Kommunelegesommerhilsen 2016

Like sikkert som linerla om våren, brennmanetene i sjøen eller feriepengene i juli. Her kommer en kommunelegesommerhilsen!. En tradisjon jeg har blogget meg gjennom hvert år. Du som kjenner denne drillen veit at den består av en lang og en kort versjon. Noen ganger med rare utfordringer med kommunelegebelønninger. Det siste har variert fra å få en kake bakt av undertegnede kommunelege eller et besøk. Kanskje heller en straff enn belønning?

Altså: Dette er et ønske om at du får en fin sommer! Et håp om at din sommerferie blir akkurat sånn du ønsker deg og gleder deg til. Jeg er sikker på at du fortjener det. Et oppriktig ønske om en god sommer som du nå har fått i kortversjon.

Nedover her kommer den lange versjonen. Bare det at det er en mellomlang versjon også. Litt informasjon om kommunelegekontoret i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner før du må stålsette deg for  grublerier.

Dette er kommunelegekontoret vårt:

IMG_0606Fire blide personer som dekker «kommunelegefunksjonen» i våre to kommuner. Imponerende nok dekker vi alt det jeg har skrevet om under den samme overskriften du finner øverst på siden her. Det er en stor jobb hvor vi må prioritere kapasiteten vår og tilpasse oss til de viktigste behovene det er i kommunen.

At vi er så blide på bildet kan jo være bare fordi vi hadde en hyggelig fotograf (takk Hanne!) men det er faktisk et stort poeng for meg og hele teamet at vi skal være blide og ha mye humor i hverdagen. Samtidig skal du vite at vi setter kvaliteten på vårt arbeid høyt. Vi er seriøse og opptatt av at vi bruker vår kunnskap på beste måte for de vi yter tjenester til. Vi er en kunnskapsbedrift og bygger vårt arbeid på kunnskapsbasert vitenskap blandet med mange års erfaring.

Siden vi jobber i to kommuner og er fire dedikerte medarbeidere har vi funksjonsdelt oss. Dvs at vi har hovedansvar for hvert vårt arbeidsfelt innen kommunal samfunnsmedisin. Hva Funksjonene/oppgavene inneholder kan du lese mer om ved å følge denne linken.

IMG_0616Frøydis Borge Asmyhr er ryggraden i teamet. Hun har lang fartstid i kommunen, kjenner begge våre kommuner ut og inn både geografi og innbyggere! Hun arbeider som saksbehandler sammen på saker vi andre jobber med. Hun tar alt med regnskap og budsjett og ordner de praktiske tingene på kontoret. Som kommuneoverlegene flytter hun på seg og sitter på rådhuset i Hokksund mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag sitter hun på helsehuset i Mjøndalen.

IMG_0612Kjersti Werge-Olsen er vår medarbeider innen miljørettet helsevern. Dette er et omfattende arbeidsfelt! Folkehelselovens kapittel 3 gir kommunen mulighet til å bry seg om alle områder som kan påvirke innbyggernes helse.  Det pålegger oss også mange oppgaver og det er Kjersti som har ansvaret for dette. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med miljørettet helsevern i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner her.

 

IMG_0618Anne Hilde Crowo er nyansatt kommuneoverlege hos oss. Oppgavene hun har kastet seg på i våre kommuner er mange! Bare ta en kikk på hva jeg tidligere har skrevet om kommunelegefunksjonen! Det finnes nesten ikke noen jobb som er så spennende, allsidig, komplisert, hyggelig og utfordrende. Anne Hilde har kastet seg på jobben med smil og positivt pågangsmot. Med sin lange erfaring fra fastlegepraksis utfyller hun teamets kompetanse. Det tar tid å komme inni alle sider av kommunene vi jobber i så i løpet av året kommer vi til å fordele hovedansvaret for de forskjellige arbeidsfeltene. Til det skjer jobber vi mye sammen på alle områder. Litt som «mester og svenn», men hvem som er «mester» og hvem som er «svenn» er helt avhengig av hva vi jobber med!

