Fra galt til verre men også best av mange!

Einar-ansiktJeg kom inn i møtet 5 minutter for seint, strisvett fordi jeg måtte sykle fra Mjøndalen til Hokksund til møtet. 10 ledere, en innleid konsulent og den nye rådmannen satt å ventet på meg! Dårligere start på et møte er det vanskelig å få.

Jeg beklager til alle på møtet!

Jeg er opptatt av å møte til rett tid på møter. Det er av respekt for alle de andre som er på møtet. Ofte stresser jeg ganske mye for å nå et møte fordi det foregående møtet drar ut eller noen stopper meg for å spørre eller ta opp noe. Jeg synes det er vanskelig å bare avvise eller gå fra og presser tida mellom møtene. Denne gangen hadde jeg til og med lånt bort bilen for å sykle den fine gangveien langs Drammenselva fra Mjøndalen opp til Hokksund. En typisk dårlig start på et viktig møte om utarbeidelse av ROS analyser for Øvre Eiker kommune!

Allikevel ble innholdet i møte både lærerikt og en bra oppstart på vårt arbeid med å lage en ny Risiko Og Sårbarhetsanalyse for kommunen. Det er kommet en ny veileder og det er lenge siden vi rullerte vår ROS analyse. Dette blir grunnlaget for en ny rullering av beredskapsplanene våre. Det ble engasjerte diskusjoner under møtet. Jeg er veldig opptatt av at ledelsen møter og deltar og er kjempeglad for at både konstituert rådmann og den nye rådmannen som begynner i løpet av foråret møtte!

Men det ble verre for meg. Noen ganger går alt galt og min svette hadde bare så vidt tørket etter sykkelturen og forseintkommingen før strømmen gikk og det ble så mørkt at vi måtte trekke fra gardinene. Hjelpsom som jeg er spratt jeg opp for å gjøre akkurat det. Resultatet ble at jeg rev ned mesteparten av de lange gardinene og fikk dem over meg. Allmenn latter og morsomme tilrop fra alle møtedeltakerne! Som du sikkert skjønner var jeg like svett og rød i toppen som da jeg kom inn etter syklingen i begynnelsen av møtet!

Det er jo ikke noe annet å gjøre en å le. Bortsett fra at det tok litt tid og at jeg så latterlig ut med et tynt slør av gjennomsiktige gardiner over meg ble jo ikke noe ødelagt. Tja, kanskje kommuneoverlegens verdighet, men det har jeg jo kanskje godt av hvis jeg tar meg sjøl høytydelig. Nei, jeg tar meg ikke nær av det og lo sammen med de andre som jeg er ganske sikker på ikke endret sitt syn på meg som fagperson.
men
makan til dårlig møteopplevelse for meg skal jeg lete lenge etter. Allikevel er jeg opptatt av at man kan ha det morsom, bruke humor og spre litt glede også i seriøse møter. Jeg er kanskje litt redd for at dette ble litt for mye?

Jeg kom fra et møte i Nedre Eiker om omstilling i Helse og omsorg, psykisk helsetjeneste. Grunnen til at jeg kom litt seint til møte var en av de mest gledelige opplevelsene i utvikling av tjenester på lenge! Vi har jobbet med å utvikle psykososialt kriseteam i Nedre Eiker. Jeg hadde fått referat fra et nettverksmøte hvor mange kommuner møtte. De hadde gått gjennom organisering av kriseteamene og jeg er ikke tvil om at Nedre Eiker kommune nå har etablert en av de mest robuste og beste ordningene for å dekke denne funksjonen i vårt område. Det viktigste er at det er avklart fra rådmannen ned til ansatte i psykisk helsetjeneste at vi skal ha en betalt vaktturnus hvor ansatte i psykisk helsetjeneste dekker hele døgnet hele året. Hvis de rykker ut kan de få med seg en fra hjemmesykepleien som nr. to. Vi kommuneoverlegene er bakvakt/ressurspersoner som før.

Jeg er kjempestolt over at kommunen har fått til denne ordningen. Nå skal vi prøve det ut i virkeligheten etterhvert som det oppstår hendelser med behov for assistanse. Jeg er fremdeles like opptatt av hvordan de som blir utsatt for kriser følges opp etter at det psykososiale kriseteamet har gjort sitt i akuttfasen. Vi satser fremdeles på at det er de vanlige tjenestene som skal følge opp og overføringen og oppfølgingen mener jeg er noe av det viktigste i oppfølgingen av kriseutsatte.

Jeg måtte bare skryte litt av de ansatte jeg møtte som har bidratt til at denne ordningen er blitt mulig. På samme måte må kommuneledelsen få samme skryt for de har jo lagt grunnlaget i planleggingen og budsjett.

Det var faktisk verd å komme litt for seint til ROS analysemøtet i Øvre Eiker svett og stressa!