Utenforskap. Bare ordet gjør vondt!

utenforskapI arbeidet jeg har hatt som lege har jeg jobbet med mennesker i mange situasjoner hvor jeg har opplevd hvor vanskelige mennesker får det når de på en eller annen måte kommer utenfor samfunnets grenser. Det er så mange måter man kan falle utenfor på!

Utenforskap er et ord jeg har lært meg inneholder mye vondt. Det inneholder vanskeligheter for barn, ungdom, voksne og gamle. Det bringer med seg problemer for enkeltmennesker, familier, bygder, byer og nasjoner. Alt jeg har sett og erfart om utenforskap i min jobb som kommunelege motiverer meg til å bidra til å motarbeide utenforskap.  Aller helst forebygge at det skjer. Som lege har jeg sett enkeltmenneskenes problemer når de blir stående utenfor på en eller annen måte. Som kommunelege ser jeg også hvordan samfunnet, organisasjoner og systemer kan skape utenforskap.

Utenforskap og folkehelse henger sammen; mye utenforskap = dårlig folkehelse.

Akkurat som folkehelse er helsevesenets bidrag til å forebygge eller hindre utenforskap liten. Arbeidet for å bedre utenforskap skjer på alle samfunnets arenaer.  Mest synlig og aktuelt er flyktningesituasjonen som ,sjøl om den har roet seg, fremdeles er preget av at mange i vårt samfunn ser på flyktninger som uønskede og problematiske. Per Fugelli skriver om dette i en kronikk i Dagbladet: «Å puste til hatets og ondskapens glør». Integrering av folk som kommer til landet vårt er helt nødvendig for at vi skal kunne motvirke konflikter, men det betyr også at vi må se på innvandrere og flyktninger som en ressurs som gir muligheter for vårt lokalsamfunn. Det betyr igjen at vi er nødt til å bli kjent med og akseptere andre kulturer i landet vårt innenfor norske lovers rammer.

KommuneSektorens organisasjon (KS) fokuserer på utenforskap: «Utenforskap kan ramme alle. Sykdom, inntektstap, arbeidsledighet og ensomhet er noe de aller fleste opplever en eller flere ganger i livet. Sett under ett lever de fleste innbyggerne i Norge trygge og gode liv. Likevel er det for mange som av ulike årsaker står i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Det medfører store individuelle så vel som samfunnsmessige omkostninger. Dette har blitt tydeligere de siste årene.»

Du kan lese om deres beskrivelse av begrepet og konsekvensene i et eget dokument de har laget.

For meg som kommunelege er vurderingene av hva som skaper utenforskap og konsekvensene av utenforskap akkurat de samme vi kommuneleger og samfunnsmedisinere bruker når vi snakker om hvilke faktorer som påvirker folks helse. Det dreier seg om å identifisere hvilke utfordringer og barrierer vi har i vårt eget miljø og i samfunnet. Vi må alle søke etter muligheter og løsninger. Dette er slett ikke bare helsearbeid, men omfatter alle yrker og frivillighetsarbeid.

I folkehelsemeldingen for de kommunene jeg jobber i har vi fokusert på arbeidet vi gjør og må utvikle for barn og unge. Det virkelig forebyggende arbeidet vi først ser resultatene av etter mange år. Det betyr fokus på utenforskap i barnehage og skole. Å forebygge vil jo være å jobbe med det motsatte: integrering, toleranse, tilhørighet, mestring og samhørighet. Gjør vi ikke et godt arbeid her må vi gjøre stor innsats med å hjelpe, reparere og behandle. Folkehelsearbeid og å forebygge utenforskap er samme sak.

Viktige årsaker til utenforskap er:

  •   Psykiske helseproblemer
  •   Ensomhet
  •   Rus- og alkoholproblemer
  •   Fattigdom
  •   Manglende integrering

Noen av oss opplever å havne midt oppe i dette. Det er som oftest vanskelig å komme ut av  problemene aleine og det kan være vanskelig å se at man trenger hjelp. Enda vanskeligere kan det være å vite hvor man kan få hjelp! Jeg mener fastlegen er det viktigste kontaktpunktet vi har også for slike utfordringer. Mange kommuner har etablert frisklivsentraler som fastlegen kan henvise til. Eller man kan tak kontakt direkte. Mer og
mer forskning viser at fysisk aktivitet kombinert med den sosiale sammenhengen man får ved å delta på frisklivsgrupper er positivt. Dette har vi flere eksempler på i Aktiv Eiker!

Aktiv Eiker LogoAktiv Eiker arrangerer hvert år en Folkehelsedag med forskjellige temaer. I år blir det en fagdag om inkludering, mangfold og utenforskap. Se programmet her og bli med! Vi ønsker å bidra til å skape et levende og inkluderende samfunn. Denne gangen håper vi folkehelsedagen bidrar til det!

One thought on “Utenforskap. Bare ordet gjør vondt!

Kommentarer er stengt.