Tabletop og ROS analyse

Beredskapsarbeid er en viktig del av kommuneoverlegens arbeidsoppgaver. De to siste ukene har vist to sider av dette arbeidet i Eikerkommunene som er spennende, utfordrende, hyggelig og engasjerende.

Denne uka har vi startet opp i en anden ende av beredskapsarbeidet: Vi skal lage en ny Risiko Og Sårbarhetsanalyse for Øvre Eiker kommune. ROS analyser er et stort arbeid som krever at mange mennesker involveres for å være med på å vurdere hvilke farer som kan oppstå for brukerne og tjenestene i kommunen. Det er mange utfordringer i dette arbeidet. Jeg kjenner det godt fra tidligere arbeid og fordi jeg har fått sitte en del sammen med beredskapskoordinatoren i Nedre Eiker som nettopp har gjort

Bow tie illustrasjon av ROS analysearbeidet

Bow tie illustrasjon av ROS analysearbeidet

ferdig ROS analysen der.

Det er ikke lett å skape motivasjon for å jobbe med hendelser som ikke er her og nå, som vi helst håper ikke vil skje. De aller fleste lederne fra rådmann ned til tjenesteledere jobber med vanskelige saker som opptar mye tid hver dag. Det er ikke helt enkelt å løfte seg ut fra hverdagens mas til å diskutere store ulykker, flom, strømstans i hele kommunen eller terrorskyting på en skole.

Vi har kjøpt hjelp fra et konsulentfirma for å få utarbeidet denne ROS analysen.  En hel dag var satt av til å gå gjennom mange scenarioer som vil kunne utfordre kommunens tjenester og som vi må prøve å se på tiltak for å forebygge og forberede oss til hvis det skulle skje. Når ROS analysen er ferdig må vi gå gjennom beredskapsplanene våre for å korrigere eller oppdatere dem så vi er forberedt på de forholdene ROS analysen peker på.  Jeg synes det er spennende arbeid. Mest fordi helse kommer inn i nesten alle scenarioene og må lytte til de andre fagområdene i beskrivelse av hvilke utfordringer som kan oppstå og hva som gjøres for å forebygge.

I tillegg bruker konsulentfirmaet DSB-cim til bygge opp ROS analysen og det passer meg fint fordi jeg liker å jobbe med det programmet som vi allerede brukte aktivt under smittevernsaken rundt russen som var smittet med hjernehinnebetennelse.

I den andre enden av beredskapsarbeidet møtte jeg også denne uka på Tabletop øvelsen som er lagt inn i forkant av Øvelse Bjørn på Kongsberg. Dette er en stor katastrofeøvelse som arrangeres hvert annet år hvor alle nødetatene og kommunen er med. Denne gangen er det Kongsberg som får utfordringen. (Du kan jo lese om siste øvelse Bjørn tidligere i bloggen. Det var  i 2013 i Flå hvor jeg var observatør)

Jeg sitter i Politimesterens kollektive redningsledelse og fulgte tabletop øvelsen sammen med kollega Rosenlund som er anestesioverlege i Vestre Viken HF. Vi utfyller hverandre i dette arbeidet. Spennende arbeid hvor vi får følge politiets arbeid i slike store hendelser. Vi har tilgang til Vestre Viken HFs beredskapsweb og kan følge deres aksjon også parallelt med at vi får «inside» kunnskap om politiets vurderinger og tiltak i en alvorlig og stor hendelse.

Vi er heldige og har engasjerte ansatte i Sivilforsvaret i Buskerud som er med å trekke «Samøv» øvelsene framover, bidrar til å

Engajsert introduksjon til tabletop øvelsen

Engajsert introduksjon til tabletop øvelsen

arrangere øvelser. Se på bildet hvor Thrine sivilforsvarsinspektør holder et engasjert innlegg i oppstarten av tabletop øvelsen. Etter dette kom en detaljert gjennomgang av øvelser hvor hver etat fikk beskrive hvordan de ville gå fram i øvelsen. En spennende og fin måte å gå gjennom handlingene skritt for skritt og hvor andre kan stille kritiske spørsmål. Det ble mange diskusjoner og som vanlig var det ikke helt lett for leder av øvelsesledelsen å holde tida. Men sånn synes jeg det skal være. Masse engasjement fra mange forskjellige etater.

Det er jo ikke noe rart jeg synes det er morsom å være kommuneoverlege når jeg får være med på slike spennende og engasjerende samlinger!