Har du lest hit har du hengt på gjennom den mellomlange versjonen. Kommunelegesommerhilsen skal være en utfordring for deg som leser artikler på nettet både fordi det er alt for langt å lese og fordi det inneholder mye personlig kommunelegegrubling. Så jeg er spent på om du henger med nedover her?

Siste halvåret (egentlig siste året) har jeg fått oppleve hvor viktig det er å ha kapasitet til å «være tilstede» for at kommunelegefunksjonen skal være aktuell ute i kommuneorganisasjonen. Hverdagen er travel der ute i virkeligheten og alle gjør så godt man kan med de ressursene de har. Er ikke kommunelegen synlig og tilgjengelig nok blir ikke funksjonen brukt. Når kapasiteten ble mer enn halvert, fordi to medarbeidere sluttet, har jeg slett ikke kunnet rekke over alle områdene i kommunene i perioden hvor vi har jobbet for å få ansatt nye. Den enkleste forklaringen er jo at det ikke er tid nok til å nå over alt. Vanskeligere er det at jeg ikke klarer å tenke like logisk, systematisk og målrettet. Jeg blir litt «inni meg sjøl» og er slett ikke like oppmerksom eller   flink til å lytte til andre. Det er hvordan stress virker på meg. Det kan være veldig forskjellig fra menneske til menneske. Jeg får litt tunellsyn og glemmer ting. Derfor er det viktig å være bevisst at det skjer. Mest for meg sjøl, men også for andre. Det er mulig blodtrykket mitt øker, men jeg føler meg ikke oppjaget eller kavete. Andre merker sikkert at jeg blir litt mer kontant eller kort. Jeg er blitt ganske klar over det og veit at jeg ikke kan fortsette sånn. Hverken for egen skyld eller overfor andre. Heldigvis har jeg fått to nye medarbeidere som ganske fort førte til at min opplevelse av stress har begynt å dempe seg. Jeg har skrevet før om «utbrenthet». Jeg har vært der også. Jeg tror ikke det er så mye bedre for en sjøl og omgivelsene at man stresser for mye over tid. Mitt poeng er at det er viktig å bruke tid og tanker på å finne ut hvordan du sjøl reagerer på stress. På kort og lang sikt. Det er mange måter å takle det på og dempe det på. Noen ganger må man faktisk komme seg vekk fra slike situasjoner som varer over for lang tid. Hvordan du blir kjent med deg sjøl og hvordan du takler stress er kanskje mest interessant? Løsningene er like forskjellige som vi er. Det finnes tonnevis av moderne teknikker og metoder der ute. Du må bare finne den/de som passer deg best – og du må kanskje endre fokus. Det er ikke alltid best å være best. For din egen skyld er ofte godt nok best. Se hva Per Fugelli sier om «nok punktet»

En kommunelegesommerhilsen skal jo inneholde litt formaninger og helseråd? Det er i hvertfall en fin måte å skifte emne på? Jeg kan jo legge en link, eller ti, til alle de gode og strenge helseråd som ligger rundt omkring på både offentlige og private nettsider. Se for eksempel reiserådene på helsenorge.no? Du blir pumpet full av informasjon fra avisene om hvordan du skal forholde deg i forhold til soling, flått, bading og alle farene som lurer der ute. Jeg håper du passer på deg sjøl i sommer!

Jeg grubler heller litt rundt «yrkesstolthet». Jeg opplever at det kan være en balansegang mellom «å gjøre så godt man kan med den kunnskapen man har » og «å være påståelig og mene bare ens egne løsninger er de beste». Jeg opplever gang på gang ansatte som klarer å takle de vanskeligste eller slitsomme situasjoner med bare seg sjøl som redskap. Det er utrolig flott å oppleve hvordan yrkesstoltheten  sikrer at oppgaver blir utført på best mulig måte og at brukerne får god behandling sjøl om utfordringen kanskje ikke lar seg løse. Jeg mener det er en av de viktigste forutsetningene i arbeid hvor man forholder seg til andre mennesker, om det er i hjemmetjenesten, på en skole, i vei og park eller i kulturetaten.
– men noen ganger låser det seg i at en bare ser sine egne løsninger og mener en sak bare kan løses på den måten jeg mener er riktig ut fra min fagkunnskap. Da kan «yrkesstoltheten» bli et hinder for å finne den beste løsningen for brukeren av tjenesten. Noen ganger ligger løsningen innenfor et annet fagfelt eller kanskje brukeren er mer tilfreds med en «godt nok» løsning enn din faglige beste løsning? Jeg har skrevet både om å lytte og om tverrfaglig samarbeid tidligere. For meg ligger yrkesstoltheten i å finne løsninger som er gode nok for den som har problemet uavhengig av det er min egen faglige løsning eller andres. Helst i samarbeid med andre.

