Kommunelegesvingninger

Noen ganger svinger arbeidshverdagen så mye at jeg får tanker om det er mulig at det kan være i samme jobb? I slutten av denne uka tenker jeg at hvis du skal trives i denne jobben

fattern_portrett-b.jpg

Bleik og grå med fregner

må du trives med svinginger større enn manisk depressive opplever, forskjellig opplevelse av hverdagen mer enn schizofrene kjenner og kunne tilpasse deg raskere til situasjoner enn kameleonen skifter farge. Jeg stortrives i denne jobben og sjøl om jeg er bleik i huden og stabil i humøret.

Mandagen startet kl 0445 for å kjøre til Stange kommune på besøk til «Stangehjelpa». Vi var 14 ansatte som fikk oppleve en spennende, inspirerende og motiverende dag.Leder av

stangehjelpa_main2_uten_tekst

Stangehjelpas visjon:»Hjelp til alle. Vi tror på dine muligheter. Det er du som avgjør om vi lykkes»

Stangehjelpa, Birgit Valla, fortalte om hvordan de hadde snudd en tradisjonell psykisk helsetjeneste til et lavterskeltilbud til alle som ønsker hjelp med helsa si. Et kommunalt helsetilbud for å fremme psykisk helse hvor alle blir tatt i mot uten enkeltvedtak, bare en grundig oppfølging ut fra bruk av Feedback Informerte Tjenester (FIT) som gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Det gjør det mulig å endre og forbedre hjelpen underveis. Det var 14 inspirerte ansatte som dro hjem igjen. Klarer vi å gjennomføre noe lignende?

Tirsdag spente fra møte i Psykososialt KriseTeam til helsestasjon og hjemmetjenester. Vi står foran en sammenslåing mellom Kriseteamet i Øvre Eiker og Nedre Eiker. For meg en lenge ventet ordning som sikrer ansatte en vaktgodtgjørelse og innbyggerne et faglig kompetent team som er der for begge kommunene, alltid. Det blir bemannet med ansatte fra begge kommuner. Vi har oppdatert vår beredskapsplan for psykososialt kriseteam. Med så flinke folk er jeg sikker på at det blir bra.

Samme dag; en ansattsamtale med helsestasjonslegen i Nedre Eiker. Jeg er opptatt av at helsestasjonslegen skal bidra mer på helsestasjon enn bare å gjøre undersøkelser av barna. Legen må være en viktig premissleverandør i fagutvikling sammen med helsesøstrene! Vi er så heldige som har en helsestasjonslege som ivrer for fagutvikling og kvalitetsutvikling.

Dagen avsluttes i møte med hjemmetjenesten for å diskutere hvordan de bør forholde seg til en utfordrende bruker. Fastlegen møtte også. Makan til dyktige fagfolk! Diskusjonen bølget fram og tilbake over bordet. Konklusjoner ble trukket og viljen til å finne beste måte

hjemmetjenesten_500

Hjemmetjenesten i Nedre Eiker! (ikke de samme personer som beskrives i teksten)

å hjelpe brukeren på var stor. Latter og smil skiftet med seriøst faglig alvor. Jeg stortrives med disse fagfolka som andre aldri hører noe om eller merker noe til. Alt for ofte er det kritikken som høres når de ikke strekker til i en svært travel og komplisert hverdag. Viljen til å løse problemer og få til løsninger som gavner brukeren er stor, med respekt og toleranse. At jeg kan få bidra i sånne prosesser hever motivasjonen for min jobb betraktelig. Den uformelle tone og at de erter meg gemyttlig gir meg opplevelsen av at mitt bidrag er nyttig. Kan min fagkompetanse lette hverdagen deres og hjelpe dem i deres arbeid til beste for brukerne er det en viktig måte å bruke kommunelegefunksjonen på!

Onsdag var «ansattedag» med kick of for 10 faktor undersøkelsen i Øvre Eiker. Konsert med Ole Edvard Antonsen og band med overjordisk musikk! Rett etter er hverdagen der igjen i et møte med ledelse, ansatte og sjukehjemslegen som drifter de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene på Eikertun helsehus. Vi har endret retningslinjene våre for å kunne ta imot pasienter med allmennmedisinske problemstillinger innen psykiatri og rus. Dette har vi erfaring med allerede på våre plasser. Jeg mener vi vil kunne håndtere dette greit med den kompetansen sjukepleierne har evt. med hjelp og oppfølging fra psykiske helsetjeneste på dagtid. Jeg rekker akkurat å samle sammen saken mine for å pile ned til rådhuset for å ta imot pizza til fastlegenes Legerådsmøte på ettermiddagen. (= AllmennUtvalgsmøte). Vi fikk besøk fra direktoratet for e-helse som satte oss inn i kjernejournalsystemet og fikk logget oss på, tatt oppstarts testen og forklart hvordan vi kan bruke dette fra fastlegenes og legevaktas journaler. Seint hjem!

Torsdag startet med saksbehandling før de andre kom på kontoret. Deilig med stillheten så jeg får tenkt sammenhengende på det jeg jobber med! Derfra til møte med en på planavdelinga som har jobbet for (og fått til!) ei arbeidsgruppe for folkehelse i Nedre Eiker.  Et viktig steg videre for å få mer styr og trykk på folkehelsearbeidet i kommunen! Det er gøy å være i møte med så inspirerte medarbeidere. Gamledoktoren fikk rykninger i folkehelsefoten og jeg gleder meg til å jobbe videre med dette!

Til slutt på dagen et møte på Kongsberg interkommunale legevaktsentral for å høre om de kan tenke seg å drifte vår legevaktsentral som satellitt til deres legevakt. Samtidig fikk vi en omvisning i de flotte nye lokalene. Kjempefine, hensiktsmessige og moderne lokaler. De svarte som sist at de ikke ønsket å drifte en satellitt løsning hos oss.

Siste dag i uka satt jeg pal foran pc´n hjemme og jobbet med saksbehandling. Nyttig å ha hjemmekontor for å få fred til å skrive, tenke og ferdigstille saker. Jeg glemmer å røre meg så jeg ender opp med vondt i hue og ryggen av å sitte alt for lenge. Godt jeg hadde besøk av datterens bikkje så jeg fikk gått en tur etter jobben!

Var det en typisk kommuneoverlege uke? Det ser sånn ut. Livet som kommuneoverlege er virkelig varierende og stadig skiftende. Det har jeg visst skrevet om mange ganger før. Det bare fortsetter.