Pågående Livstruende VOld -PLIVO øvelse!

IMG_0593

IMG_0592IMG_0590Mann med øks i handa møtte ambulansen. Han ropte og skrek, hugg øksa i panseret på ambulansen og jaget folk som gikk ut. På skoleplassen lå to alvorlig skadde og vi hørte rop fra skolebygningen. Ambulanssesjåføren brukte bilen som «våpen», ruste motoren, med fulle sirener kjørte han mot gjerningsmannen og truet han bakover mot bygningen til de andre i bilen kunne komme seg ut å ta seg av skadde i skolegården.

Politiet er for langt unna for å hjelpe mot øksemannen. De neste som kommer er brannvesenet. De griper verktøy de har som de kan bruke mot gjerningsmannen og jager han inn i skolebygningen, går etter han og isolerer han på et rom så ambulansene som kommer kan komme til andre skadde. Brannfolk som kommer til hjelper dem med å bære ut skadde.

Jeg er observatør på kurs i Plivo hendelse. Pågående Livstruende VOld. Du kjenner det fra hendelser med skyting på skoler i Finland og USA hvor mange elever og lærere er blitt skutt av en gjerningsmann.Kurset består av et internettbasert kurs før kursdagen så en teoridel før selve øvelsen. Politi, brannvesen og helse (ambulanse) kurses i metode og samhandling rundt slike hendelser. Som kommuneoverlege og lege i Politimesterens kollektive redningsledelse har jeg bedt om å få være med på denne opplæringen for å bli satt mer inn i hvordan redningstjenestene jobber ved slike hendelser. Jeg mener kommuneleger må kjenne godt til hvordan politi, brann og helse skal samarbeide også ved slike alvorlige hendelser. Øvelsen var todelt. Den andre delen dreide seg om at en gjerningsmann hadde tatt seg inn i skolebygningen og skutt mange elever og lærere:

IMG_0558

Første politipatrulje går rett mot gjerningsmannen

IMG_0559

Væpnet politi dekker vinduene i skolebygget

IMG_0569

Helsepersonellet ledes langs veggen inn i bygget for å hjelpe skadde

IMG_0579

Politiet stormer inn i bygningen etter gjerningsmannen

Hver øvelse ble kjørt to ganger med en bratt læringskurve spesielt for helse og brann! Jeg ble imponert over hvor effektivt aksjonene ble gjennomført. Øvelsen ble nesten litt for virkelig innimellom med skyting, rop og skrik om hjelp.

IMG_0584Etter hver øvelse var det samling først i hver faggruppe, deretter samlet. Øvelsesledelsen gikk gjennom det som var skjedd med tilbakemeldinger og tips. Dette var viktig og effektiv læring for alle parter!

Som observatør klødde det i fingrene etter å delta, men som observatør fikk jeg med meg mye mer enn å bare være med på ett sted. Jeg gikk rundt og kikket på alle deler av øvelsen ute og inne. Noe av det vanskeligste i slike situasjoner er hvem man skal hjelpe først og rekkefølgen på hjelpa. Det er tøft å stå i en slik situasjon når man ikke har ressurser nok til å hjelpe alle eller man ikke kan hjelpe skadde fordi det er for farlig å gå inn i nærheten av gjerningsmannen med skytevåpen. PLIVO retningslinjen hvor politiet er de som definerer om sonen er «hot» og andre ikke kan gå inn og deres ansvar for å endre sonen man jobber i til «warm» når det er trygt nok for helse og brann er avgjørende i samhandlingen for å redde ut skadde og andre.

Det er klart at det er viktig for en kommunelege å kjenne dette og vite hvordan man forholder seg hvis noe skulle skje i egen kommune!

IMG_0583

Spennende, lærerik, intens og varm kommunelegedag med mange hyggelige mennesker!