En tettpakket kalender, lensmannssamarbeid og møter med humør

Tett uke med møter

Tett uke med møter

En kalender full av spennende samfunnsmedisinsk arbeid! For meg en helt vanlig uke, men når jeg kikker på hver enkelt avtale rommer de en verden av utfordringen, spennende opplevelser, hyggelige gjøremål men også frustrasjoner og slitsomme arbeidsoppgaver.

Over skyene

Over skyene

Jeg er så heldig at jeg blir spurt om en del oppdrag utenfor kommunen også. Hele mandagen gikk med på å reise til Bodø for å holde et foredrag om «Allmennmedisin i en samfunnsperspektiv». Tidlig opp om morran, trøtt i trynet lurer jeg på hvorfor jeg påtar meg sånne oppdrag? På vei oppdager jeg hvorfor. Reise gir tid til tanker og forberedelser. Engasjementet for foredragsoppdraget øker sammen med spenningen. Vil jeg få det til å «flyte»? Vil det være engasjement for å diskutere i gruppa ?

Bodø er kjempekoselig å komme til med fly. En rusletur på 15 min fra flyplassen i finvær inn til sentrum og brygga i Bodø. Sjøluft! Humøret stiger. På konferansehotellet møter jeg kurslederne og leder av kurskomiteen for allmennmedisin. Lunsj og diskusjon før jeg får sitte å høre Trond Egil Hansen gå gjennom fastlegeordningen, regler og avtaler. Jeg lærer.

Mitt eget foredrag må jo andre bedømme. Jeg blir alltid så nervøs foran ei sånn gruppe med forelesningserfarne folk! Et spennende emne, god kontakt med 81 allmennleger, men ikke så mye engasjement til diskusjon. Har det noe med min presentasjon eller at de er mange og usikre på hverandre? Jeg var ferdig før programmert tid, men allikevel med følelsen av at det gikk greit. På flyturen tilbake sniker jeg meg til et bilde ut mot flyvingen, havet og kystNorge i kveldsola.

Det er tett med møter gjennom uka. Ikke mye tid til å sitte å gjøre det som må gjøres på kontoret på pc´n. Innholdet i møtene sprer seg fra å vurdere enkelt innbyggeres helsetilstand til å diskutere omstillingsprosesser i Helse- og Omsorg. Jeg har laget en Folkehelsemelding for Nedre Eiker. Jeg har skrevet om «Folkehelseplanen» her før. Den har fått nytt navn fordi Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt med Folkehelse som overordnet satsingsområde framover. Folkehelsemeldingen er vårt innspill til utarbeidelsen av samfunnsdelen. Denne uka ble Folkehelsemeldingen for Nedre Eiker lagt fram og behandlet i Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede. Heldigvis passen vår lokale folkehelsemelding godt til regjeringens nasjonale folkehelsemelding! Møtet i fellesrådet for eldre og funksjonshemmede ble (som alltid) veldig hyggelig med masse diskusjon, latter og seriøse meninger. Resten av lensmannskontordet politiske miljøet skal behandle meldingen den til uka.

Jeg har regelmessige møter med lensmann i begge kommunene vi jobber. Kollega Pål startet opp med dette i Nedre Eiker. Vi har kommet lengst der, men har også tatt det opp i Øvre Eiker. Vi diskuterer felles faglige utfordringer og hvordan vi skal samarbeide og forholde oss. Ofte får jeg bekymringsmeldinger om innbyggere lensmannsbetjentene er i kontakt med i sin jobb. Jeg tar imot bekymringene og gir den videre til fastlegene og sjekker om personen har andre kommunale tjenester som jeg kan gi beskjeden videre til. Jeg opplever det veldig positivt at vi kan diskutere felles utfordringer og komme fram til forslag til forbedringer. Et eksempel er at politipatruljene er sårbare for å måtte vente lenge på legevakt eller legekontor med pasienter de må framstille for legeundersøkelse. Jeg kan ta det videre for å se om helsetjenestene kan bidra til at pasienter som blir framstilt med politi kan prioriteres høyt i køen. («Fast track»). Jeg opplever det også som en stor fordel å bli kjent med ansiktene på lensmannskontoret. Det motiverer i forhold til samarbeidet ved faktiske hendelser og i beredskapsarbeidet.

Endelig får jeg tid til å saksbehandle på fredagen. Jeg sitter hjemme og jobber med saker; tuberkulose oppfølging av de som har positive prøvesvar og skal henvises videre, gjennomgang av mange eposter jeg ikke har fått svart, Arbeidet med framtidig legevakt og følge opp arbeidsgruppa og det arbeidet kollega Dag-Helge Rønnevik legger i for å utrede mulige alternativer for drift og samarbeid når legevakta skal flytte til nye lokaler på Eikertun til neste år. Jeg bruker mye av fredagene på å lage prosedyre med sjekkliste for utlevering av legemidler til innsatte ved Hassel fengsel som har vedtak om LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR). Mot slutten av dagen en telefon fra psykisk helsetjeneste med spørsmål om oppfølging av person i en vanskelig livssituasjon. Rett før det en telefon fra tuberkulosekoordinatoren på Drammen sykehus om en mulig tuberkulosepasient. Her må vi følge opp over helga. Denne jobben blir aldri kjedelig!

– og på lørdag formiddag, mens jeg var i matbutikken, ringte en tjenesteleder på sykehjemmet om en vanskelig situasjon. Bak reolene med hermetikk tror jeg vi kom fram til en måte å gå løs på situasjonen på. God Pinse!