Om uka som gikk. En blanding av motivasjon, pakkeforløp, lensmenn,legevaktutredning, Kunnskapssenteret og veiledningsmøte.

Noen ganger tror jeg ikke det er mulig for en kommunelege å jobbe bare med et begrenset område av fagfeltet samfunnsmedisin. Jeg tror det er viktig for oss å like allsidigheten, uforutsigbarheten og variasjonene i utfordringene vi får i løpet av arbeidsdagen.

Egentlig så jo uka ganske tettpakket ut med møter. Noen dager med mange møter men to heldagsmøter også. Det ble

mye mer enn det! Av kalenderen min ser jeg at uka startet med et kort møte med helsesøstrene som jobber med tuberkulosekontrollene i begge kommunene. Det går på skinner for tida og det er ikke så travelt så samarbeidsmøtet ble hyggelig og kort. Møtet om de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene (KAD plassene) ble raskt fulgt av et møte med rådmann og tillitsvalgt for kommunalt ansatte leger for å snakke om lønnsnivå igjen raskt fulgt av ukas mest spennende møte:
Jeg var blitt utfordret av tjenesteleder på helsestasjon og helsestasjonslegen til snakke med personalgruppa der om motivasjon! Og jeg hadde sagt ja.  En stor utfordring, synes jeg, fordi vi jo er midt oppe i omstillingsprosessene for å spare mye penger i Helse- og Omsorgsetaten i Nedre Eiker.oOså denne personalgruppa må omstille seg. Jeg synes det er veldig inspirerende å få

Smil! Det bringer noe godt til deg!

Smil! Det bringer noe godt til deg!

tilliten ved å bli spurt, men er også veldig klar over at jeg ikke er noen «guru» i dette fagfeltet. Derfor valgte jeg en ganske enkel framgangsmåte å gjennomføre dette «stuntet» på i 1,5 time. Hver enkelt fikk to spørsmål: hva motiverer deg i jobben? Hva får deg til le på jobben? Jeg synes de var ærlige og positive og ble spesielt glad over at de faktisk hadde jobbet en del med å få litt humor inn i jobbhverdagen. Jeg er sikker på at et slikt enkelt møte ikke betyr så mye for de ansatte. Dette er en viktig jobb for linjelederne, men jeg håper de opplevde det positivt og noe de kan følge opp.

Vi har fått til å ha regelmessige møter med lensmannen i hver kommune. Politiet gjør en kjempejobb overfor innbyggere som oppfører seg vanskelig, utfordrende, truende, blir savnet, har rusproblemer eller psykiske problemer som går ut over både dem sjøl og andre. Vi diskuterer sammen hvordan vi skal takle slike situasjoner og hvordan vi kan samarbeide til beste for både de som er sjuke og de som blir utsatt for deres oppførsel. Vi kan selvfølgelig ikke diskutere helseopplysninger på enkeltpersoner, men lære av hendelser som har vært og se på hvordan vi kan få systemene til å fungere bedre sammen. Vi tilbyr også informasjon og evt undervisning i sykdomslære fra smittsomme sykdommer til psykiatri. Samtidig lærer vi mye om hvordan politiet jobber.

Som vanlig får jeg telefoner, sms og epost innimellom møtene. Det er ikke helt enkelt. Sånn denne uka var var det jo rett og slett ikke tid til å gjøre kontorarbeid! Diskusjonene med f.eks. hjemmesjukepleien som har utfordringer overfor brukere kan heldigvis avklares på telefon, mens andre krever både tankearbeid, skriving og oppfølging. Godt det er handsfree funksjon i jobb-bilen!

Vi er i gang med å utrede framtidig legevaktsystem også. Legevakta i Øvre Eiker flytter inn i nye lokaler ved Eikertun til neste år. Det er mye som må avklares. Kan vi utvikle et samarbeid med Drammen interkommunale legevakt? Skal vi fortsatt ha en egen legevakt eller skal vi samarbeide med andre kommuner? Vi håper å få lagt fram utredningen til sommeren. Vi er ivhertfall i gang med å sette sammen forslag til alternativer.

Torsdagen kom med heldagsmøte i fagrådet på Kunnskapssenteret i Oslo. Jeg var blitt utfordret til å si noe om hvordan Kunnskapsenteret kan bidra i større grad overfor kommunenes fastleger og kommuneleger. Vi fikk ihvertfall en spennende diskusjon om hva som kan være mulig å få til.

Så kom fredagen. Dagen startet med togstopp utenfor Drammen fordi Lieråstunnelen hadde et stengt spor. Da vi gikk av på Nationalteateret stasjon 45 min forsinket var alle passasjerene blide og hyggelige? Grunnen var en særdeles blid og hyggelig togfører som underholdt oss på høytaleranlegget og sang for oss! Mer skal det ikke til. Jeg hadde vært føre var og tatt et tidlig tog så jeg rakk allikevel veiledningsgruppa som hadde møte på Legenes hus i Oslo. Det var nest siste møte i gruppa. Det har vært minst like mye en kompetanseheving for meg sjøl som for deltakerne og veldig hyggelig, men jeg er usikker på om jeg går på med en ny veiledningsgruppe.

Hva motiverer deg på jobb? Jeg merker at jeg løftes når jeg kommer på jobben, får blid hilsen fra hun som vasker, noen ganger fra rådmann som også er tidlig på jobb, men alltid når Frøydis eller Marianne roper blidt «god morgen» når de kommer inn døra. Arbeidsmiljøet betyr veldig mye for meg og sikkert de aller fleste. Humor og blide medarbeidere gjør mye for at jeg får lyst til å gå løs på en ny arbeidshverdag.