Motvind på Nrk, om trakassering i arbeidslivet.

 

Dokumentaren Motvind på Nrk tar opp et aktuelt tema med en sak om trakassering i arbeidslivet. Se hele tv-programmet her (så lenge det ligger ute på nrk.no)

mobbingDet gjør inntrykk å høre historien til Natalia Olsen om varsling, represalier, trakassering, beskyldninger, isolasjon og utfrysing. De personlige konsekvensene dette har hatt for henne er ikke til å fatte hvis man ikke har vært i samme situasjon selv. Hun tålte ikke urett selv om den rammet andre og hun snakket på fellesskapets vegne. Det resulterte i at hun gikk fra å ha et problem til å bli et problem. Slik jobber en destruktiv ledelse.

En destruktiv ledelse er helsefarlig og kan ha mange ansikter.

  • Ledere som styrer ved hjelp av provokasjoner, trusler eller skremsler
  • Ledere som er utydelige eller uklare
  • Ledere som løper fra sitt ansvar
  • Ledere som unngår å håndtere konflikter
  • Ledere som lar varsling om kritikkverdige forhold bli møtt med hevnaksjoner
  • Ledere som misbruker makt

Mennesker som er utsatt for trakassering fra destruktive ledere opplever en av de alvorligste stressbelastninger man kan utsettes for. Det ødelegger livskvalitet og helse, mange settes ut av arbeidslivet og noen tar sitt eget liv. Studier viser at svært mange lider av senskader som ved posttraumatisk stress-syndrom(PTSD) som betegner senskader etter svært traumatiske opplevelser som krigsskader og overgrep.

Belastningen kan være tyngre å håndtere enn ulykker og sykdom fordi den er menneskeskapt og villet av andre.

Opplevelser som dette rokker selve grunnen du står på og verdiene en bygger livet sitt på. Likeverd, respekt, ærlighet og rettferdighet. Hvor langt kommer man med det i møte med mennesker som ikke skiller mellom løgn og sannhet, rett og galt? Mennesker som ikke søker sannheten, men som kamuflerer ønske om å kvitte seg med en ansatt bak beskyldninger mot person og arbeidsutførelse. Verdiene kommer til nytte når man kan se seg i speilet og vite at man ville tatt de samme valgene en gang til, fordi det er dette man kan stå for.

For destruktive ledere med mangel på moral og empati vil den mest passende straff være en plutselig selvinnsikt i egne handlinger, en samvittighet og et langt liv. Uten en slik innsikt vil en passende straff være å se enkeltmennesker som har vært utsatt for deres handlinger leve sine liv med ryggen rak og hodet høyt hevet. Skyld og skam hører ikke hjemme hos de som blir utsatt for slike handlinger, men hos de som utøver dem.

Nrk- dokumentaren viser at saker som dette fortsatt sjelden vinner fram i rettsapparatet. For den enkelte som rammes er behovet for å bli trodd, behovet for rettferdighet og behovet for oppreisning enormt. Dessverre er det forskjell på å ha rett og å få rett. Vi bør ikke slå oss til ro med at arbeidsliv og rettssystem ikke klarer å håndtere saker som dette og plassere ansvaret for trakasseringen der det i hver enkelt sak hører hjemme. Motvind er en viktig dokumentar som viser en sterk stemme som snakker på manges vegne. Hun er hørt, hun er trodd og hun har rett.