Kommunelegesommerhilsen!

Har du lest disse kommunelegesommerhilsene før vet du at det er to versjoner: en kort og en lang.

Den korte versjonen er bare et ærlig ønske om at du får en fin sommer som lader batteriene dine og gir deg mange gode følelser! God sommer, du fortjener virkelig å slappe av!

Før den lange versjonen er jeg jo nødt til, som kommuneoverlege, til å komme med de tradisjonelle faglige rådene. Alle de kan du lese ved å klikke her til Røde Kors hjemmesider. Sjøl mener jeg de tre viktigste er:

  1. Vær omtenksom mot de du skal feriere sammen med
  2. Vis måtehold med alkohol
  3. Beskytt deg mot sterk sol, bruk solkrem

Jeg er aller mest opptatt av at du nyter ferien! Bruker sunn fornuft og koser deg!

For deg som er litt mer nysgjerrig, tålmodig og har litt tid til å lese nedover vil du kanskje få en mulighet til å aktivisere hjernecellene til å delta i noen grublerier.

Må grublerier være seriøse og alvorlige? Jeg mener at de slett ikke må være det, men nedover her vil du nok etterhvert komme innom noen ganske så seriøse tanker.

For meg er det ikke sånn at jeg må være en «serriøs doktor» hele tida. Jeg klarer ikke å overleve jobben hvis jeg ikke har det moro. Hver dag. I nesten alle sammenhenger. Jeg mener humor er en drivkraft i alt jeg gjør. Jeg lader opp batteriene mine med små humorepisoder rett som det er så jeg klarer å ha krefter nok til å gjøre kjedelige, vanskelige, sørgelige og utfordrende oppgaver i jobben. Det er utrolig hvor mye oppladningskraft det er i smil og latter! Når jeg ser glimtet i øyet ditt, rynkene rundt øyet bli tydeligere og munnviken som drar seg opp litt får jeg krefter til flere timers tungt arbeid. Samtidig er jeg blitt veldig oppmerksom på at humor lett kan misforstås og være upassende i situasjoner eller overfor medmennesker. Det er kjempevanskelig å balansere og unngå å støte andre fordi jeg får lyst til trekke inn litt humor. Jeg har tråkket skikkelig over noen ganger og blir selvfølgelig lei meg hvis en annen person opplever det upassende. Men livet er ikke lett og mennesker er så forskjellige at sannsynligheten for gjøre feil innimellom er normalt. Derfor er det viktig å kunne si unnskyld og bli flink til å hente seg inn igjen etter at man har vært uheldig. Det er en kunnskap vi er nødt til å være flinke i uansett, mener jeg. Det dreier seg om å respektere andre og deres meninger.

Husk hva Piet Hein skrev: «Den der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt han har faktisk fattet begge dele lige dårligt!»
og
» Husk å smile før du sover. Så går dagens surhet over.» Jeg håper du får en sommer med humor for en god latter forlenger livet. I hvertfall får du mer moro!

Det er sjelden svar i grubleriene. Jeg har mye undring og tanker som kommer på bakgrunn av mine erfaringer i livet, holdning og verdier. Her i bloggen prøver jeg å la dem snirkle seg rundt mitt fag samfunnsmedisin og folkehelse. Du kan være enig eller uenig, samme det, grublerier er bare grublerier.

Grubling med rynker

Grubling med rynker

For eksempel hvorfor er det sånn at det er penere med lite rynker og masse hår? Du skjønner hva jeg tenker når du ser på bildet av meg! Jeg har det veldig godt med rynkene mine og lite hår. Selvfølgelig  de unge, stramme, rynkefrie manne- og kvinnekroppene er pene, men jeg er  opptatt av skjønnheten i hvert menneske. På vei mot alderdommen settes «skjønnhet» sammen av flere og andre komponenter og verdier hvor erfaring, rynker, forståelse/kunnskap, sjøltillit m.m. spiller større og større rolle. Fokuset på det perfekte og ungdommelige kroppen er i hvertfall ikke sunt og skaper heller gutter og jenter med komplekser for normale kroppsforskjeller. Desverre finnes det nok av eksempler på at deler av helsevesenet også utnytter menneskers streben etter å bli perfekte og tjener penger på inngrep som ikke har noe med sykdom, lyte eller forebygging av helseproblemer å gjøre.

Tankevekkende at vi som jobber med helsefremmende arbeid og forebyggende helsearbeid ofte beveger oss tett opp til samme problemstilling. Det er lett å gå feil her. Idealet kan lett bli at alle skal være i topp form i en perfekt trenet kropp. At kostholdet kun skal bestå av grønnsaker, fiskemat og sunn kost. Vår kropp er laget for å brukes til fysisk aktivitet, men hvis du ikke trives og har det gøy vil du aldri klare å gjennomføre over tid. Det er helt nødvendig at du finner din egen måte og mengde å være aktiv på. Du må i hvertfall være sikker på at du finner din måte så du kan holde ut over lang tid. Vi snakker om årevis. Jeg håper du nå veit at du ikke blir slankere av å bli mer fysisk aktiv. Du får en sunnere og friskere kropp, men ikke tynnere. For å bli det må du også endre kostholdet. Bare de enkle små endringene som du veit at du vil klare over tid. Men det viktige er jo at du har det godt med deg sjøl. At du gjør valg som får deg til å føle deg bedre og mestre hverdagen. Kanskje vi helsefolk er for opptatt av at du skal være tynn? Vi vet masse om hva som skal til for å forebygge sykdom, men er det det samme som god helse?

Per Fuggeli

Per Fuggeli

Det viktigste er at du har det godt med deg sjøl.

