Brannøvelse og eplekake

Intens ringelyd, røyk fra et pasientrom, truende pasient men ingen hjelp fra brannvesen img_1048eller politi enda. Sjukepleierne på legevakta fikk en uvant utfordring i brannøvelse på Eikertun helsehus. En avdeling står for tida tom og kan bla brukes til brannøvelser. De fleste ansatte på sjukehjemmet har fått øvd seg og vi benyttet anledningen til å utfordre legevakta også. Full innsats! Lokalene lignet ikke på legevaktas og situasjonen var annerledes enn deres vakter er men allikevel viste øvelsen med all tydelighet hvor viktig det er å øve for å avklare prinsippene for hvordan man oppfører seg når det brenner og man skal evakuere pasienter. Jeg står som observatør og ser hvordan sjukepleierne jobber. Flott innsats men allikevel mye å jobbe med og lære seg. Vi må fortsette dette arbeidet både med rutiner, metodikk og øvelser. Det var spennende å stå å se på med intens lyst til å være med å bidra. Stor takk til personalet fra helsehuset som arrangerte øvelsen!

Rutiner, metodikk og øvelser. Vi jobber med kvalitetssikring av vårt eget kommunelegeteam. Det er travelt for oss alle for tida. Det er ikke lett å klare sette av tid til viktig kvalitetssikringsarbeid. Vi stiller krav til andre når vi er ute på tilsyn. Da er det viktig at vi sjekker våre egne innvoller og stiller krav til kvalitet og rutiner på det vi gjør!

Jeg må innrømme at det er områder i jobben min jeg slett ikke er flink til. Sjefen ristet oppgitt på hodet da jeg atter en gang ikke hadde klart å sette av riktige dager til politiske møter i kommunen. Vi er blitt enige om at møtene skal settes av i kalenderen så vi kan møte på kort varsel i saker som blir behandlet. Fillern! Jeg glemte å sette av tida på riktig dag! Enda en gang får jeg føle på kroppen at det er travelt og vanskelig å finne tid til alt jeg gjerne skulle vært med på. Ombooking av møter like før er lite populært både for andre møtedeltakere og meg sjøl. Jeg må skjerpe rutinene mine og jobbe med metodikken!

Jeg er bedt om å bidra til veiledningsmøter for noen ansatte som jobber med en ganske spesiell, utfordrende og vanskelig oppgave. De er spesialister innen sitt fagfelt og jeg kan slett ikke bidra på det området, men de jobber i en situasjon hvor de blir utfordret kraftig på seg sjøl som person. Forholdet mellom personlige følelser og faglige oppgaver. Vi har hatt to møter hvor jeg blir imponert over fagligheten, men kanskje aller mest over hvor reflekterte de er over egen personlighet når de skal mestre utfordringene jobben påfører dem personlig. Jeg liker sånne oppdrag for det blir mest en samtale hvor vi utveksler personlige erfaringer rundt de faglige problemene. Jeg trives når folk er åpne på seg sjøl og min oppgave mest blir å holde dem vekk fra faglig teknikk og fokusere på egne følelser. Hverdagshelter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ikke min kake! Arkivbilde

Eplekakelunsj på barnevernet. Kommunelegejulehilsenen resulterte i at jeg får kose meg først med å bake eplekake for så å ta den med ut til noen av tjenestene i kommunen. Denne gangen ble det akuttmottak og utredningsenheten i barnevernet jeg fikk servere. Mitt håp var at jeg kunne få litt informasjon og samtale om deres jobb og om det er områder kommunelegefunksjonen kan bidra inn mot deres oppgaver. Full klaff! Det ble en lunsj med humør og latter men først og fremst veldig hyggelig prat om hvordan de jobber og hvordan min funksjon kan bidra inn mot deres arbeid. Vi har alt gjort nye avtaler!