Engasjement for samfunnsmedisin!?

Jeg er glødende engasjert i samfunnsmedisin i vår lokalmiljø. Som samfunnsmedisiner ser jeg sammenhenger mellom min jobb som kommunelege på kommunalt nivå og regionale og nasjonale samfunnsmedisinske utfordringer. Jeg er overbevist om at samfunnsmedisinsk kompetanse trengs på alle nivåer innen offentlig forvaltning. Jeg både kjenner folk og kjenner til folk som gjør store og viktige samfunnsmedisinske oppgaver for landet vårt. Allikevel er det samfunnsmedisinske miljøet helt fraværende i mediesammenheng.

Jeg kjenner mange flinke, hardtarbeidende samfunnsmedisinere over hele landet. Hvorfor kan ikke andre se hvilken flott innsats de gjør for våre innbyggere? Hvorfor synes ikke fagutøverne i en av de viktigste legespesialitetene vi har ute i samfunnet?

Hvem skal pirke i samfunnets samvittighet når Per Fugelli ikke orker mer og dør? Det er ingen andre samfunnsmedisinere som på samme måte markerer seg i media som han. Enda vi finnes i hver eneste kommune og i en masse statlige institusjoner er vi ikke synlige for andre innbyggere der ute i samfunnet.

Noe av årsaken ligger i den type arbeidssituasjon vi ofte er i. Hver enkelt samfunnsmedisiner arbeider ofte for en organisasjon. Ofte som rådgivere. Rådgivere går ikke ut og kritiserer egen organisasjon eller er kritiske til sine oppdragsgivere. Vi jobber stille og rolig inne i organisasjonene og bidrar i utviklingen.

busybeeEn annen årsak er at vi ofte er enkeltmennesker som jobber i stillinger med alt for liten kapasitet til å rekker over hverdagens utfordringer. Vi har ikke kapasitet i arbeidstida og orker ofte ikke bruke fritida til å stå på for faget.

Jeg har i perioder prøvd å stå  på for samfunnsmedisinfaget og opplevd hvor viktig det er å få kontakt på tvers av forvaltningsnivåer og hvor viktig det er å fronte faget ut mot verden. Et lite pust i den stormen av viktige fag som raser fram og tilbake i samfunnet. Nesten alle andre fag kjemper en kamp for seg sjøl og sitt fag. Samfunnsmedisinerens viktigste jobb er å støtte, rådgi og hjelpe det etablerte samfunnet i sine daglige utfordringer og videreutvikling. Da synes vi lite.

Vi har to viktige foreninger som jeg mener må synes mye bedre ute i samfunnet, som må synes i mediene: NORsk SAMfunnsmedisinsk forening og Smittevernlegene.

NORSAM er legenes fagmedisinske forening som for tida gjør en fantastisk jobb i utdanningen av nye samfunnsmedisinere. Det er på tide at foreningen også synes med faglige meninger om samfunnsutviklingen på aktuelle områder! Vi trenger en medieprofil hvor foreningen gjør seg synlig ute i medieverdenen. Aktuelle saker må kommenteres og vi må tørre å si vår mening om hårsåre saker. Da er det vanskelig å arbeide innen forvaltningen på et nivå hvor arbeidsstedet kan bli skadelidende. Jeg har skrevet om det før og mener fortsatt at den fagmedisinske foreningen burde legges under universitetene så de halvdøde samfunnsmedisinske miljøene ved universitetene kunne få et faglig løft. Samtidig må de også få et økonomisk løft for å kunne ta imot det samfunnsmedisinske fagmiljøet. Fra et slikt miljø vil man også være mye friere til å uttale seg samfunnskritisk.

Smittevernlegene er vår frittstående faglige organisasjon innen smittevernfaget. Et fag som blir viktigere og viktigere fordi de smittsomme sykdommene er blitt farligere og mer utbredt med en økende antibiotikaresistens samtidig med høy reiseaktivitet verden over. Vi må også ha faglige kompetanse til å matche superspesialiseringen av smittevernet inne på sykehusene slik at smittevern blir en forståelig og generell aktivitet ute i befolkningen i eget land og som bidrag til andre land som trenger det. Det er innen dette fagfeltet vi har størst mulighet til å bli synlige, kunne uttale oss i tydelige ordlag og vise hvor viktig samfunnsmedisinsk kompetanse er for vår samfunn både lokalt og nasjonalt.

vi-trenger-degJeg utfordrer mine unge kolleger til å engasjere seg i NORSAM og Smittevernlegene og drive organisasjonene videre fram! Jeg mener vi trenger yngre meninger, nye erfaringer og frittalende samfunnsmedisinere som kan drive fagfeltet framover!