Folkehelselæringsnettverk

Medlemmene i referansegruppa legger fram et forslag til framdrift i arbeidet fram til kommunal oversikt over folkehelsa.

Brynhild, Gro og Gjermund i referansegruppa legger fram et forslag til framdrift i arbeidet fram til kommunal oversikt over folkehelsa.

Jeg dekker folkehelsekoordinator og kommunelegefunksjonen i begge kommunene jeg jobber i. Derfor har jeg også fått oppgaven med å følge opp Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsa. Det ble til et prosjekt i hver kommune om å lage temaplan om folkehelse. Det er ganske mye arbeid på toppen av alle de andre oppgavene du kan lese om her i bloggen. Men det er morsom, spennende og ikke så reint lite frustrerende. Jeg har nå holdt på i snart 2 år. Idag fant jeg ut at jeg må forbedre planen i begge kommunene for jeg har vært så heldig å få være med på KS læringsnettverk for folkehelse. Jeg fikk også være med i ei referansegruppe som skal jobbe sammen med et konsulentfirma som skal utarbeide en verktøykasse for oversikt over folkehelsa i kommunen! Der møtte jo 6 andre flinke fagfolk. Vi hadde noen ivirge diskusjoner i gruppa, mange andre synspunkter enn mine egne og flere alternative måter å gjennomføre oversiktsarbeidet på enn det jeg sjøl har gjort. Lærerikt og rett og slett grunn til at jeg går gjennom vår egen Folkehelseplan igjen! Morsomt å være med profesjonelle folk som har som fagfelt å lage verktøy og metoder som vi kan bruke i vårt arbeid med å utarbeide planer eller oversikter over folkehelsa i kommunen!

Det er noen ting jeg synes er ekstra vanskelig å få gjort på beste måte i vårt planverk:

  • Først og fremst systematikken i hvordan kommunen skal følge opp oversikt over folkehelseutfordringene.
  • Dernest hvem skal gjøre hva.

Dagen etter arbeidsseminaret med konsulentene var det første dag i Ks – læringsnettverk for folkehelsearbeidet. Det ble både

Gro forklarer folkehelsesystemet de har lagt opp til i sin kommune

Gro forklarer folkehelsesystemet de har lagt opp til i sin kommune

inspirerende forelesninger og ikke minst flere gode innspill i forhold til problemstillingene jeg synes er vanskelig. Så nå må jeg endre i planene jeg har jobbet med. De blir bedre!

Jeg opplever at det nesten alltid er sånn i prosjekter at de blir litt overveldende på et tidspunkt. Forvirringen oppstår, inspirasjonen forsvinner og motløsheten oppstår fordi arbeidet er alt for stort. Jeg har vært der denne gangen også. Arbeidsseminaret og læringsnettverket bidrar godt til å heise meg litt opp igjen og se på det store arbeidet vi har gjennomført med litt nye øyne før det ferdigstilles.

i løpet av seminardagen fikk jeg epost fra planleggerne som jobbet med kommuneplanens samfunnsdel i Nedre Eiker. De holder på å oppsummere forslag til tiltak i samfunnsdelen. Snakker om passende tidspunkt å få de innspillene! Jeg humret inni meg på toget hjemover. En helt time med musikk på øret, øynene igjen så resten av togpassasjerene ble borte. Bare tankene om hvordan jeg skal gå videre med folkehelsearbeidet i hodet.

2 thoughts on “Folkehelselæringsnettverk

  1. Hei igjen Einar! Kunne skrive så mangt om oversiktarbeidet – vi er «ferdig» – vi skal igang med «grunnlagsdokument» bestilt av formannskapet som overgangsprosess mellom det fireårige oversiktsdokumentet og planstrategien. MEN: har du noen god oppskrift på hva en TEMAPLAN er ? Vi er i midt i den diskusjonen også (men ikke knyttet til folkehelsearbeidet – for der skal det altså være *»grunnlagsdokument» …..

  2. Hvilken plass har miljørettet helsevern i folkehelseoversikten din Einar? Og er det noen med i verktøykasse-arbeidet fra mhv? OG hvem er oppdragsgiver på verktøykassa?

Kommentarer er stengt.