Fra defusing til politikk

Tidlig morra, ro i huset, bikkja ved beina. Tanker rundt siste ukas hendelser gir lett økende puls, men jeg puster rolig og merker en god følelse for de opplevelsene jeg har hatt. Ble det en typisk kommunelegeuke igjen?

Som kommuneoverlege brukes jeg ofte til å gå gjennom vanskelige kliniske, etiske eller faglige situasjoner med andre faggrupper. Det er nesten alltid innen helse og omsorg, men også andre faggrupper. Det blir ofte en slags «defusing» eller mini «debriefing»  tilpasset den aktuelle arbeidssituasjonen til de som har bedt meg komme. Denne gangen var det hjemmesykepleien som hadde opplevd å komme hjem til en død pasient. Kunne de  reagert raskere? Kunne de reddet personen? Gjorde de riktig? Hvordan opplevde de situasjonen og hvordan har de det etterpå? Jeg møtte de som hadde opplevd situasjonen og vi gikk gjennom hva som var skjedd skritt for skritt. Fakta ble diskutert, hvordan de opplevde situasjonen og følelsene rundt og etter hendelsen. Dette var en akutt situasjon og jeg fikk høre om en hendelse hvor de utførte jobben sin på beste måte. Jeg ble rett og slett imponert og kunne fortelle dem det. Det er så lett å trå litt feil i den travle arbeidsdagen de har, men her ble det gjort faglige vurderinger og avgjørelser på kort tid. Jeg  kunne ønske alle i rundt oss fikk vite hvor mange dyktige og flinke helsearbeidere vi har i tjenestene våre!

Fra en helsefaglig akuttsituasjon til politisk behandling av saken om framtidig legevaktsordning i Øvre Eiker: Vi fikk saken tilbake for å utrede nye sider av de anbefalte alternativene vi hadde lagt fram. Jeg opplevde diskusjonen og vurderingene i utvalgene som behandlet saken som godt funderte og saklige. Jeg kunne kanskje bli sur fordi de sendte saken tilbake, men følte det tvert imot. Jeg er imponert over hvordan politikerne behandler vanskelige saker og vil sørge for det beste grunnlaget for det vedtaket de skal gjøre.

Fordi stillingen som rådgiver i miljørettet helsevern står ledig for tida var det jeg som måtte ut for å se på en nybygget barnehage. Den skal godkjennes i forhold til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Jeg måtte lese meg opp på forhånd og fikk igjen oppleve hvor spennende det fagfeltet er, og morsomt! Flunkende ny barnehage med helprofesjonelle drivere og entusiastiske ledere! Så må jeg ta med meg opplysningene fra befaringen til å saksbehandle godkjenningen. Jeg har litt å hente opp igjen her.

Vi hadde et møte på lensmannskontoret også. Diskuterte en situasjon hvor naboer til en bolig er redd for at det skal kunne brenne. Jeg hadde kallet inn til et møte med politi, brann og helse for å diskutere prinsipielt hva vi kan gjøre i situasjoner hvor vi erfarer at innbyggere bor på en måte som kraftig øker brannfaren i et boligkompleks. Konklusjonen ble vanskelig. Vi har lite eller ikke noen mulighet til å bruke tvang overfor slike beboere for å forhindre at det skulle kunne begynne å brenne. Det positive var selve møtet og at vi kunne prate og diskutere tverrfaglig slike situasjoner. Hver for oss ble vi mer klar over hva den andre instansen kan gjøre. Det hjelper oss i konkrete situasjoner også.

Avsluttet den ene dagen med en samtale med nyansatt rådgiver i miljørettet helsevern. Det går litt tid før hun kan begynne å jobbe, men jeg gleder meg allerede. Håper vi kan utvikle tjenesten sammen!

Det ble mye kveldsarbeid denne uka. Politiske møter og Legerådsmøte. På det siste møtet gjennomførte vi årets avansert  hjerte og lungeredningsøvelse. Det er blitt en langvarig tradisjon at en av våre mest erfarne ambulansesjåfører trener fastlegene på aHLR. Veldig nyttig sier det. En av dem fikk virkelig bruk for det ved en hjertestans på kontoret en gang.

Uke avsluttet jeg på Sundvolden hvor flyktningehelse var på programmet. Her var det noen spennende fagfolk, men allermest lærerikt synes jeg det er å høre på hvordan andre kommuner har gjort det for å ta imot flyktninger og asylsøkere.

Jeg snek meg av gårde litt før det var slutt for å nå en konsert i Kongsberg kirke; «Classic for dummies» på Glogerfestivalen. (jeg har jobbet masse ut over arbeidstida denne uka så samvittigheten min er helt rein!)