Per Fugelli skriver om «nok-punktet». Litt vanskelig ord hvis du ikke har hørt han eller lest bøkene hans. Han er opptatt av at du må finne din egen balanse uten å strebe etter det perfekte. Det er så viktig! I et intervju i =Oslo (tidsskriftet du kan få kjøpe av tiggere og rusavhengige i Oslo, finnes også som = Norge andre steder) sier han:

«Hvordan ble det viktigere å være perfekt enn å være seg selv? Som vanlig kan Per illustrere med tre punkter:

– For det første har kapitalismen fått monopol. Konkurranseøkonomien roper Vekst, Effektivitet, Vinn eller Forsvinn. Den dyrker styrke og forakter svakhet. For det andre har vitenskap og teknologi gjort utrolige framskritt. Dermed tror vi at vi kan designe livet og forebygge alt trøbbel. For det tredje er Gud død for de fleste av oss. Gud hjalp oss til å forsone oss med vår egen og tilværelsens feilbarlighet. Han var glad i deg uansett feil og mangler. Det var en veldig trøst for mange.»

Her er det vel nok å gruble over? Det er store ting det kan diskuteres masse rundt. Både politikk og religion rundt medisinens vitenskap og teknologi. Sjøl om jeg ikke har en kristen tro er jeg så enig i hva Per Fugelli mener. Religion er viktig for alle mennesker på en eller annen måte og i en eller annen form og tro.

Religioner bygget opp over hundrevis av år ha alltid mange leveregler, etiske holdninger og verdier det er viktig ta med inn i vårt moderne samfunn og bygge videre på. Visdommen som finnes der må ikke bare forkastes fordi det er så mye kunnskap om hvordan vi mennesker er og fungerer der. Etter min mening er det et viktig grunnlag for at vi skal kunne utvikle samfunnet videre at vi aksepterer hverandres religion og bidrar til utvikle dem. Ekstremisme og religiøs fanatisme er baksiden og farene ved religionene som vi må bidra til å bekjempe og dempe for å bevare og utvikle samfunnet vårt. Vi er feilbarlige! Jeg håper vi alltid vil være det og kunne leve godt med det! Jeg mener det ikke er religionen i seg sjøl som er så viktig for oss men verdiene, holdningene og erfaringene de gir oss gjennom årtusen med samfunnsutvikling.

Vitenskap og teknologi har gjort utrolige fremskritt. Det er vanskelig å følge med. Den utviklingen lever «sitt eget liv» og får i økende grad innvirkning på utviklingen av hvordan vi mennesker utvikler oss. Mange peker på inaktivitet som årsak til helseproblemer. Årsaken blir ofte sagt å være teknologi som gjør at vi slipper bevege oss. Fra Segway til transport, internett tjenester som bringer varene hjem til oss, datamaskiner som gjør tjenester for oss til inn i helsevesenet hvor vi kan tilby deg nesten alt du har penger til å kjøpe av kroppslige endringer. Det er så lett å ta imot alle teknologiske nyvinninger. Alt for lett. Vi glemmer ofte hvor viktig det er at vi tenker grundig gjennom hvilke konsekvenser det har for menneskene som skal bruke teknologien. Spesielt viktig og sårbart er dette når vi innfører ny teknologi overfor de gamle, men også overfor barna våre. Jeg synes det blir trist når kjøpekraft og kjøpevilje er faktorer som veier tyngst når ny ting skal innføres.

Det er klart at mange (de fleste?) gjerne vil kjøpe bort rynkene sine hvis de har råd og får tilbudet? Spørsmålet er om det gir deg et bedre liv og at du får det bedre med deg sjøl?

alderdomDe samme utviklingsretningene i samfunnet ser for meg ut til å gjøre alderdommen til et problem. Problem for helsevesenet fordi det blir flere og flere gamle og jo eldre de blir jo sykere blir de. Problem for familier fordi omsorgsbelastningen øker. Problem for samfunnet fordi hjelp til mange flere eldre skal dekkes av samfunnet. Eldre klarer heller ikke følge opp velferdsteknologien som skal gjøre livet bedre for oss. Alderdommen presenteres ofte som et økende problem for samfunnet. Det ser ut som om vårt vestlige samfunn ser på gamle mennesker som problemer. Eldrebølgen vil drukne oss. Det er en trist måte å se på denne samfunnsutviklingen!

Eldrebølgen vil bringe oss mange eldre som er friske både i hode og kropp! Som samfunnsmedisiner (som begynner å bli eldre!) mener jeg det er viktig å se fordelene, styrkene og mulighetene i denne utviklingen. Først og fremst må vi møte utfordringene med å lete etter mulighetene. Tenk på de erfaringene eldre sitter med. Hvilke krefter som finnes i den kunnskap de bringer med seg. Innenfor teknologiutvikling må de eldres erfaringer og kunnskap blir mye viktigere enn den er idag. Vi er nødt til å utvikle teknologi som de gamle kan dra nytte av og være med på å bestemme hvordan skal brukes. Jeg tenker på den mellommenneskelige erfaring eldre sitter inne med, arbeidskapasiteten de har. Det er klart «eldrebølgen» også bringer med seg masse kraft til samfunnsutviklingen!

Livet er rart. Vi streber etter erkjennelse, makt, se pen ut, dyre ting og å kunne vise fram den vellykkede siden av livet vårt. Ofte glemmer vi de enkle tingene som gir livet verdi. Jeg håper du får litt tid i sommer til å gruble over livet ditt og de viktige tingene i livet ditt. Imponerende hvis du leste deg helt ned hit. Gjorde du det håper jeg det satte i gang dine egne tanker. God sommer!

Gode ting er gratis

Gode ting er gratis