Kommunelegesommerjobb

IMG_0701

Lunsj på Sundhaugen ved Fiskumvannet i Øvre Eiker

Kommunelegesommerjobbing er en de beste tidene jeg har på jobben! På bildet ser du kollega Anne Hilde Crowo som spiser lunsj på Sundhaugen ved Fiskumvannet i Øvre Eiker. Jeg pleier å dele opp sommerferien i en tidlig del og en sein del. Da jobber jeg midt i juli og det er alltid spennende om det blir rolige uker eller travelt når jeg er aleine på jobb. I år har jeg vært aleine nesten hele året til Anne Hilde Crowo begynte hos oss i mai og denne første jobbuka jobbet hun så det måtte jo bli koselig!

IMG_0700Sundhaugen med Fiskumvannet på den ene sida og Eikern på den andre siden er en perle i sommerkommunen. Det et flott badested med fine sandstrender og deilige grønne gressplener med en koselig kafe og kiosk. Jeg har et eget forhold til Sundhaugen etter min overlegepermisjon da jeg hospiterte en måned i Vei og parkvesenet. Jeg ble nemlig satt til å vaske doene! Det var ikke bare at kommunelegen var uvant med å vaske. De gamle doene var så dårlige at de var vanskelige å holde reine og hygieneforholdene var rett og slett ikke gode nok. Derfor var det spesielt hyggelig å komme på besøk med den nye kommunelegen og bli vist rundt i helt nytt toalettanlegg!

Også i år er det en nyhet for avisene at det finnes parasitter på strendene i Eikern og Fiskumvannet. «Sandlopper» kalles det ofte sjøl om det ikke har noe med lopper å gjøre i det hele tatt. «Svømmekløe» er et annet navn på det. Det er bittesmå parasitter som lever på vadefugl og vannsnegler og som det blir mye av når vanntemperaturen blir høy. Dvs når vi aller helst bader! De  konsentreres ofte  innerst mot sandstranda av vind og strøm i vannet. Parasitten kan ikke leve på mennesker men mange er allergiske mot dem selv om de dør på kroppen vår. Hvert år får vi henvendelser fra badende som har måtte til fastlege eller legevakt på grunn av kraftige reaksjoner. Det er satt opp utedusjer på Sundhaugen så man kan dusje med en gang man kommer opp og det er viktig å tørke seg godt med håndklede etterpå for å fjerne parasitten. Lørdag ettermiddag ringte en journalist meg for å høre om dette. Jeg viste bla til Folkehelsas nettsider som viser til at dette er et vanlig fenomen i varme perioder over hele landet.

Noen ganger er det helt stille, andre ganger blir det travelt når man er nesten aleine på jobb i sommeren. Denne uka har jeg jobbet mye med personer med alvorlige psykiatriske symptomer sammen med rus. Det går hardt ut over nabolag, familie og tilfeldig forbipasserende. Alltid er det politiet som må trå til og de gjør en kjempejobb. Som før samarbeider jeg med lensmannen som kommer med sine bekymringer for disse innbyggerne. Først og fremst er de bekymret for helsa til personen, men også andres sikkerhet og helse. Det kan også bli en skikkelig belastning på politibetjenter og deres beredskap. En av våre rusmisbrukere var innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling 11 ganger de første to ukene i juli!  Jeg bidrar til rådgivning om hvordan vi kan kombinere lovverket og tjenestene som blir involvert. De forskjellige instansene reguleres av forskjellig lovverk og pasientene kommer ofte «mellom to stoler». Det er spesielt spennende å bidra til å «sette stolene tettere sammen» og veldig hyggelig å oppleve at tjenestene strekker seg mot hverandre for å hjelpe personer med fare for å ruse seg ihjel.

Jeg  fikk også tid til å sitte på kontoret å jobbe sammenhengene med to viktige saker:

  • Jeg leder ei gruppe som skal utrede et mulig samarbeid om psykososialt kriseteam mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Vi ser at det har mange fordeler å samarbeide og jeg fikk tid til å skrive ut et diskusjonsforslag som jeg oversendte medlemmene i gruppa så de kan kaste seg over den når de kommer tilbake fra ferie.
  • Jeg fikk også tid til å lage et forslag til en mer detaljert beskrivelse for et samarbeid med Legevakta i Drammensregionen. Vi ønsker et samarbeid på natterstid slik at vi kan bemanne opp fra kl 16 – 23, sikre legetilgangen og oppfylle kravene i den nye akuttmedisinforskriften. Vi erfarer desverre allerede nå at vi sliter med driften både med for liten sykepleierbemanning og å dekke legevaktene. Vi har ei arbeidsgruppe som skal komme fram til en samarbeidsavtale som skal ha møte over ferien. Det er et spennende arbeid!
Eikerlandskap

Morrastemning inn mot Hokksund

Før jeg veit ordet av det er uka over. Jeg har kommet godt inn i rutinen med å sykle på jobben igjen og gleder meg hver morgen over opplevelsen av å sykle gjennom et flott naturlandskap.