Hverdagshelter i helsevesenet

Vi har et helsevesen i landet vårt som er et av verdens beste. Et «vesen» er bygget opp av enkeltmennesker og denne uka opplevde jeg hvorfor vi kan si at det er få i verden som har bedre helsetjenester enn oss i Norge.

Det startet med en telefon fra en bekymret legevaktslege som hadde vært på sykebesøk til det han opplevde som en svært syk pasient som ikke ønsket tilsyn av lege. Han var svært bekymret både for helsa til pasienten og for hjelpa hun burde få. Jeg tok imot bekymringen slik jeg har rutine for  og fant ut at fastlegen hadde kontor et annet sted i Norge. Da er det vanskelig med hjemmebesøk!

Litt etter ringte en ambulansesjåfør hjemmefra pasienten. Han var også svært bekymret for pasienten. Han diskuterte med pårørende om at pasienten burde få fastlege her hvor hun bor og hadde allerede snakket med en fastlege som hadde plass på lista si. Vi ble fort enige om at hjemmesykepleien som hadde kontakt med pasienten også trengte fastlegekontakt lokalt.

Vi fant ut at det egentlig ikke var noen som visste noe om pasientens diagnoser eller faktisk årsaker til at han var så syk.

Jeg ringte en ergoterapeut jeg vet jobber i kommunens innsatsteam. Hun ville få til et hjemmebesøk sammen med kreftsykepleier for å vurdere pasienten og situasjonen.

Kreftsykepleier ringte tilbake og fortalte om en svært syk person som ikke ønsket legetilsyn. Hun mente allikevel at de kunne få til hjelp til pasienten på hennes premisser bare vi hadde en fastlege i bakgrunnen.

Når man bytter fastlege kommer man ikke på lista før måneden etter byttet. Jeg spurte vår fastlege om han kunne ta pasienten allikevel med en gang? Jeg fikk raskt et positivt svar, men han trengte opplysningene fra forrige fastlege og legevakta. To raske telefoner avklarte at forrige fastlege aldri hadde hørt fra pasienten, mens legevakta hadde rapporter fra flere sykebesøk. Vi fikk hentet journalen raskt og brakt den til fastlegen.

Denne dagen var ikke nye fastlegen på kontoret, men de andre på kontoret bare tok imot beskjed og avklarte at de dekket det som trengtes til han kom. Litt seinere ringte fastlegen og sa han kom på kontoret allikevel.

På kort tid ble det etablert forbindelse og avklart hvem som skulle gjøre hva mellom pårørende, hjemmesykepleien, innsatsteam, kreftkoordinator, fastlege med legevakt i bakgrunn. Jeg håper de får hjulpet pasienten og at det funker i gjennomføringen.

Med slike enkeltpersoner som sammen utgjør helsetjenesten er det ikke rart vi har verden beste helsevesen!

I media hører vi nesten bare om dårlig økonomi, fattige kommuner, klager på tjenester, avvik og uheldige hendelser. Dette var en historie om hverdagshelter i vårt lokalsamfunn. De gjør heltegjerninger hver dag, hver uke, hele året!