Kommuneleger mot mobbing.

Noen ganger er det fristende å skrive om forhold som kan være ganske personlige i bloggen. Jeg er opptatt av at innholdet her skal ha med jobben min å gjøre. Den ble opprettet som en dagbok hvor medisinstudenter kunne lese litt om hverdagen min for å få litt innblikk i hvordan en kommunelege kan ha det på jobb.

Noen av de fagområdene jeg jobber med har jeg allikevel fått veldig nært på kroppen. Jeg har f.eks. en god grunn til å være spesielt opptatt av mobbing og rettferdighet. Jeg har opplevd både mobbing av barn i skole og voksne i jobb i nær familie. Jeg kan lett skjønne at andre ikke forstår hvor vanskelig det kan være å bli mobbet. Spesielt fordi mobbing og trakassering rammer deg som person der det gjør mest vondt og fordi en som blir mobbet alltid vil prøve å unngå å vise at det gjør vondt overfor andre.

Det er mye forskning på mobbing. Det er grundig slått fast hvor skadelig det er for helsa til de som blir mobbet. Vi kjenner alvorlige konsekvenser for enkelte som tar livet av seg eller til og med dreper andre. Det vanligste er at svært mange bare holder problemene inni seg. PTSD, depresjon, selvskading, angst er bare noen symptomer mobbeofrene kan få. De fleste blir preget av det resten av livet.

ElevmobbingNoe av det verste ved å bli mobbet er at det er vanskelig å få hjelp til å få stoppet mobbingen. Ofte blir mobbeofrene sett på som en del av mobbingen fordi de reagerer på mobbingen og tar igjen, i begynnelsen. Både for skoleledelse og i arbeidslivet kan det være vanskelig å ta mobbeofferets side fordi de jo som oftest har prøvd å ta igjen med de som mobber. Det oppstår en slags feilaktig rettferdighetstanke hos de som skal behandle slike saker hvor man leter etter feil både hos mobber og mobbeoffer. Men mobbing kan aldri rettferdiggjøres. Vi må aldri akseptere mobbing som en reaksjon overfor andre uansett hvordan mobbeofferet ser ut, oppfører seg eller har annerledes holdninger. Mobbing rammer alle typer mennesker. Det er ingen logikk i hvem som blir «plukket ut»

Mobbing er farlig for den som blir mobbet, men også for miljøer som stilletiende aksepterer at noen blir mobbet eller trakassert.

Det står ofte ord mot ord når noen blir mobbet på jobb. Hva gjør man når ledelsen sjøl er de som trakasserer en ansatt og bidrar til mobbingen? Hvor går grensene for hva som er stopmobbing8dowtmobbing på arbeidsplassen? Hvordan skal man bevise at man blir mobbet? Jeg har sjøl vært vitne til hvordan en arbeidsplass kan mobbe en person ut av arbeidet og sett hvor skadelig det kan være for helsa til den som blir mobbet. Et sykt arbeidsmiljø kan framstå utad som effektivt, tøft og målrettet men hvor ledelsen kun tillater egne meninger og avgjørelser og ansatte ikke tør si imot eller stå imot.

Sjøl i et ideelt rettferdig system får mobbeofferet vanskelig med å bli trodd fordi det ofte er flere på mobbernes side som støtter hverandre. Som mobbeoffer i en jobb hvor ledelsen mobber er det egentlig bare en ting som hjelper: Slutt i jobben før du får helseproblemer!

Desverre vet vi nå at mobbing kan starte så tidlig som i barnehagen. Til og med små barn kan mobbe andre! Mange barnehager og skoler har vært, og er, flinke med å lage planer og tiltak mot mobbing. Mobbing er allikevel en stor utfordring fordi man kan ikke hvile i sitt arbeid med å motvirke mobbing. Hviler man litt på fokuset mot mobbing blusser det opp igjen. Jeg vil påstå at det ikke finnes noen skoler uten mobbing!

ståsammenForskning har vist flere tiltak som er effektivt mot mobbing:

  • Venner, kolleger, elevene som er godt likt og foregangsfigurer som reagerer på tendens til mobbing og går inn i mobbesituasjoner og forsvarer mobbeofferet er mest effektivt.
  • Sanksjoner mot de som mobber er også effektivt.

Regjeringen er opptatt av at skolene skal jobbe med kunnskapsbaserte tiltak mot mobbing. Du kan se litt om det her.

Det finnes også god informasjon om mobbing i arbeidslivet, hva det er og hva man kan gjøre. Se f.eks. www.jobbingutenmobbing.no eller denne artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening

Mobbing ødelegger manges helse. Det er et viktig område å jobbe med å forebygge at mobbing skjer! Derfor mener jeg at dette også må være et høyt prioritert arbeidsområde for kommuneleger. Vi godkjenner barnehager og skoler. Jeg mener vi ikke kan godkjenne en skole etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler hvis de ikke kan vise at de arbeider aktivt mot mobbing. Vi gir også råd til ledelsen i kommunen og gjerne til andre arbeidsgivere. Vi må oppfordre til et systematisk arbeide for å sikre varslere på arbeidsplassene og forebygge mobbing.

 

 

One thought on “Kommuneleger mot mobbing.

Kommentarer er stengt.