«Kors så flinke de er»

radioEn fylkesmann, to ungdommer og jeg. I radioen på direkten. Jeg stod midt i mellom dem med ansiktet mot Kim Holtan i Nrk Østafjells. Nå, i ettertid, sitter jeg å tenker på hva som gikk gjennom hue mitt mens jeg stod der: «Kors så flinke de er!»

Aktiv Eiker står for å arrangere en folkehelsedag hvert år på denne tida. Et kjempeflott tiltak med en hel dag med fokus på forskjellige sider av folkehelse og folkehelsearbeidet. I år hadde vi satset på å lage en dag med fokus på barnas helse. Vi ønsket at både fagfolk og foreldre skulle komme. Vi viste det ville bli vanskelig og påmeldingen var lavere enn vi er vant med. Derfor trengte vi å få ut informasjon om arrangementet og litt publisitet.

Jeg fikk en tanke om å få hjelp av ungdommene sjøl, fylkesmannen og Nrk radio. Jeg var slett ikke sikker på om alle disse ville si ja? Kunne vi finne ungdommer som turte/hadde lyst til å bli med på et radiointervju? Var det mulig å få med fylkesmann Helen Bjørnøy sjøl på dette, og ville Nrk Østafjells i det hele tatt vise interesse for et slikt innslag om vår Folkehelsedag? Hvis man ikke

Fylkesmann Helen Bjørnøy

Fylkesmann Helen Bjørnøy

spør kan man ikke få et svar. Så jeg spurte:

  • Fylkesmannen svarte raskt at det ville hun gjerne (!)
  • Ungdommene ville gjerne, vi måtte velge ut to som hadde tid i sendetida
  • Nrk Østafjells svarte at det kunne de få til!

Litt paff satt jeg svett tilbake og ble klar over at her hadde jeg påtatt meg et ansvar for å samkjøre 4 forskjellige mennesker og forklare dem om folkehelsedagen og finne ut hvordan vi skulle føre oss i et intervju med en journalist jeg ikke visste hvem var i et intervju jeg ikke visste hvor langt skulle bli.

Jeg har jobbet i Helsetilsynet under Lars Hanssen som helsedirektør. Der lærte jeg å lage «talenotat» til de som skulle presentere en sak overfor presse eller andre instanser. Et «talenotat» er et notat som i kortform sier det viktigste om saken det gjelder. Jeg lagde notatet og sendte det til fylkesmannen.

I bilen ned til Nrk Buskerud i Drammen fikk jeg snakket med de to ungdommene som er med på en av gruppene i Aktiv Eiker. Jeg ønsket bare at de skulle snakke om sine egne erfaringer om å være med på gruppa i Aktiv Eiker og det å ha det gøy med fysisk aktivitet.

Kim Holtan i Nrk Østafjells

Kim Holtan i Nrk Østafjells

«Kors så flinke de er». Tanken gjaldt også Kim Holtan som intervjuet oss på direkten. Han fikk ungdommene til å føle seg velkommen og trives i studio. 7 minutter intervju hvor den som var mest satt ut var meg. Det er jo så trygt og godt å ha en erfaren dame som fylkesmannen som snakket ledig og lett OG husket å invitere alle som hadde ansvar for barns helse til Folkehelsedagen. For jeg glemte det. Det så ut som om ungdommene koste seg og de snakket tydelig og så bra om sine erfaringer! På veien ut fra studio fikk jeg heldigvis også takket produceren for at han tok inn innslaget.

Jeg visste det nok, men har nok enda ikke helt tatt det inn over meg, at folk er så snille og hjelpsomme i forhold til å utføre en liten oppgave til fordel for et folkehelsetiltak. Ungdommer, mediefolk og statlig byråkrat på sitt beste! innslaget gav kanskje ikke den store effekten og tilstrømmingen til Folkehelsedagen, det kom ca 40, men det var ikke vår skyld!

Nå er det ei uke siden dette innslaget og jeg har ikke kommet helt ned etter det enda. Jeg er så imponert! Jeg er så glad over opplevelsen!