Jeg trenger en kollega!

Einar-ansikt

Jeg trenger en ny kollega!

Jeg er blitt aleine som kommuneoverlege i «kommunene mine»! Etter å ha blitt vant med å ha en kollega ved siden av meg lyser vi nå ut stillingen på nytt. Det er 2. gangs utlysning fordi vi fikk få søkere første gang og ønsker få flere søkere å vurdere opp mot hverandre.

Med så spennende jobb og to kommuner som det er så takknemlig å jobbe i håper jeg på mange søkere!

Annonsen kan du se her.