituttet. I pausene kan vi møte foredragsholderne og spørre eller diskutere med dem. Like viktig er det å få høre hvordan andre kommuneleger har løst oppgaver vi også opplever i egne kommuner.

Tbc, (Tuberkulose), Mrsa (Meticillin Resistent Stafylokokk Aureus), ESBL (Extended spectrum betalactamase)  er smittsomme bakterier vi bruker mye tid på både på denne konferansen og ute i kommunene. Mens jeg satt og hørte på foredrag om Mrsa fikk jeg en telefon fra egen kommune med spørsmål om en pasient som nettopp hadde fått oppdaget en slik smitte!

Rett fra konferansen til Legerådsmøte i hjemkommunen. Vi kaller Allmennlegeutvalget fremdeles for «Legeråd». Viktigste saken var ny legevaktsordning i Øvre Eiker kommune. Den ble ikke tatt i mot så godt. Det kan se ut til å bli økt vaktbelastningen på fastlegene. Den nye akuttmedisinforskriften krever det. Vi setter ned en arbeidsgruppe for å komme fram til konkrete løsninger. Når vi får så store problemer og at det blir så dyrt å oppfylle den forskriften i vår mellomstore Østlandssentrale kommune kan jeg ikke skjønne hvordan den kan bli oppfylt i mindre sentrale kommuner i Norge?

Rett fra Legerådsmøtet kjørte jeg til Røde kors øvelse om drift av EPS. Jeg hadde fått flere meldinger fra Røde kors om «Øvelse, øvelse, øvelse. Det har vært en stor skogbrann med mange hus som har brent ned. Kriseledelsen ønsker at det opprettes et EPS ved Årbogen». Nedre Eiker kommune har avtale med Røde kors om at de skal ta ansvar for å etablere og drifte et Evakuerings og Pårørende Senter (EPS) hvis kommunens kriseledelse trenger det. Denne gangen en fullskala øvelse med mange markører og hvor Psykososial KriseTeam (PKT) ble alarmert og rykket ut.

Jeg ankom i slutten av øvelsen. Korrekt antrukket i gul vest med «Kommuneoverlegen» på ryggen ble jeg tatt i mot av leder av EPS. Jeg fikk forklart om meldesystemet som de bruker for å kalle inn mannskapene, hva de hadde gjort, hvordan EPSet var organisert med skilt, medlemmer med definerte arbeidsoppgaver og hvor PKT medlemmene var. Ergerlig at jeg ikke rakk begynnelsen. Dette var skikkelig profesjonelt gjennomført!

IMG_1288Øvelsen ble avsluttet med en gjennomgang av aksjonen hvor vi etterpå kjørte over til Røde korshuset for en evaluering. Klart det er forbedringspunkter men det er både spennende, lærerikt, morsomt og motiverende å være med på slik øvelser!