And a little of that human touch

bruce_springsteen_-_roskilde_festival_2012Bruce Springsteen ble 67 på fredag. Jeg sitter og hører gjennom hans nye plate; «Chapter and verse». Jeg så på Skavlan hvor han fortalte at han i lange perioder sliter med depresjon og at det er mye psykisk sykdom i familien hans. På skjermen kunne vi se hvordan øynene hans glimtet til når han snakket om å holde konserter og gleden når han fortalte om gode konserter i Norge og Sverige.

Tenk at The Boss også er deprimert! Til tross for depresjoner har han spilt konserter og spilt inn kjempegode plater. Han viser rett og slett at det er normal å slite med psykiske plager og at det å stå i jobb og fokusere på de positive sidene av jobben kan få en til å holde ut! Jobb og familie forhindrer at han får så mye trøbbel med seg sjøl og at han klarer holde seg innafor og ikke bli sjuk.

. og så beklaget han at de hadde presidentkandidater som Donald Trump i USA. Takk!

utenforskap«Utenforskap» er blitt et begrep som vi er spesielt opptatt av ute i kommunene. (Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Se hva Ks skriver om det her. ) I Øvre Eiker er vi aller mest opptatt av å forebygge Utenforskap. Rådmannen kaller det «Helt innafor».  Alt vi gjør for å forebygge at ansatte og innbyggere skal få sosiale, psykiske eller fysiske problemer. Det høres jo helt ut som «folkehelsearbeid»? Med de definisjonene vi har om helsefremmende arbeid, forebyggende helse og folkehelsearbeid er det helt klart samme innhold. Disse begrepene er bare så vanskelige å skille fra hverandre og ikke lett for folk å skjønne så vi jobber for å holde folk «helt innafor». Det betyr at det er like mye «innafor» å jobbe med fotball tilbudet til unger, Aktiv Eikers frisklivstilbud, planavdelingens planlegging av grøntanlegg og aktivitetsområder i boligområdene til Helse- og Omsorgs tidlig innsats for å rehabilitere eldre hjemmeboende med funksjonsfall. I kommunen har vi utallige tiltak som bidrar til å å forebygge at folk får problemer i samfunnet. Jeg mener vi må gjøre disse tiltakene mer synlig og tydeliggjøre vår satsing. Akkurat sånn vi har gjort i arbeidet med Folkehelsemeldingen; «Helt Innafor».

Vi har hatt ledersamling  denne uka. Gode forelesere, veldig hyggelig samvær med andre ledere i kommunen. Lederprogrammet, «Gehør for ledelse», er satt sammen i vår egen kommune. Jeg lærer nytt men får også bekreftet noe av det jeg har lært før og erfart i jobben. Fellesopplevelsen og  felles faglig lederkunnskap mener jeg er veldig viktig i en sammensatt organisasjon som en kommune!

Midt under lederopplæringen tikker det inn en melding fra fylkesmannen på beredskaps-eposten. (At fylkesmannen ikke kan bruke sms når de skal varsle!) Vi var alle oppfordret til å holde oss unna «dippeduttene» under forelesningene, men jeg var litt ulydig og sjekket eposten. Fare for at strømstreik blant ansatte i E-verks firmaene kan gå ut over sårbare innbyggere, tjenester og institusjoner. Vi må melde fra raskt til fylkesmannen hvordan vi håndterer trusselen. Stor fordel at alle lederne i kommunen var samlet. Kjapt kunne vi hente opp http://www.dsb-cim.no, føre logg og sende rapport til fylkesmannen.

Parallelt med at jeg er mye borte fra jobben denne uka jobbes det med den ene utfordringen etter den andre i kommunelegeteamet. Jeg nyter effektiviteten i å være et lite team som både jobber inn mot enkeltoppgaver ,som å ta imot influensavaksiner som skal distribueres til fastlegekontorene, til mer kompliserte situasjoner. Vi sliter med driften av legevakta for tida. Årsaken er sammensatt, men dreier seg i hovedsak om at vi har en liten legevakt med en sykepleier og en lege på vakt. Sykefravær rammer hardt og legevakta må stenges i noen perioder. Vi får hjelp fra legevakta i Drammen så det går ikke ut over helsa til de som søker legevakta. Min kollega jobber på spreng for å løse de akutte problemene sammen med sykepleierne på legevakta mens jeg er bortreist. Samtidig har vi fått oppdrag fra kommunestyret om å utarbeide en mulig samarbeidsavtale med Legevakta i Drammensregionen IKS. Vi er godt i gang med forhandlingene og ser klart hvor mye mer robust legevakta vil bli i et tett samarbeid med en stor legevakt som dem.

Fastlegene var samlet til «Legeråd» (AllmennLege Utvalg) i Øvre Eiker denne uka. En av hovedsakene var HPV vaksinasjon av kvinner født etter 1991. Vaksinen beskytter kvinner mot livmorhalskreft og er til nå gitt som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Fordi den har vist seg så effektivt er vaksinasjonen utvidet ikke bare til barna men kvinner opp til 26 år. Det vaksinasjonbetyr at det kan være mange kvinner som ønsker vaksinasjon. Hvordan skal vi organisere en slik massevaksinasjon? Vi har erfaring fra tidligere med to instanser som kan fikse dette på en enkel måte; Helsestasjon og fastlegene. I våre to kommuner var alle fastlegene raskt ute med å svare JA på at de ville vaksinere kvinnene på sine fastlegelister som ønsker få HPV vaksinen. I samarbeid med helsestasjon dekker vi alle. Enkelt og greit. Løsningen viser hvor viktig det er med en godt fungerende fastlegeordning og et godt samarbeidsmiljø mellom kommunale tjenester og legene!

 

Jeg er stolt av jobben jeg har og folka jeg jobber sammen med. Hver uke utfordres vi med vanskelige oppgaver. Veldig ofte overfor medmennesker som sliter med sine problemer. Som oftest står vi ikke sjøl overfor den det gjelder, men vi gir råd til de som har ansvaret og må ta jobben med å følge opp den enkelte. Derfor passer det godt denne uka å avslutte med litt tekst fra The Boss:

You might need somethin’ to hold on to 
When all the answers they don’t amount to much 
Somebody that you can just talk to 
And a little of that human touch