Kommuneoverlegens arbeidsdag. Hendelsesbasert.

Jeg viser deg to måter å beskriver min arbeidsdag på. Det er ganske spennende å ramse opp hva jeg har vært innom siste uka. Derfor presenterer jeg deg for en liste som ikke viser hvert minutt av arbeidsdagen, men hvilke utfordringer jeg har vært innom i det denne uka:

 • Teammøte med diskusjon om utlysning av den ene kommunelegestillingen vår
 • Utredning av ny legevakt. Kollega Dag-Helge har ansvaret for en stor utredning for vår framtidige legevaktsordning
 • Pausene på NORSAM årsmøtekurs skaper ivrige diskusjoner

  Pausene på NORSAM årsmøtekurs skaper ivrige diskusjoner

  Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening på Sola. Møte med mange kolleger. Høyt diskusjonsnivå!

 • Flom! Jeg følger utviklingen av flommen i Øvre Eiker gjennom mediene og i Nedre Eiker på Dsb-cim hvor utfordringene «fosser» inn i loggen. Kontakt med beredskapsrådgiver via cim og sms mens foredragene går på kurset.
 • Telefon om selvmordstruet person. Rådgivning til annet helsepersonell om hva som må gjøres.
 • Telefon om vanskelig situasjon på en skole.
 • Oppfølging av miljøundersøkelse rundt pasient med tuberkulose
 • Henvendelse fra ansatt i helse- og omsorgsetaten deretter fastlege om en pasient. Jeg må gjøre vedtak om tvungen legeundersøkelse i forkant av en tvangsinnleggelse
 • Diskusjon på kontoret om stillingen innen miljørettet helsevern som blir ledig.
 •  Møte med kultur og miljøvernrådgiver om penger til folkehelsetiltak
 • Flom i Krokstadelva.

  Flom i Krokstadelva.

  Møte med nabokommune om utvikling av psykososialt kriseteam

 • «Cimtrim» for medlemmene i Nedre Eikers psykososiale kriseteam; Vi øver oss på bruk av loggverktøyet og prosedyrene for teamet
 • Møte i Kriseledelsen i kommunen for statusgjennomgang for flomskader og tiltak. Jeg ber meg sjøl inn for å få informasjon.
 • Kan vi låne ut et rom til frivillig organisasjon som ønsker tilby Hiv testing? Møte med eiendomsavdelingen
 • Henvendelse om rotter ved torget i Mjøndalen. Befaring til torget. Rotter kommer også fram i lyset når vannet flommer!
 • Skrev innkalling til Legerådsmøte i Øvre Eiker hvor alle fastlegene møtes (ALU møter)
 • Henvendelse til flere fastleger etter at lensmannen har kommet med bekymringsmelding for noen innbyggeres helse.
 • Sendte ut invitasjon til Kommunelegeforum. Møte hvor alle kommuneoverlegene i området vårt inviteres til å møtes for å diskutere felles saker
 • Avklaring av noen personalsaker
 • og mottak av flere avviksmeldinger i vårt kvalitetssikringssystem Qm+. Videresendt flere og avklart møte.

Jeg tror lista ikke er fullstendig for denne uka, men jeg føler både at jeg har gjort jobben min denne uka og hatt noen spennende opplevelser. Neste uke blir sikkert annerledes!