Mange mener at de med høyest fagkompetanse ofte sitter med løsningene på problemene. Det kan jeg godt være enig i, men hva er da fagkompetanse? Vi har en tendens til å overse, eller ikke legge vekt på, erfaringskompetanse. Erfaring om hva som virker og hvilke detaljer som må på plass for å få til en løsning på et problem er en helt nødvendig kompetanse i alle organisasjoner, ikke minst innen helse og omsorg. Vinneren er den som har akkurat den kunnskapsbaserte viten som skal til i en situasjon og klarer kombinere den med erfaring fra liknende situasjoner. Klarer vi å ta vare på begge kunnskapskilder? Det er en viktig lederutfordring å erkjenne at ansatte kan sitte med kunnskap om et arbeidsfelt fordi de har praktisk erfaring og ikke nødvendigvis den teoretiske kunnskapen. Da kan det hende at vanskelige oppdrag kan løses kjapt fordi en ansatt kan løse oppdraget på bakgrunn av tidligere erfaring. Jeg mener det er noe av det mest spennende med å jobbe sammen med andre fagmennesker enn meg sjøl; at de kan ha andre løsninger på utfordringene enn jeg. De er ofte både bedre og mer effektive!

Jeg lurer på hvor mange som orker lese ned hit? Jeg sitter en lørdagsmorgen og taster i vei på Mac´n i et forsøk på å utfordre deg som kikker inn i bloggen. I en blanding av et ønske om å gi deg en sommerhilsen og inspirasjon til å gruble litt sjøl rundt din egen jobbsituasjon er jeg slett ikke sikker på at jeg klarer det.  Hvis du kan tenke deg å gi meg en direkte tilbakemelding så legg igjen en kommentar nederst!

Yrkesstolthet og erfaringskompetanse. Er jeg sjøl flink nok til å balansere min egen teoretiske kompetanse, erfaringskompetansen opp mot min yrkesstolthet? For jeg er veldig stolt av å være kommunelege og ha tittelen kommuneoverlege. Jeg opplever daglig at brukere, ansatte og ledere gir meg tillit og anseelse. Tilliten til kommunelegen settes skummelt høyt noen ganger, synes jeg. Jeg er et menneske med feil og mangler som alle andre. Min kunnskap og erfaring strekker slett ikke til alltid. Jeg er opptatt av å være ydmyk i forhold til de utfordringer jeg møter og blir tatt med i.  Jeg er stolt av mitt yrke og hva jeg har fått til hittil. Min ambisjon er å kunne få bidra til å bygge opp andres muligheter og kunnskap til å forebygge de utfordringer de står foran. Da må jeg være flink til å få andre til å forstå at min viktigste oppgave er gi gode råd og veiledning slik at de finner sin egen beste vei. Jo eldre jeg blir jo mer opptatt blir jeg av at jeg ikke sitter på løsninger for andres utfordringer, bare vilje og kunnskap til å hjelpe dem finne sine egne løsninger.

Her jeg sitter en tidligere lørdags morgen før frokost er jeg opptatt av å ønske deg en god sommer. En sommer som gir deg styrke og inspirasjon til å bruke din yrkesstolthet til beste for de du jobber med. Til å blande dine erfaringer med din fagkunnskap til et godt verktøy for de problemer som står foran deg. Min avdøde svigerfar sa alltid «hvis du gir opp har du tapt, vet du». Med massevis av erfaring innen sitt fagfelt løste han alltid et problem på en eller annen måte. Noen ganger rare løsninger, men han ga ikke opp, han fikk det til. Jeg lever etter samme måte å se jobben på; «Hvis du gir opp har du tapt, vet du»!

GOD SOMMER!