Om Veterankonferansen og anerkjennelse til alle som deltar i internasjonale operasjoner

Veterankonferansen var svært godt gjennomført

Veterankonferansen var svært godt gjennomført

Veterankonferansen 2015 ble holdt i Trondheim og er en anerkjennelse av Forsvarets soldater som har vært med i internasjonale operasjoner. I år var den lagt til Trondheim med Luftforsvaret som arrangør. Vi hadde fått henvendelse fra veteranforeningen i Øvre Eiker om å lage en handlingsplan for veteraner og stille på konferansen. Ordfører var invitert av Forsvarsdepartementet. Jeg møtte for henne.

Det var et imponerende godt gjennomført konferanse. Profesjonelt og presist med presentasjon fra mange soldater som fortalte om deres erfaringer fra flere av de internasjonale operasjonene Norge har deltatt i fra Libanon fram til idag. Tøffe og vanskelige skildringer av hvordan det er å delta i krigshandlinger. Viktigst var at det ble fortalt om hvordan de var blitt mottatt og fulgt opp etter at de kom hjem. Det er dette som er fokus i regjeringens handlingsplan for veteraner «I tjeneste for Norge». På konferansen ble det sterkt understreket fra departementets side kommunenes ansvar for å følge opp denne.

Jeg har vært opptatt av hvordan vi følger opp veteraner fra krigshandlinger Norge har deltatt i helt fra veteraner fra andre verdenskrig til i dag. Jeg mener det ikke betyr noe om man er enig eller ikke enig i at Norge sender soldater til tjeneste i krigskonflikter andre steder i verden. De menneskene som er innstilt på å bidra i slike operasjoner må få skikkelig oppfølging når de kommer hjem. Heldigvis har staten og Forsvaret endelig tatt sitt ansvar og bygget opp tilbud. De har forbedret og sikret utvelgelsen, har tilbud under operasjonene og ikke minst når de kommer hjem.

På konferansen presenterte Bergen og Trondheim kommuner sitt arbeid med å lage Handlingsplan for veteranene i sine kommuner. Helge Garaasen som er kommunaldirektør i Trondheim poengterte hvor viktig det er at det er de vanlige tjenestene kommunen yter som også må dekke tilbudet til veteraner som trenger helse og omsorgshjelp. Dette er jeg også grunnleggende enig i. Garaasen pekte også på hvor viktig det er at tjenestene får kompetanse til å kjenne igjen og kunne behandle de spesielle utfordringene veteranene kan ha.

Sjøl om politiet også presenterte sin deltakelse i internasjonale operasjoner var dette Forsvarets fokus på veteraner. Jeg mener det er på tide at det blir satset stort fra forsvarets side på oppfølging av sine soldater som har deltatt i slike operasjoner. Allikevel gikk mine tanker til alle de andre menneskene som deltar i internasjonale tjenester ute i svært vanskelige oppdrag fra hungersnød, smittsomme sykdommer til inne i de samme krigskonfliktene Forsvaret deltar i. Jeg mener vi må bruke slike anledninger som Forsvarets veterankonferanse til å fokusere på alle som deltar eller har deltatt i internasjonale operasjoner og sørge for at de planer og tilbud som bygges opp gjelder for alle. De kommunale tjenestene trenger kompetanseheving inne disse områdene. Desverre er kapasiteten ute i kommunene mange ganger ikke tilstrekkelig til å gjøre dette arbeidet så bra som både veteraner og vi ønsker. Vi er helt avhengig av samhandling med spesialisthelsetjenesten og alle andre som kan bidra i dette arbeidet.

Anerkjennelse er noe av de viktigste vi kan gi til alle de som reiser ut for å bidra i internasjonale operasjoner. Jeg håper vi får vite hvem som reiser ut slik at vi kan gi dem anerkjennelse når de kommer tilbake.

Luftforsvaret viste seg fram på Veteranskonferansen

Luftforsvaret viste seg fram på Veterankonferansen