KommunelegeNyttårsforsett

Dette er et grubleinnlegg. Du som har lest bloggen min en stund veit at jeg pleier skrive kommunelegejulehilsen. I år rakk jeg ikke det og har rolig ventet til førjulstrida la seg. I løpet av ett par skiturer med aleinegrubling ved kaffebålet og noen kjappe trimmeturer med bikkja til datteren dannet det seg ei liste med nyttårsforsett for tida framover. Det er mine nyttårsforsett, men hvis du tenker deg om kan du sikkert bruke samme lista du også? Det er ei liste bare jeg sjøl kan gjøre noe med, den kan brukes både privat og på jobb. Vil du bruke den du også følger samme utfordringer med for deg!

 1. Jeg vil gjerne bli flinkere til å være tilstede sammen med deg når vi møtes. 
  Det er så mange dippedutter, ting jeg skal ha gjort og tanker om hva som skal gjøres som fortyrrer det fysiske møte med andre personer. Jeg blir gjerne litt fjern, noen ganger tror jeg at jeg kan virke avvisende på den jeg snakker med fordi andre ting forstyrrer. Det krever litt mer konsentrasjon, at jeg skrur av lyden på mobilen og legger igjen andre ting utenfor der vi møtes. Det er egentlig ikke vanskelig, men det krever at jeg kontrollerer kroppsspråket mitt, holder blikket ditt og er tilstede i øyeblikket.
 2. Jeg vil bli flinkere til  administrere tida mi bedre.
  Jeg tror jeg  har dette på lista mi hver dag jeg ser over innboksen min i epostprogrammet og når jeg går over arbeidsoppgavene jeg står foran. Ting hoper seg opp fordi jeg ikke er flink nok til å prioritere oppgavene. For hva er nå viktigst å ta først? Jeg er notorisk for dårlig til å si nei samtidig med min iver etter å si ja til andre går ut over tida jeg sjøl setter av til å planlegge og organisere meg sjøl og vårt arbeid i teamet. Dette blir en av mine vanskeligste oppgaver å gjennomføre!
 3. Jeg skal bli flinkere til å oppdatere meg faglig og bruke kunnskapsbasert medisin som viktigste verktøy i mine faglige vurderinger.
  Faren ved å ha mye erfaring er at jeg lett flyter på det jeg har gjort før uten å ta hensyn til at verden jo endrer seg og kunnskapen vi har utvikler seg hele tida. Det tar tid å sjekke ut kunnskap og den største utfordringen for meg er å finne tid til å bruke verktøyene innen kunnskapsbasert medisin.
 4. Jeg vil legge mer vekt på de menneskelige siden av saker jeg har. Hvordan jeg bruker kunnskapen jeg har lært meg overfor enkeltmennekser.
  Dette er noe av det vanskeligste jeg vet. Brukermedvirkning i hverdagen. Jeg opplever ganske ofte at ønskene fra brukeren jeg sitter overfor i en sak ikke er samsvarende med hva forskningen viser. Det betyr ikke at jeg bare skal kaste forskningen vekk og gjøre som brukerne vil. Det viktige er hvordan jeg samarbeider med brukeren med min kunnskap for å nå fram til løsninger av problemer eller situasjoner. Alt for ofte finnes det ikke kunnskapsbasert forskning med gode svar innen samfunnsmedisinske eller sosialmedisinske problemstillinger. Da må jeg bruke mitt faglige skjønn i samarbeid med brukeren. Det er nesten enda vanskeligere når brukeren ikke er enig i forskningen. Det setter ekstra krav til hvordan jeg bidrar til løsninger.

Fire nyttårsforsett jeg allerede nå vet er ganske vanskelige å gjennomføre. Vanskelige fordi jeg allerede tror at jeg jobber mye med dette. Det er forhold som er viktige i mitt forhold til andre mennesker og mitt verdigrunnlag som jeg har skrevet om tidligere:

 • Ærlighet
 • Rettferdighet
 • Respekt
 • Toleranse

Egentlig kan jo nyttårsforsettet for 2015 bare bli at jeg skal bli flinkere innen alle disse områden. Men nyttårsforsett «forsvinner» ofte og raskt er man tilbake i den vanlige tralten. Jeg lever med disse, for meg, fire grunnleggende verdiene hver eneste dag, men opplever at hverdagens «rotterace» hele tiden utfordrer meg på hvordan jeg lever ut disse verdiene. Derfor 4 prioriterte områder jeg må konsentrere meg om.

Hvert år sitter jeg fokusert foran tv på nyttårsaften. Jeg synes alltid kongen har vedlig gode nyttårstaler og årets tale var et godt eksempel! Jeg er imponert hvordan han klarer å bruke små barns uttalelser i sine egne vurderinger og uttalelser. Jeg synes verdiene han legger i sin tale passer meg godt og mener at det må være noe jeg sjøl tar med inn i min hverdag både på jobb og privat. Det vil jo bli enkelt, for «å være snill mot andre» passer godt med de fire punktene jeg har satt opp i mitt nyttårsforsett. Så kan vi diskutere til vi blir blå hva det vil si å være «snill» i min hverdag. Det er det jeg vil jobbe mer med! Den andre grunnlovsparagrafen fra barnehagen han trakk fram var » At store barn skal hjelpe små barn». Dette kan vel nesten være en av grunnsteinene i alle samfunnsmedisineres arbeid! Både på et praktisk nivå og et mer overordnet nivå. Til sist brukte han tid på grunnlovsparagrafen til barna som dreide seg om at vi må ta vare på jorda vår alle sammen. En helt grunnleggende forutsetning i samfunnsmedisin. Vi kan ikke eksistere her på jorda hvis vi ikke tar vare på miljøet vi lever i. Det bekrefter det jeg alltid har ment: At miljørettet helsevern (som er rettet mer mot menneskene) og miljøvern er to sider av samme sak.

2015 er i gang. Jeg gleder meg til dette året. Jeg håper på utfordringer jeg kan bidra til å løse og jobbe gjennom sammen med andre. Jeg håper det blir mye latter og moro! Samtidig håper jeg at jeg kan klare å møte sorg og vanskeligheter på en måte som både den jeg jobber med og jeg sjøl kan vokse på og få noe positivt ut av.

– og jeg håper på å bli flink innen alle nyttårsforsettene mine.