Fra Kriseledelse til Hjemmerehabilitering

IMG_0479Spennet i kommunelegejobben er inspirerende stort! Hvis du ikke skjønner hva Stælken Gundersen har med hjemmerehabilitering å gjøre må du lese her. Det er jo rett og slett logisk!

Som kommunelege bidrar jeg så godt jeg kan der hvor fag og organisasjonsutvikling skjer. I Eiker kommunene har Samhandlingsreformen vært en god mulighet til å delta i organisasjonsutvikling og holdningsendringer med fokus på fagutvikling. Vi gjennomførte flere prosjekter med utvikling av nye måter å jobbe på overfor innbyggere med behov for tjenester som krever samhandling både internt, mellom kommuner og med spesialisthelsetjenesten. Noen prosjekter ble igang satt raskt andre har det tatt tid å få i gang. I 2009 jobbet jeg sammen med ivrige ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere for å endre omsorgstjenester i retning av mestringsarbeid og hjemme-rehabilitering. Sist uka hadde vi Kick-off i Nedre Eiker for igangsetting av Mestringsteam/innsatsteam og hjemmerehabilitering! Over hundre mennesker samlet i Samfunnshuset i Mjøndalen! Stælken fortalte historia om hvordan han blei sjuk, blei sittende i stolen, forfalle og trengte hjemmetjenester. Fra passivt å få hjelp til alle praktiske ting i hjemmet ble han aktivt rehabilitert tilbake til bokseringen (!?) Jeg har allerede erfart hvor effektivt innsatsteamet er og motivasjonen deres. Ansatte viste dette under Kick-off samlingen. Det er så moro å høre motivasjonen og hva de får til! Visst har det tatt lang tid fra samhandlingsprosjektet i 2009 til i dag. Jeg veit ikke om jeg er mest imponert over ansatte som har holdt fokus rettet mot denne fagutviklingen og fått det til eller at de nå faktisk kort tid etter igangsettelse betyr en forskjell for brukerne! … men nå er vi i gang.

Tålmodighet tror jeg er en av en kommuneleges viktigste egenskaper.

IMG_0471En annen egenskap jeg mener en kommunelege må pleie og gjøre så god som mulig er evne til å delta i raske skifter i fag og hendelser. På bildet til høyre ser du kriseledelsen i Nedre Eiker i arbeid. (Kommunelegen har tydeligvis glemt igjen vesten sin på gulvet!) Fylkesmannens øvelse om strømstans i regionen i 4 dager og hvordan kommunen ville håndtere dette var spennende. Jeg opplevde at hele øvelsen var en stor utfordring for tjenestene våre som hadde beskrevet hvilke konsekvenser og tiltak de ville gjøre i en slik situasjon. Dette var en «table top» øvelse hvor det ble spilt inn hendelser fra fylkesmannen som kriseledelsen måtte takle. Jeg tror fylkesmannen syntes vi var flinke? Jeg synes i hvertfall det var både lærerikt og spennende. (Er det lov å si morsom?)

Raskt skifte i omgivelser og faglige saker i det regelmessige møte jeg har med lensmannen. Det er hyggelige møter hvor vi diskuterer alvorlige emner. I hovedsak informerer hun om møte med innbyggere som politiet er blitt bekymret for, men forteller også om hvordan de håndterer hendelser de opplever i kommunen.  Jeg tar med bekymringen, skriver det inn i kommunelegens journal og sender den videre via PLO melding (elektronisk melding fra min legejournal til fastlegens) til fastlegen som følger den opp. Jeg sjekker også opp om de har andre kommunale tjenester.

IMG_0473Tirsdag kl 16 åpnet vi den nye legevakta i Hokksund for pasienter. Nye flotte lokaler i Eikertun helsehus. Ansatte på legevakta har stått på og gjennomført et kjempearbeid for å få til flyttingen. Det er slitsomt og tungt arbeid og følelsen av at det er kaotisk med mange småfeil overskygger lett gleden over nye lokaler og at de fikk til flyttingen med egne ressurser!

Det nye bygget på Eiker helsehus inneholder mye mer enn legevakta; rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling, øyeblikkelig hjelp plasser, base for hjemmetjenesten og kontorer skulle innflyttes samme dag. Slitsomt, kaotisk og frustrerende men så bra når det var gjort! Det er blitt en ny del av Eikertun innbyggerne kan være stolt av. Nå skal vi fylle huset med tjenester de skal bli stolte av også!

Den offisielle åpningen kommer seinere når vi har gått gjennom alle store og små systemer, rettet småfeil og innkjørt nye rutiner.

Noen uker er travlere enn andre. Min uker har vært svært travle i det siste. (Derfor er det litt lenge siden sist blogginnlegg). Denne uka har virkelig satt allsidigheten på en prøve fra  å rette feil i journalen på nye legevakta, konferanse om tuberkulose og flyktninger hvor jeg var ordstyrer i en diskusjon, til kick-off og til slutt foredrag om frisklivsentralen Aktiv Eiker til kurs for leger som spesialiserer seg til samfunnsmedisin før jeg avsluttet uka i et møte med en veiledningsgruppe i samfunnsmedisin for å snakke om Rådgivning. En hyggelig møte med kollegaer hvor de bidro mer enn meg sjøl i diskusjon ved å fortelle om egne erfaringer og synspunkter. Det var en god avslutning på ei travel uke!