Kommunelegeforum, ny kommuneoverlege og folkehelsearbeid

Folkehelseplan, beredskap og introduksjon av ny kollega har preget siste to ukene med total taushet i bloggen. Med en av de store samfunnsmedisinske høydepunktene i starten av forrige uke har det vært to spennende uker. Jeg lurer noen ganger på om det er nytt det som skjer eller bare en gjentagelse av det som har skjedd tidligere? Kommunelegeforum er et gjentagende

Kommuneoverlegene samlet rundt bordet i Bærum

Kommuneoverlegene samlet rundt bordet i Bærum

møte som bringer noe nytt hver gang. Det er spennende, morsomt, hyggelig og lærerikt! Denne gangen møttes vi utenfor fylket. For sjøl om vi er kommunelegeforum for Buskerud er det helt logisk at vi tar inn kolleger fra andre kommuner som ligger i Helseforetakets nedslagsfelt. Gjerne også andre som er motiverte til å reise til oss for å møte et stort og engasjert forum! Det skjer mye både i kommuner og helseforetak for tida og vi hadde som alltid mye å fortelle hverandre. Undersøkelse av flyktninger, tuberkuloseundersøkelse, hvordan følge opp bekymringsmeldinger fra politi og andre, Støyklager, organisering av tjenester. Alle glemte å ta pauser i ivrige diskusjoner som ikke stoppet hverken på vei til lunsj eller under lunsj. Jeg gleder meg over møtene som er en av de viktigste årsakene til at jeg fortsatt både er inspirert og motivert for å jobbe videre som kommuneoverlege.

Dag-Helge Rønnevik

Dag-Helge Rønnevik

Denne uka begynte kollega Dag-Helge Rønnevik hos oss som vikar for Pål Ager-Wick som skal ha permisjon ett år på sjukehus. Spennende med en ny kollega som vi prøver å introdusere i begge kommunene gradvis. Det er jo slett ikke det samme om det er Dag-Helge eller Pål som har jobben. Vi må bruke både tid på å introdusere han til organisasjonen og diskutere oss fram til hvordan vi skal jobbe sammen, hvilke oppgaver vi fordeler til hvem og hvordan vi presenterer han ut til folk. Ei uke etter at han startet er han godt i gang. Pål har overlappet litt og satt han inn i noen av hans oppgaver og han har vært med på min vanlige arbeidsdag. Dvs at vi har flakset hit og dit som jeg pleier!

Dag-Helge har sin egen blogg. Du kan følge den her!

En av de oppgavene jeg er opptatt av og jobber mye med er Beredskap Denne uka har vi jobbet mye med dette på flere plan fra utarbeidelse av ROS analyser sammen med beredskapskoordinator i Nedre Eiker til Samøv – konferansen som fant sted på Kongsberg Teknologipark, eller KV som vi kongsbergensere kaller den.

Samøv har jeg skrevet om før, men det er like morsomt å møte opp der hvert år. Det er et veldig godt drevet samarbeid hvor

Presentasjon av flommen i Odda på Samøv

Presentasjon av flommen i Odda på Samøv

Sivilforsvaret har initiativet til å invitere de som jobber med beredskap i vårt område. Politi, ambulanse – sjukehus, brann og redning, sivilforsvaret, Røde kors, kommuneleger, beredskapsrådgivere i kommunene m.fl. Vi fyller auditoriet. Vi får presentert evalueringer av øvelser og hvordan det er gått med beredskaps og redningsarbeid ved andre store hendelser. Denne gangen bla. flommen på Vestlandet og Odda i 2014. Der får vi også presentert nye planlagte øvelser. Neste store Samøv øvelse skal skje til sommeren på KV. Jeg har alt meldt meg på forberedelsene og vil prøve følge som observatør.

Jeg er opptatt av at kriseledelsen med toppledelsen i kommunen også deltar på slike øvelser og ser hvordan andre gjør det, lærer av det de gjør bra og ikke minst av feilene som alltid dukker opp på øvelser. Vi har en del erfaring fra faktiske hendelser i våre kommuner, men egentlig ikke erfaring fra øvelser som går ut over den kapasiteten vi har kunne klare å mobilisere. Det er stor forskjell å ha kapasitet til å utføre tiltak og ikke ha det, kjempe for å få oversikt, arbeide trategisk og være ledelse for de som arbeider operativt i en kaotisk og uversiktlig hendelse.

Folkehelseplanen nærmer seg slutten. Dvs det gjør den jo slett ikke. Vi legger opp til at det skal bli en strategiplan som gir innspill til kommuneplanen og som gir en retning i det arbeidet som gjøres i forhold til folkehelse i begge kommunene. Det

Folkehelseplanen i Nedre Eiker har eget ikon.

Folkehelseplanen i Nedre Eiker har eget ikon.

passer godt i Nedre Eiker hvor planleggerne som har laget samfunndelen til kommuneplanen har lagt folkehelse som et overordnet satsingsområde i alt det andre som skal gjøres i kommunen. Akkurat sånn Folkehelseloven beskriver! Jeg har jobbet sammen med Birgit som har vært den som har jobbet med dette inn mot samfunnsdelen i  kommuneplanen. Dette har vel vært nært ideelt både for arbeidet med Folkehelseplanen og Kommuneplanen.

Men Folkehelseplanen blir jo aldri ferdig. Oversiktene i den skal rullers hvert år og hvert fjerde år skal vi ta en grundig gjennomgang. Jeg må passe på så jeg får det lagt inn i forhold til rullering av kommuneplanen så nye innspill også kan spilles inn i den rulleringen.

Jeg er ikke i tvil om at våre satsingsområder innen folkehelsearbeidet må være todelt:

  • Vi må satse på små barn før barnehage, gjennom barnehage inn i skolen så de utvikler seg, trives og ønsker fortsette med utdannelse. Lykkes vi vil vi både utjevne sosiale forskjeller og øke utdanningsnivået. Det er godt dokumentert i forskning at det er grunnleggende for å kunne bedre folkehelsa
  • Og vi må selvfølgelig ta vare på all den aktiviteten som gjøres til daglig som bidrar til å opprettholde og bedre folkehelsa. Fra alt det frivillige arbeidet til sikring av drikkevann og kloakk

Jeg er spent på om det er mulig å få til en tydelig, solid og vedvarende prioritering av forebyggende arbeid hvor vi satser på små barn og hvor vi kun vil kunne få effekt etter 15 – 30 år!