EPS-øvelse med Røde Kors!

IMG_0459Litt kaos, litt venting, litt overspilling men mye entusiasme, mange flinke folk og en flott gjennomføring!

Jeg har vært på øvelse. Troppet opp på Røde Kors huset i Nedre Eiker i gul vest med «Kommunelege» på ryggen og nødnettradio i lomma. Jeg var ganske spent på hva jeg kom til. Ville det fungere denne første gangen vi prøvde det? Kunne det bli virkelighetsnært?

Nedre Eiker kommune har gjort en avtale med Røde Kors om å drifte Evakuerings og Pårørende Senter (EPS). Et sted hvor vi kan ta imot mange personer som enten er evakuert fra en alvorlig hendelse eller pårørende til noen som har vært utsatt for en stor og alvorlig hendelse. Vi har erfaring både fra stor flom og brann i kommunen og har allerede hatt behov for å etablere EPS. Som en del av kommunens beredskapsplan for EPS har vi altså gjort en avtale med Røde Kors om å drifte dette. Vi kan etablere selve senteret flere steder avhengig av hvor mange personer hendelsen omfatter. Denne gangen ble det øvd på Røde Kors egne lokaler som et lite EPS.

IMG_0461Det ble press nok allikevel da nesten 30 markører ankom EPS. Kø i registreringen, støy og uro på oppholdsrommet. Systemet fungerte som det skulle med flinke folk som utførte sine oppgaver slik de skulle. Markørene var ivrige og nok mer urolige og pågående enn jeg har opplevd i «skarpe» situasjoner men det stresset deltakerne så de opplevde frustrasjon som de helt sikkert vil oppleve i en virkelig hendelse. Uten at det var planlagt ble kommunelegen spilt inn i øvelsen med sin gule vest og nødnettradio. Morsomt å jobbe sammen med kjempe-flinke førstehjelpere som la til rette for doktor´n! Jeg fikk lov til å føle på samarbeidet og organiseringen.

Det var flere observatører tilstede fra andre kommuner og sivilforsvaret som fulgte arbeidet med kritisk blikk. Øvelsen utviklet seg ganske likt en reell hendelse for deltakere og markører. Ventetid og usikkerhet pga for lite informasjon. Allikevel fungerte systemet slik det skulle.

IMG_0464Til slutt servering av pizza til alle deltakerne og kort evaluering. Kommunens beredskapsrådgiver var nok ganske fornøyd med at Røde Kors folka takla dette så bra på aller første øvelse.

Alle kommuner skal ha planer for etablering av EPS. Jeg mener dette er et viktig arbeidsområde for kommunelegen. Vårt arbeid er først og fremst å sørge for at EPS får tilgang på legetjeneste og krisekompetanse, men ikke minst samarbeide med de andre kommunale tjenestene som må bidra inn mot driften av et EPS uavhengig av om det er et helkommunalt EPS eller en frivillig organisasjon som står ansvarlig for drifta. Øvelse med jevne mellomrom er avgjørende viktig for at vi skal sikre oss at EPS kan fungere som det skal i en virkelig «skarp» hendelse. All honnør til Nedre Eiker Røde Kors for forberedelser og gjennomføring av øvelsen. Og for at de utfordret kommunelegen og trakk meg med i praktisk EPS arbeid!

One thought on “EPS-øvelse med Røde Kors!

Kommentarer er stengt.