Politisk hestehandel og helsefaglig uvilje

samlok

SAMLOK i Drammen med glassvegger mellom hver nødeetat

At SAMLOK i Drammen ødelegges må være et typisk eksempel på at politikere legger mer vekt på å hestehandle seg i mellom enn forskningens dokumenterte begrunnelser.

At SAMLOK ikke er blitt en standard landet over må være et typisk eksempel på helsevesenets seindrektighet og uvilje til å følge forskningsresultater. Kanskje spesielt min egen faggruppe; legene.

samlok-2SAMLOK er navnet på prosjekt for samlokalisering av de tre nødetatenes nødmeldesentraler i Drammen (branns 110-sentral, politiets operasjonssentral /112 og helses AMK-sentral/113). Gjennom følgeforskning og erfaringer med mange års drift er det slått fast at ordningen er beste organisering av nødetatene for innbyggerne. Kortere utrykningstid, bedre varsling mellom etatene, sikrere og bedre reaksjon på nødhenvendelser og en bedre forståelse for hverandres arbeid Som samfunnsmedisiner er jeg ikke i tvil om at denne forskningen og erfaringene fra SAMLOK må føre til store endringer i plasseringer av nødetatene ut over landet. Det er altså faglig dokumentert at slik organisering av nødetatene er til beste for innbyggerne. Desverre velger politikerne andre argumenter for å legge ned en av de best fungerende tilbud til mennesker i nød i Norge. Enda mer synd er det at toneangivende ledere og leger innen helsevesenet også mener det samme. De «synser» om hvor helsevesenets AMK sentral skal ligge og vil ikke ta til seg at det finnes forskning som forteller at samlokalisering er best.

Jeg mener dette er samfunnsmedisinens styrke i Norge. Når det gjelder organisering av tjenester har vi et langt bedre faglig grunnlag til å bidra enn klinikerne inne på sykehusene som kun ser sitt eget fag. Desverre gjelder dette ikke minst for legespesialister.

Jeg skjønner jo at valget i Politidirektoratet er gjort. Bare Stortinget kan endre denne avgjørelsen. Hvis det nå er sånn at det er best for politiet å flytte politiadministrasjonen i det nye politidistriktet Sør-Øst. Hvorfor i all verden avklares det ikke samtidig at SAMLOK-Drammen må bestå samtidig med at det opprettes et SAMLOK-Tønsberg. Deretter en nasjonal plan som krever SAMLOK utvikling i hele landet hvor geografien tillater det?

Jeg er bare en liten kommunelege i to små kommuner i det store nye politidistriktet. En fotsoldat ute i den virkelige kommuneverden hvor det faktisk betyr mye at en ambulanse kommer nesten 3 minutter tidligere fram til hjerteinfarktpasienten eller at at innbyggere skadet i en trafikkulykke raskere får bedre hjelp fra politi, brann og helse. Jeg synes det er lov å bli skikkelig irritert over store politiske vedtak som velger andre argumenter for endring enn det som er til det beste for innbyggerne som har valgt dem.