HPV, ALU, PKT og litt til?

Litt overrasket, ganske imponert, takknemlig og ikke så lite stolt. En kort oppsummering av følelseslivet for kommuneoverlegen i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune denne uka!

hpv-vaksine_PrimaryAlle kommuner har fått informasjon fra Folkehelseinstituttet om program for HPV-vaksinasjon av alle kvinner født etter 1991. Les om HPV og vaksinasjonsen her. Dette er en naturlig arbeidsoppgave for helsesøstre som jo utfører denne vaksinasjonen i barnevaksinasjonsprogrammet. Litt overrasket innså jeg at det er jo like naturlig for fastleger å finne tid til et slikt tilbud til unge kvinner på sin liste. På IMG_0809AllmennLegeUtvalgsmøte (ALU) fikk jeg et enstemmig «JA!» da vi spurte om dette var en oppgave de kunne påta seg. I en tøff arbeidsdag ventet jeg ikke den positive viljen til å dekke denne oppgaven.

Informasjon, diskusjon, fagutvikling og pizza. Det er ALU møtene. Vi har et godt samarbeid i Eiker kommunene. Kommuneoverlegen har fått sekretærfunksjonen for fastlegenes avtalefestede møter. Vi setter opp sakslista etter ønske fra fastlegene eller innspill fra kommunale tjenester. Ønsker legene diskutere uten oss tar kommunelegene ei pause utenfor møterommet. Det er stort oppmøte på møtene som skjer i en gemyttlig tone, men med tydelig tilbakemeldinger til oss i kommunen som vi å ta med videre inn i kommuneadministrasjonen.

I ALU-møtet diskuterte fastlegene en stor ekstrabelastning de har fått med de nye fraværsreglene i videregående skole. Dette må jeg komme tilbake til. Makan til uhensiktsmessige regler som spiser av fastlegenes kapasitet! Skolebyråkrati som kan gå ut over andres helse…

avansert_klinisk_sykepleie_masterVi er helt avhengig av motiverte og inspirerte ansatte for å bringe fagutviklingen videre i kommunen. Jeg mener dette er et av kommunelegens viktige arbeidsområder. Vi kan ikke stoppe opp i vår lokale utvikling av fagoppgaver fordi samfunnet rundt oss hele tiden kommer med nye utfordringer, nye løsninger, annerledes sammenhenger og økonomiske vanskeligheter. Denne uka fikk jeg en epost fra en sykepleier som tar belastningen med å videreutdanne seg innen avansert klinisk sykepleie. Hun lurte på om jeg hadde noen tanker, ideer eller planer som kan passe med den kompetansen hun vil få. Jeg ble selvfølgelig kjempeglad. Først over å bli spurt, men deretter over at vi har en ledelse i etaten som ønsker bidra til at motiverte ansatte tar slik videreutdanning og ikke minst imponert over en ansatt som tar utfordringen i ekstraarbeidet og belastningen i et slikt studium på toppen av en tøff arbeidsdag. I en fattig kommune som vår mener jeg fokuset på fagutvikling er riktig for å løfte våre ansatte slik at vi ikke graver oss ned i problemene dårlig råd presser på oss. Kjempespennende å få bidra til å ta i bruk nye metoder og videreutvikle tjenestene våre. Jeg er ikke så reint lite stolt av å bli spurt og at kommunelegefunksjonen trekkes inn både av ansatte og ledere i videreutviklingen av våre tjenester.

Jeg er blitt bedt å lede ei arbeidsgruppe som skal se på et samarbeid mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune om drift av et Psykososialt KriseTeam (PKT). Vi var nesten ferdig og har blitt enig om en plan/beskrivelse av teamet. Igjen stod organisering av teamet. Jeg har sett for meg to aktuelle løsninger som skapte litt uenighet i arbeidsgruppe. Jeg klarte ikke se andre løsninger som kunne være bedre og presset på under møtet for å få fram en enighet. Skulle dette virkelig ende i en låst uenighet? Vi satt på overtid i møtet da forslaget om en mellomting mellom mine to forslag kom fram. Er det mulig? Kan vi administrere en mellomløsning? Hva med økonomien? På overtid tegnet vi opp et nytt forslag med fokus på fordeler for innbyggerne og teammedlemmene i begge kommunene. Det kan gå! jeg fikk med meg forslaget tilbake for å skrive det inn i forslaget vårt. Ikke mitt, men vårt forslag, midt mellom de to opprinnelige. Det likte jeg.

Denne uka ble avsluttet med telefon fra en ansatt i våre tjenester som ringte om en bruker som ble akutt syk og trang ambulanse. Godt de har laget retningslinjer for hvordan de skal oppføre seg. Forbilledlig arbeid! Pasienten ble fort bra på sykehuset og kom tilbake til tjenesten samme dag! Vanskelige vurderinger i forhold til en selvmordstruet person måtte min kollega jobbe med mot slutten av dagen. Vi konfererer oss i mellom og blir enig om hvordan vi skal forholde oss. Vi må kunne stå trygt på våre faglige vurderinger både hvis det går bra og hvis det går galt.