Jeg er samfunnsmedisiner og leder som vil lære mer.

Jeg er en leder. Som kommunelege, lege og spesialist i samfunnsmedisin og mener jeg at jeg har god kompetanse for å kunne lede andre. Jeg har tatt utdanning innen ledelse fra BI til Legeforeningens ledelseskurs. Jeg fnyser over alle «nye» moteretninger innen lederopplæring og mener New Public Management retningen i offentlig forvaltning er ødeleggende for drift og utvikling av tjenestene våre.

Jeg mener alle ledere i offentlig forvaltning (og ellers også!) må ha sine grunnleggende verdier på plass og fokusere på mestring både i hvordan man utfører sin egen lederjobb og overfor ansatte.

Nå går jeg på lederopplæring igjen. Dvs vi går på lederopplæring; lederne i Øvre Eiker er på samme opplæring sånn at vi alle får samme grunnlag for den lederjobben vi har i kommunen. Det er lærerikt, spennende, sosialt og gøy. Det er fokus på mestringsbasert ledelse: «De beste resultatene oppnås av ledere som satser på at medarbeiderne skal oppleve at de mestrer jobben godt, skriver Linda Lai»  Følg linken hvis du vil se hvem Linda Lai er eller lese litt mer.

Det er også fokus på våre grunnleggende verdier både som enkeltmennesker og ledere.

Jeg mener oppdatering og kursing inne ledelse bør skje med jevne mellomrom. Det beste er å gjøre det sammen med de andre lederne i bedriften man jobber. Jeg er kjempeglad for at rådmannen i Øvre Eiker krever at vi ledere skal gjennom samme lederopplæring.

For meg er disse verdiene grunnleggende for meg i min jobb både som

Einar-øye

Verdiene mine er meg

leder og samfunnsmedisiner:

  • Ærlighet
  • Åpenhet
  • Rettferdighet
  • Likeverd
  • Toleranse

Samtidig er jeg overbevist om at jeg gjør jobben min best hvis jeg føler at jeg mestrer den og at de jeg jobber sammen med kan føle det samme. Heldigvis finnes det mye forskning som viser det.

Om jeg har «gehør for ledelse» eller er en god leder må jo andre vurdere. Jeg er uansett opptatt av at man må ha god kompetanse innen dette fagfeltet for å kunne gjøre sitt beste!

Jeg mener det samme om mitt fagfelt; legespesialiteten samfunnsmedisin. Det er en viktig videreutdanning for alle leger som skal jobbe i forvaltningen, kommune, statlige bedrifter og ikke minst i lederjobber!  Sjøl er jeg godkjent med hovedvekten av mine kurs og teoriopplæring tilbake til begynnelsen av 1990 tallet! Når man er spesialist i samfunnsmedisin er man blitt det for resten av livet. Det mener jeg er problematisk i en jobb som hele tiden må følge utvikling i samfunnet vi lever i. Jeg mener vi må ha en resertifisering av spesialiteten. Skal vi få bruke vår kunnskap ute i samfunnet må de vi jobber for vite at vi hele tiden sørger for å oppdatere oss. Fagfeltet er voldsomt stort og det bør ikke være opp til den enkelte lege å bestemme alene innen hvilke områder han/hun oppdaterer seg. Det bør være et minste krav til hva man må ta opp for å få beholde spesialiteten og hvor ofte dette bør skje. Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) kjøre kurs hvert år og har obligatoriske kurs for å kunne bli spesialist. Alle spesialister i samfunnsmedisin bør gjennom de samme kursene minst hvert åttende år, mener jeg. Dvs at man åtte år etter at man fikk spesialiteten igjen skal ha gått gjennom alle kursene man måtte gjennom for å bli spesialist. Det blir ca. ett obligatorisk kurs i året.

Sjøl om jeg mener at vi samfunnsmedisinere får god lederopplæring i vår spesialitetsutdanning mener jeg allikevel at det er veldig viktig at vi oppdaterer oss både inne  faget ledelse og faget samfunnsmedisin. Jeg mener den beste måten å gjennomføre lederutdanningen på er i den bedriften man jobber og at det skjer sammen med de andre lederne.